Něco z praxe

Desky VELOX jsou opatřené izolací z šedého polystyrénu, čímž se dosahuje vysokých tepelně izolačních parametrů. Zároveň stěny mají i značnou tepelnou akumulaci, což v důsledcích a ve vztahu k rodinnému domu znamená minimum energie potřebné k vytápění.

Všechny detaily systému jsou propracované tak, že nevznikají žádné tepelné mosty a tím teplo z objektu neuniká. Používaná technologie umožňuje nekonečnou variabilnost architektonického i dispozičního ztvárnění domu. Systém VELOX, to nejsou panely a prefabrikované díly, ale jde o snadno opracovatelný stavební materiál. Dodavatel předkládá sice stavebníkům vždy určité typy rodinných domů, ale jsou to jen návrhy možného řešení. Všechny typové projekty mohou být upravované podle požadavků a potřeb zákazníků, podmínek místních územních plánů, velikosti a orientace stavebního pozemku ke světovým stranám, poloze parcely k příjezdové komunikaci a podlerůzných dalších aspektů. VELOX nemá téměř žádná omezení. Žádný rozměrový modul, ani žádný takzvaný úsporný rozměr. Co v případě jiných systémů stavbu jen prodražuje, je v tomto případě řešeno bezproblémově a často přímo na staveništi. Více informací na www.hoffmann.cz