Systémové přednosti

Vítanou kvalitou se na konečném řešení domů společnosti Hoffmann podílí konstrukční systém VELOX. Vyznačuje se současně skvělými tepelně izolačními i tepelně akumulačními vlastnostmi. V praxi se to projevuje mimo jiné tím, že domy postavené technologií VELOX nepotřebují klimatizaci. Vysoká tepelná setrvačnost vyrovnává denní a noční výkyvy teploty a vytváří v domě i ve vrcholícím létě příjemné vnitřní klima.

Konstrukce zhotovované ze stavebního systému VELOX se skládají ze štěpkocementových desek vyráběných vysokotlakým lisováním dřevitých štěpek, cementu a vodního skla. Cement slouží jako pojivo, vodní sklo čelí vlhkosti, plísním a jiným okolním vlivům. Vnější desky VELOX jsou opatřené izolační vrstvou stabilizovaného polystyrenu. Jde o takzvaný šedý polystyren se stopovou přísadou grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji.

Dvě desky se vždy spojují proti sobě pomocí ocelových distančních spon a po vylití betonovou směsí se toto „bednění“ stává součástí stěny objektu. Obdobně jsou vytvářené příčky a za pomoci na míru dodávaných stropních prvků a stropní výztuže i horizontální konstrukce. V kombinaci s vhodnou technologií vytápění pak představuje systém VELOX jeden z nejlepších souborů řešení stavby a fungování rodinného domu.

V širších souvislostech je na místě zdůraznit, že příznivé parametry systému VELOX jsou v rámci dodávek této technologie standardem, dosahovaným za běžných podmínek. Tedy přímo na staveništi a bez kalkulování podílu omítky na konečné bilanci. To je v ostrém protikladu s některými jinými stavebními materiály, kde deklarované parametry znamenají hodnoty čistě laboratorní.

Více informací na www.hoffmann.cz

Styl&Tip: Rodinné domy 2014