Skvělá zpráva pro stavebníky

Technický a zkušební ústav stavební Praha působí v České republice mimo jiné i jako mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování kvality ve stavebnictví. Je významným partnerem výrobců i dovozců, ale také projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy a výzkumné sféry.

O tom, jak TZÚS Praha zasahuje do procesů spjatých se značkou OKAL a také se společností DFH Haus CZ, která je výhradním dodavatelem domů OKAL na českém trhu a provozuje výrobní závod OKAL v Žákavě nedaleko Plzně, jsme mluvili s pracovníkem plzeňské pobočky TZÚS Praha inženýrem Josefem Kabátem.

TZÚS Praha je členem řady národních i mezinárodních organizací a aktivním účastníkem procesů tvorby technických předpisů a státních norem. Jak je zajištěna přísná nezávislost ústavu?

To je poměrně jednoduché. Jsme státní podnik. Už z povahy této skutečnosti je zvýrazněna naše nezávislost ekonomická i jakákoli jiná. Ale hlavně jsme profesionálové. Naše nestrannost je založena na náležité kvalifikaci a dlouholetých zkušenostech. Usilujeme o neustálé zvyšování odborné úrovně námi poskytovaných služeb.

Kdo především využívá vašich služeb?

Můžu říci, že pracujeme vlastně pro celý stavební sektor, věřím, že jsme spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro výrobce, dovozce, developery, projektanty a realizátory staveb i pro veřejnou správu. Ale našich služeb využívají také kolegové působící v oblasti vědeckého výzkumu a vývoje, ostatní certifikační orgány a autorizované osoby. Sluší se ve všech těchto souvislostech připomenout, že legislativou stanovené výrobky, u nichž je předepsán určitý způsob posouzení shody, zjednodušeně můžeme říci certifikace, se nesmějí bez splnění této povinnosti uvádět na trh.

Co můžete nabídnout subjektům, s nimiž spolupracujete?

Je toho spousta. Od posuzování provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, přes celou oblast stavebnictví, až po posuzování dřevěných hraček… Ale zase vážně. Obvykle uvádíme, že náš podnik poskytuje šest hlavních kategorií služeb. Jde o certifikaci výrobků, certifikaci systémů managementu, certifikaci budov, zkušebnictví, inspekci staveb a metrologii. Zcela prozaicky se prvořadě jedná o to, že pokud neshledáme překážky proti definovaným parametrům, tak vydáme příslušná osvědčení. Ale to není všechno. Jsem si jist, že formou jakési přidané hodnoty naše postupy zákazníkům přinášejí zvýšenou míru konkurenceschopnosti v ČR i na trzích v zahraničí.

Jste si jist, že o čestné prokázání míry kvality skutečně všichni zúčastnění stojí? Není ještě i dnes leckde snahou požadavky předpisů a norem obcházet?  

Souhlasím, že počínání dodavatelů mnohdy stále ještě ovlivňuje jediný faktor. A to snaha docílit příznivé ceny. Spotřebitelé bohužel často tento postup podporují, některým lidem je v podstatě úplně jedno co kupují, hlavně že to bylo relativně laciné. Je to obecný jev a týká se stejně jídla, jako průmyslových výrobků či rodinných domů. Musím říci, že bohužel existují cesty, jak se certifikačním zásahům technického a zkušebního ústavu vyhnout a přesto mít možnost prodat. Ale je to závislé jen na míře nároků veřejnosti. Rodinný dům není určený ke krátkodobé spotřebě a jeho cena bývá taková, že o důkladné posouzení všech rozhodujících parametrů kvality by měl jeho majitel vždycky usilovat a vyžadovat je.

Už z podstaty toho, že zrod montované dřevostavby se odehrává v podmínkách výrobního závodu a na staveništi je dům jenom zkompletován, vyplývá určitá kvalitativní výhoda oproti klasickému stavění. Klíčové prvky konstrukce i citlivé detaily se řeší systémově a eliminuje se možnost takzvaného lidského selhání. Je to tak?

Nečekejte, že obecně potvrdím jakousi převahu jedné technologie nad jinou. Vždycky se musíme bavit o konkrétních případech a konkrétních podmínkách. Důsledně uplatňujeme nediskriminační, korektní a objektivní přístup ke všem zákazníkům. A mimochodem – právě v případě montovaných dřevostaveb neexistují takzvané harmonizované normy, které by jistily souznění požadavků celoevropských i místních nároků v jednotlivých zemích EU.

To tedy znamená, že někde jsou tyto normy přísnější a jinde zase benevolentnější?

Ano, dá se to říci. Ale u nás rozhodně nejde o nějaké měkké normy. V evropském průměru stojíme poměrně vysoko.

Na co především v případě dřevostaveb dbáte?

Sledujeme systém řízení výroby, zajímají nás materiálové atesty a dodržování technologií. Zbystříme pokaždé, když dojde k nějakým změnám proti už dlouhodobě zaběhnutým postupům.

Už jsme se bavili o nutné nestrannosti a vysoké míře profesionality, takže ponechejme stranou emoce a zmiňme značku OKAL z vašeho pohledu čistě fakticky…  

Moje pracovní působení ve vztahu ke značce OKAL se datuje tuším už od roku 1998, kdy se v Žákavě začalo vyrábět rovněž pro český trh. Předtím odtud všechny vyrobené domy OKAL směřovaly výhradně do Německa, takže také veškeré kontrolní mechanizmy pocházely odsud. Německé normy a všechny související předpisy jsou obecně velmi náročné a kvalitativní standard domů OKAL tomu také odpovídá.

Takže v případě domů OKAL nemáte těžkou práci?

Tak se to říci nedá. Smyslem našeho působení je ověřovat plnění požadovaných norem, a práce, která k tomu má vést, je stejně náročná, ať výsledek dopadne jakkoli. Chceme poskytovat služby na nejvyšší odborné úrovni, v souladu s požadavky normativních i právních předpisů, za přísného dodržování důvěrnosti a s cílem naplňovat očekávání zákazníků. Některé předepsané procesy se prověřují velmi dlouhodobě, my pak kontrolujeme databáze průběžných výsledků.

Tím, že většina z domů vyrobených v Žákavě směřuje na německý stavební trh, tak produkty OKAL bedlivě sledují i vaši němečtí kolegové. Nestává se, že se třeba něco zbytečně dělá dvakrát?

Nekonkurujeme si a nepřekážíme si, každý jen podniká nezbytné kroky vyplývající z předpisů vztahujících se k výrobku v té které zemi. Jasně definované požadavky jsou vedené ve prospěch zákazníků, mají stejný reálný základ, ale v detailech se pochopitelně liší. Už třeba tím, že my kontrolujeme jednou ročně, zatímco německé kontrolní orgány dvakrát do roka. Takže domy OKAL a jejich systém výroby procházejí přísným prověřováním celkem třikrát ročně.

Což je pro stavebníky skvělá zpráva! Jde o čistý trojnásobek počtu
kontrol, vedených ve většině jiných výroben montovaných dřevostaveb
v České republice.