Tisková konference RD Rýmařov

Témata konference:
» Spoutané energie slunce a dřeva
» Úsporná a čistá elektrická energie
» Styl bydlení ve „čtvrté průmyslové revoluci”
» Závěry pařížské klimatické konference,
promítnuté do perspektivy stavění

Hlavní sdělení:
» Představení domu KUBIS 77 Evo, energeticky efektivního typového domu pro dotaci.

V dnešní době, kdy sílí potřeba lidstva chránit naše životní prostředí, je důležité hledat cesty, jak toho dosáhnout. Jednou z cest je využívání přírodních sil. Síly přírody jsou člověkem stále ještě nepoznané a jejich využívání je v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Na této tiskové konferenci bude představeno příkladné využití dvou mocných sil našeho světa. Sil, které provází lidstvo celou její existencí, a to spojení síly přírody a myšlení lidí s jejich schopností inovací. Bez nadsázky lze použít kultovní frázi z úspěšného filmu Star Wars „May the force be with you.“ (Ať Tě síla provází).

Představit si myšlení lidí a inovace s tím spojené jako obrovskou sílu je poměrně jednoduché. Již méně snadné je uvědomit si, že dřevo je dílo Slunce a organických a anorganických látek, zejména však oxidu uhlíku a vody za pomoci zelených rostlin. Dřevo lze vnímat jako obrovský vynález přírody k uchování energie potřebné pro život.
Při řešení ochrany životního prostředí je proto povinností lidstva hledat možnosti, jak přírodní síly využívat ve prospěch života na Zemi. V souladu s tím musí být nejmodernější technologie projektovány tak, aby podporovaly dlouhodobě udržitelný rozvoj.

Na příkladu domu KUBIS 77 Evo z produkce RD Rýmařova je uvedená filozofie naplněna. Konstrukční materiál dřevo, primární energie k vytápění kombinace klasického zdroje elektřiny se slunečním zdrojem a jeho akumulační schopností, špičkový řídicí systém optimalizující vnitřní prostředí domu. Ve výsledku ekologický dům s minimálními ztrátami a optimalizovanou spotřebou. To vše připravené na dotační systém Nová zelená úsporám 2016. Více informací zde….

Nadace dřevo pro život, jejímž posláním je podporovat spotřebu dřeva jako obnovitelné suroviny osvětou veřejnosti, vyzvala českou společnost k většímu využívání dřeva v každodenním životě jako efektivní cestu v ochraně našeho životního prostředí. V oblasti stavitelství se jedná o projekt nazvaný „Stavím ze dřeva, stavím pro život“.
Tento projekt a jeho filosofii jako první podpořily společnosti RD Rýmařov, které spolu se svými partnery Fenix, Siemens, Fermacell, ISOVER a Baumit bezezbytku naplňují využití synergií přírodních sil a schopností člověka hledat řešení úspor energií ve výstavbě rodinných domů na klíč. Jako první firmy v ČR v komplexním projektu tak naplňují závěry pařížské klimatické konference.

RD Rýmařov s. r. o.
8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
www.rdrymarov.cz