STYL&TIP: Rodinný dům současnosti

Vlastní dům se zahradou byl, je a vždycky bude většinou lidí považován za vrchol možností, jak dobře bydlet. I prostý rodinný dům dokáže svým obyvatelům nabídnout mnohem víc, než stejně velký byt.

V případě rodinného domu totiž bývá dosažený komfort samotného stavení ještě umocněn možnostmi, které kvalitě bydlení poskytuje rovněž přilehlé prostředí. Terasa, zahrada a často i okolní příroda. Na českém venkově historicky rodinný dům platí za jediný prvek původní obytné zástavby. A také městům u nás byly vždycky vlastní rozlehlé vilové čtvrtě. I v éře socialismu se tady stavěly rodinné domy velmi masivně. Byť vlastně jedinou možností realizace byla stavba svépomocí, potřebné materiály se pořizovaly zhusta takzvaně pod rukou a parcelu si nešlo legálně koupit! Vzpomeňme, že stavební pozemek mohl být stavebníkovi pouze dlouhodobě pronajímán, půda zůstávala státu. Přesto bylo například v roce 1988 v rámci tehdejšího Československa na území České republiky kolaudováno něco přes 15 tisíc nových rodinných domů!

V uplynulém čtvrtstoletí za sebou máme období spontánní společenské poptávky po rodinných domech, mimořádné aktivity developerů a smršť místy až bezohledné satelitní výstavby. Na trhu se etablovalo množství specializovaných firem, nabízejících stavbu rodinných domů formou dodávek na klíč, ať už klasickými technologiemi zdění, nebo jako montované objekty. V poslední době pak zde k tomu všemu existují dokonce i velmi příznivé podmínky poskytování hypotečních úvěrů.

A přesto roční počty nových rodinných domů zůstávají zhruba na objemu čísel z let reálného socialismu. Nejvíce se u nás rodinných domů zatím postavilo v roce 2007, více než 18 tisíc. Jinak se v polistopadové éře většinou ročně kolaudovalo kolem 10 až 15 tisíc staveb, v několika posledních letech jsme pak prošli spíše klesající bilancí.

Je pravda, že kvalita a užitná hodnota dnes stavěných rodinných domů, zejména pak jejich nároky na provozní energie, jsou úplně jiné, než ještě před nějakými deseti lety. Ale je také pravda, že nabídka převyšuje poptávku a většina zdejších stavebních firem v několika posledních letech končí své hospodaření v lepších případech bez zisku, v těch horších se ztrátami, a v nejhorších pak úpadkem.

Jakkoli může být v jednotlivých případech tento proces smutný, v komplexu však přispívá k celkové kultivaci prostředí, v němž se stavby rodinných domů nyní u nás odehrávají. Skutečně dobré firmy mají zakázek dost a mezi zákazníky si stále mohou vybírat.

Tento fakt je do značné míry rovněž výsledkem skutečnosti, že výše úrokových sazeb u hypotečních úvěrů je aktuálně na historickém minimu. Ještě před pěti lety se sazby pohybovaly těsně pod hranicí šesti procent a tento fakt provázely komentáře naznačující, že úroky už nikdy nižší nebudou. Dnes si však stavebníci pořizují hypoteční úvěry běžně s úrokem hluboko pod tři procenta a často i s nižším!

Obecně platí, že rodinný dům je za všech okolností žádaným zbožím. V České republice aktuálně žije v rodinných domech 45 procent lidí. To není rozhodně málo, například v Německu je to o čtyři procenta méně. Horší výsledek už znamená fakt, že průměrné stáří u nás stojících rodinných domů se pohybuje kolem 57 roků.

Špatně si v porovnání s vyspělými zeměmi nestojíme v kategorii plošného standardu, rodinné domy jsou u nás v průměru větší, než například ve Skandinávii. Mnohem hůře už na tom jsme, pokud jde o standard kvality vybavení a užitnou hodnotu, což zase souvisí se vzpomínanou přestárlostí zdejších stavení. Lze také říci, že momentálně panuje stav, kdy je každý investor stavby rodinného domu velmi respektovanou osobností. Má z čeho vybírat, stavební společnosti si každé zakázky váží.

Proč se tedy nestaví víc?

Brzdou mohutnější výstavby rodinných domů je u nás stále nízká kupní síla. Rodinný dům bývá výsledkem mnohem dlouhodobějšího střádání financí a někdy až drastického omezování osobní spotřeby, než je tomu za stejným účelem ve vyspělejším světě.

Ve Spojených státech je momentálně podle dostupných statistik průměrný rodinný dům záležitostí zhruba čtyř průměrných ročních platů. V Německu průměrně vydělávající člověk potřebuje na zaplacení průměrného rodinného domu aktuálně ročních příjmů zhruba sedm.

U nás? Ať počítáme jakkoli, pod nějakých 12 ročních platů se nedostaneme. Tedy průměrných platů za průměrný rodinný dům.

Je to hodně, ale jistý progres vidět je. Před dvaceti lety to za stejný produkt byly podle stejných kritérií v USA roční platy tři, v Německu tak jako nyní sedm. Ale u nás v roce 1995 potřeboval stavebník s průměrným příjmem na pořízení průměrného rodinného domu plných jednadvacet svých ročních platů. O devět víc než dnes!

To přece opravňuje k optimizmu.

(red)