Nejlepší volbou je typ

Česko je velmocí v produkci typových projektů rodinných domů. A zejména je velmocí v produkci domů, které jsou podle typových projektů realizované.

Pochopitelně to je výsledek více okolností, ale rozhodující roli hrají tři skutečnosti. Jednak je z čeho vybírat, typové projekty nabízí mnoho menších projekčních kanceláří a hlavně několik silných dodavatelů v čele s jedním gigantem – společností G SERVIS CZ. Dále lze určitě říci, že toto zdravé konkurenční prostředí poskytlo podmínky ke zrodu mnoha typových projektů skutečně vydařených. A konečně tvůrci projektů individuálních si před stavební veřejností v minulosti obrazně řečeno přivřeli dveře sami. Nejen snahou typový projekt paušálně odsuzovat, ale také projekt individuální nemístně předražovat.

Na zdejším trhu úspěšně působí nejméně desítka firem nabízejících stovky typových projektů prostřednictvím periodicky vydávaných tištěných katalogů a průběžně aktualizované nabídky na internetu. Pověst suverénní jedničky v oboru požívá už dvacet roků společnost G SERVIS CZ, s.r.o. Oficiální statistiky tohoto druhu po ruce nejsou, ale mezi znalci oboru se říká, že zhruba každý desátý rodinný dům postavený u nás v posledních letech, má kořeny v hlavách projektantů právě této společnosti.

JDE O KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Od svého založení dodala společnost G SERVIS CZ individuálním stavebníkům i stavebním společnostem 23 tisíc souborů projektů rodinných domů různých velikostí a kategorií. Nabízí komplexní služby. Tedy zakoupení kompletní projektové dokumentace typového domu, mimochodem s garancí dodání do deseti pracovních dnů – bývá jen prvním krokem. Následovat může například studie podoby řešení celého pozemku, projekt situace stavby, vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, měření radonu, návrh podoby interiéru, vyřízení povolení stavby a zajištění dalších souvisejících činností.

 Také typový dům Orlando 5 je v roce 2015 zařazen do nabídky společnosti G SERVIS CZ premiérově. Jedná se o bungalov s plochou střechou ve dvou úrovních, využívající prvky současné moderní architektury. Mimo jiné důsledné oddělení společenské a soukromé části domu, velké prosklené plochy, střešní okna do plochých střech nebo rafinované kombinace dvou odstínů omítky fasády. Dominantním kompozičním prvkem je masivní komín pro venkovní i interiérový krb.

Prostřednictvím stále se rozrůstající sítě partnerských firem pak společnost G SERVIS CZ dokáže svým zákazníkům účinně pomoci i s realizací stavby vybraného domu. Což s sebou nese systémové řešení stavby a aplikace výhradně osvědčených technologií a materiálů. Zákazník v tomto případě skutečně stojí v samém středu pozornosti firmy, která mu nabízí množství dalších služeb, některé i bezplatně.

Před časem byla sjednocena cena všech typových projektů nabízených společností G SERVIS CZ. Bez rozdílu, zda se jedná o dům malý či velký, konstrukčně více nebo méně složitý, stojí projekt 28 600 Kč. Ovšem příčiny, proč řada stavebníků dá typovému projektu přednost před možností mít originál, nehledejme jenom ve snazší finanční dostupnosti takového řešení. Při rozhodování hraje podle slov investorů, kteří už svůj dům podle takového projektu postavili, také fakt, že typizovaná řešení jsou opakovanou výstavbou v praxi mnohokrát provozně vyzkoušená.

PROJEKT NA PŘÁNÍ NENÍ PROBLÉMEM
Zhruba tři roky už společnost G SERVIS CZ dodává rovněž projekty rodinných domů pojatých vysloveně individuálně. Postarala se tak bez nadsázky o revoluci v oboru. Individuální projekty nabízí za cenu jednotnou a takřka neuvěřitelnou – od 64 700 Kč. Pro ne zcela informované je třeba dodat, že architektonické kanceláře aktuálně za vypracování individuálního projektu rodinného domu obvykle požadují honoráře pohybující se zhruba od 150 000 do 400 000 korun.

Cena požadovaná za individuálně řešený projekt rodinného domu společností G SERVIS CZ mimo jiné obsahuje nezbytné konzultace s architektem, osazení domu do terénu konkrétního pozemku a průkaz energetické náročnosti budovy. Hlavně však konečná cena individuálně řešené projektové dokumentace od společnosti G SERVIS CZ vyvrací zakořeněný fakt, že individuální projekt rodinného domu je službou drahou a tedy nedostupnou.

Jak společnost G SERVIS CZ rychle reaguje na požadavky, potřeby a možnosti svých klientů, je nejvíce patrné z příkladu energeticky vysoce úsporných staveb. Nepřekvapuje, že v nabídce společnosti se typové projekty pasivních rodinných domů objevily nejen velmi rychle, ale také v široké škále variant možného výběru. I tady se jasně projevuje vysoká míra profesionality týmu projektantů společnosti. Pokud dnes odborníci tvrdí, že rodinný dům v pasivním energetickém standardu bude už brzy nutné chápat jako samozřejmost, tak lze říci, že společnost G SERVIS CZ už několik roků v tomto duchu jedná.

(sds)