Vario Vila – Skuteč

Společnost Vario Vila standardně nabízí domy vykazující parametry nízkoenergetických staveb. Obvodová stěna o tloušťce 28,4 cm má hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,21 W/m2K. Běžně dodávaná okna mají stejný parametr v hodnotě U=1,1 W/m2K. Vyššího tepelného odporu konstrukce
 a nižších tepelně akumulačních schopností lehkých dřevěných konstrukcí lze při použití pružného topného systému využít ve prospěch těchto staveb. Okamžité tepelné ztráty jsou velmi nízké a nízká je i spotřeba energie pro temperování budovy. Výsledkem jsou nízké náklady na vytápění a vysoký komfort bydlení.

Skuteč
Smetanová
tel: 736 676 821