Účinnost 55

V letošní mírné zimě byl tento jev zvlášť markantní! Obyvatelé skutečně dobře zateplených domů takřka netopili. Což jim samozřejmě přineslo příjemné finanční úspory. V plném rozsahu se toto konstatování týká i majitelů domů OKAL.

Bývá to obvyklá otázka… Budoucí stavebník se často ptá svého dodavatele, kolik bude stát navíc oproti základní ceně případné zlepšení tepelně izolačních vlastností vybraného domu. V případě staveb OKAL se jejich budoucím obyvatelům dostává odpovědi, že se zvýšenými náklady počítat nemusejí. Jakékoli další zlepšení tepelné izolace totiž není nutné. Všechny domy OKAL jsou standardně nízkoenergetické a zmiňovaný standard v tomto případě znamená proti obecně definovaným nízkoenergetickým parametrům ještě bohatou rezervu.

Bezpečné odolávání chladu
Pro tento stav bezpečného odolávání chladu se v Německu mezi stavebníky domů OKAL a jejich dodavatelem vžil výstižný pojem „účinnost 55“. Co tato významová zkratka znamená?

Pokud přisoudíme stoprocentní hodnotu parametrům obsaženým v předpisech německého Spolkového ministerstva dopravy a stavebnictví, hovořících o požadovaných energeticky úsporných pravidlech, pak praktické naplnění této směrnice v případě domů OKAL ony parametry bohatě překonává. Zcela konkrétně domy OKAL zásluhou svého konstrukčního řešení spotřebovávají k vytápění o 45 procent méně energie, než kolik právě určuje vzpomínaný přísný předpis. Odečteno od žádaných 100 procent, dává výsledek právě onu „účinnost 55“.

V úsilí o další energetické úspory dnes už nejde jenom o proslulou originální obvodovou thermo pasivní stěnu OKAL, s hodnotou součinitele prostupu tepla konstrukcí U=0,125 W/m2K. Ta jako základní standardní parametr nenachází obdobu ani v samotné kategorii montovaných dřevostaveb, natož mezi domy stavěnými tradičně.

Respektovaná kvalita
Podobná péče je však věnována rovněž oknům, i všem dalším rozhodujícím konstrukcím. Jejich působení podporuje špičkové vybavení domů OKAL zařízeními starajícími se o nakládání s energiemi. Tepelné čerpadlo a řízené větrání s rekuperací tepla jsou v domech OKAL také už takřka samozřejmým standardem. A do podobné pozice se dostává zejména v Německu i solární fotovoltaický systém. Už stojí jím vybavené domy OKAL, které ročně vyrobí více energie, než kolik jí stačí spotřebovat.

Ušetřené náklady za energie se pochopitelně promítají do řady následných procesů. Mimořádně energeticky úsporný dům je obecně velmi žádaný a realitní kanceláře potvrzují, že v případě snahy majitelů takový prodat, se v nabídce dlouho neohřeje. A také německé banky vycházejí investorům energeticky velmi úsporných domů vstříc daleko ochotněji a za výrazně lepších podmínek, než je tomu u domů běžných.

Uznání s předstihem
K tomu všemu nutná poznámka: Je jen otázkou času, kdy k podobným regulacím přistoupí rovněž české úřady. Pak se značce OKAL ke všem jejím přednostem dostane dalšího uznání. Na český trh totiž zcela samozřejmě míří už dnes domy OKAL v totožné kvalitě, jako na staveniště německá. Tedy už z výrobního závodu v Žákavě nedaleko Plzně jsou opatřené všemi konstrukčními prvky zajišťujícími dosažení „účinnosti 55“.

Další informace na http://magazin.okal.cz