Osobní přístup ke klientovi

Majitel společnosti Villa Projektový atelier ing. arch. Jiří Houša si zakládá na osobním přístupu. Klienty v souvislosti s jejich novým domem provede od nápadu až po kolaudaci. A cení si, že s mnohými z nich zůstává v přátelském kontaktu i po dokončení domu.

Atelier se zabývá návrhy individuálně řešených rodinných domů, ale prodává také projekty domů typových. Nabídka je průběžně doplňována a aktualizována. Budoucí stavebník může objednat projektovou dokumentaci pro stavební povolení či ohlášení stavby, ale samozřejmě také projekt realizační, případně i návrh řešení interiérů či zahrady. Společnost Villa Projektový atelier však běžně zajišťuje i inženýrskou činnost, hlavně vyřizování stavebního povolení, či administrativu související s kolaudací, umí doporučit dodavatele, či stavbu sama zrealizuje formou dodávky na klíč. Každopádně však může fungovat jako autorský a technický dozor ve prospěch investorů, kteří u ní zakoupili projektovou dokumentaci.

Konstrukčně jsou domy projektového atelieru Villa navrhované jako klasicky zděné, se zateplením v rámci řešení sendvičových obvodových stěn, nebo kontaktním způsobem. Volnou dispozici umožňují monolitické železobetonové stropy, případně stropy skládané.

Bungalov s typovým označením B75 spadá zásluhou nadstandardního zateplení, stejně jako všechny domy projektového atelieru Villa, do kategorie staveb energeticky velmi úsporných.

Ing. arch. Jiří Houša o své práci mluví s velkým zaujetím: „Uživatele budoucího domu je dobré poznat a zjistit, jak svůj příští domov oni sami vidí, k čemu inklinují, co od bydlení v rodinném domě očekávají. Je také nezbytné seznámit se s pozemkem, na němž dům bude stát, jeho velikostí, situováním v krajině, sklonem terénu, charakterem okolí. A důležité jsou také technické podmínky budoucí stavby. Tedy stav inženýrských sítí, geologie, výška spodní vody a další okolnosti, které stavbu mohou ovlivnit.“

V uvedených svislostech je logické, že k přednostem domů projektového atelieru Villa patří bohatá variabilita. Ta se rodí právě z úzké spolupráce se zákazníkem, s nímž architekt hledá nejlepší řešení rozumných a splnitelných přání. Přičemž si tyto stavby ponechávají charakteristický projektantův rukopis, snadno rozpoznatelný od prací pocházejících z jiných tvůrčích dílen.

Moderní a mimořádně komfortně vybavený dům nadstandardní velikosti, který ovšem nepůsobí neosobně, jako některé jiné luxusní stavby. I tak by se dal charakterizovat tento individuálně pojatý projekt.