V anketě Top dům 2015
se dostalo na každého

Šestnáct staveb šestnácti různých dodavatelských subjektů obdrželo ocenění Top dům 2015 ve 13. ročníku ankety časopisu DŮM&ZAHRADA. Top domy 2015
Což by bylo nepochybně skvělé, kdyby počet celkově zúčastněných dodavatelů nekončil u čísla dvacet.

Top koupě
Princip této přehlídky, nebo dokonce – jak hodně odvázaně říká její organizátor – soutěžní ankety, vychází z účasti dodavatelských firem ve speciálním redakčním projektu. Jeho součástí je zvláštní číslo časopisu DŮM&ZAHRADA, v němž jsou objekty aspirující na titul Top dům podrobně představené. Potud je všechno v nejlepším pořádku, disharmonie zaznívá teprve ve chvíli, kdy se dozvíme, že zúčastněné firmy svoji prezentaci ve vzpomínaném speciálním vydání časopisu D&Z doprovázejí placenou inzercí. Ovšem ve chvíli, kdy se z dvaceti zúčastněných dostane ocenění Top dům 2015 na šestnáct z nich, to už trochu skřípe… Skoro to vypadá, že si firmy dříve docela žádoucí titul, dnes tak trochu kupují.
Top domy 2015 – Top dům 2015 – Freedomky
Jistá forma inzertní účasti byla anketě Top dům vlastní vždycky. To samo o sobě asi nikoho pobuřovat nemůže, bez inzerce by vzpomínané speciální číslo časopisu D&Z věnované Top domům vůbec vyjít nemohlo. Problém kupování si titulu Top dům se vynoří teprve v dalších souvislostech. Ještě v roce 2012 byl počet dodavatelů usilujících o zisk ocenění Top dům na čísle 38. Pak dochází ke stavu, že s klesajícím počtem účastníků vzrůstá počet oceňovaných. Což, jak jistě každý uzná, sotva může vést k nějakým dobrým koncům.
Top domy 2015 – Top dům 2015 – Freedomky
Dramatická inflační spirála vytvářená spontánně klesajícím zájmem na straně jedné, a křečovitě vzrůstající pobídkou na straně druhé, samozřejmě souvisí s celkovou úrovní anketu pořádajícího časopisu. A ještě víc s jeho aktuálním obsahovým zaměřením, které se reálným situacím na českých staveništích rodinných domů vytrvale vzdaluje. Takže i míra prestiže samotné ankety klesá. Top domy postupně ztrácejí respekt ze strany lidí působících v oboru rodinný dům i ze strany veřejnosti. Jak k tomu konkrétně dochází, lze dobře ukázat na příkladu jednoho z letos oceněných objektů.
Top domy 2015 – Top dům 2015 – Freedomky – FREEDOMEK
Top úlet
V nově zavedené kategorii nazvané Budoucnost stavebnictví se stal Top domem 2015 objekt Freedomek M společnosti Freedomky s.r.o. Na celkem 37,5 m2 podlahové plochy je umístěné zádveří, obytná kuchyně, ložnice a koupelna, vše údajně splňující nároky pro komfortní bydlení ve dvojici. Jistě, míra komfortu je natolik věcí osobního pohledu, že polemizovat asi nemá význam. Ale pokud eventuální příští majitelé Top domu 2015 z kategorie Budoucnost stavebnictví chápou bydlení jen jako spartánské zázemí pro přípravu a přijímání potravy, dále místo pro nepříliš pohodlný spánek a také vytvoření skromných podmínek k provádění základních hygienických úkonů, tak zde se jim toho všeho skutečně dostane.
Top domy 2015 – Top dům 2015 – Freedomky
Jestli má být zrovna tohle cesta k novým perlám mezi stavbami určenými k bydlení, pak příštím generacím není co závidět. O dům tady vůbec nejde, dům vyhlíží úplně jinak konstrukčně i provozně. Příbytkům tohoto druhu se říká obytný kontejner. A o nic jiného, než snad o nouzové přebývání, ani tady nikdy nepůjde.

Jenomže nejčtenější časopis o bydlení DŮM&ZAHRADA právě v tomto úletu spatřuje Budoucnost stavebnictví, jak zní název kategorie, v níž se stal obytný kontejner Freedomek M Top domem 2015. A to napříč všemi vyhlašovanými velikostními kategoriemi staveb.
Top domy 2015 – Top dům 2015 – Freedomky
(cb)