Zapamatujme si: TERRAN

Měnit skvěle zavedenou značku se zpravidla nedoporučuje. Pokud však k tomu dochází jejím výrazným zjednodušením, přičemž změna současně sleduje aktuální trendy v oboru působení oné značky, stává se obvykle rebranding silným impulsem k dalšímu rozvoji.

Ve škále variant volby vhodné betonové střešní krytiny má český stavebník množství možností. Dodavatelů zboží tohoto druhu na trhu operuje více a každý z nich se snaží zaujmout vlastními specifiky. A někdejší značka Mediterran v této nabídkové škále tradičně vykazovala výjimečné parametry i vlastnosti.

ŽÁDANÉ PŘEDNOSTI
Těmi nejžádanějšími kvalitami dobré betonové střešní tašky vždycky byly  a nadále zůstávají samozřejmá schopnost chránit dům proti rozmarům počasí, stálost tvarů i barev, nenasákavost a vysoká mechanická odolnost.

 Střešní krytiny Terran podtrhují individualitu stavebníka, odrážejí jistotu zastřešení, preciznost odvedeného řemesla i dynamiku současného světa. Pestrá barevná škála produktů jen zvyšuje atraktivnost těchto střešních tašek.

 Co vede k těmto přednostem? Lisovaný beton budoucí střešní tašky dostává v případě tohoto výrobce speciální povrchovou ochranu. Ta je zde zcela specifická a krytině dává mimořádnou stabilitu. Ochranná vrstva na povrchu tašek je naprosto homogenní a svojí barvou se neliší od zbarvení základního betonového materiálu, což v případě jiných výrobců obdobného zboží nebývá vůbec samozřejmé. Zásluhou této ochranné vrstvy se pak tašky stávají totálně neprostupné pro vodu, což zabrání, aby na ně škodlivě působily cykly zmrznutí a tání. Tím se pochopitelně značně prodlužuje životnost krytiny.

Podobně příznivé hodnocení lze uvést v souvislosti s někdejší značkou Mediterran i pokud jde o další konstrukční a estetické výhody. Například pravděpodobnost uchycení mechu či jiných organizmů menší. Tato vrstva vzdoruje rovněž škodlivým účinkům smogu ve městech se znečistěným ovzduším a takzvané kyselé deště ji rozhodně nepoznamenají. Ve všech souvislostech pak nepřekvapí třicetiletá záruka, poskytovaná výrobcem pokud jde o přesnost rozměrů, vodotěsnost a mrazuvzdornost.

Zkrátka značka Mediterran vždycky zaručovala stav jakéhosi nadstandardního řešení. A přesto – dnes je tato značka minulostí. Přichází TERRAN!

ZNAČKA SLEDUJÍCÍ SOUČASNÝ STYL
O příčinách vedoucí k této změně hovoří jednatel společnosti Mediterran CZ s.r.o., je na nenarušeném povrchu mnohem Pavel Suchánek: „Portfolio výrobků naší společnosti se vždycky měnilo v závislosti na specifických požadavcích a potřebách trhu. Samotná značka Mediterran historicky odkazuje na typický svět barev a tvarů krajin v oblasti Středozemního moře. Ovšem výrobky z naší nabídky posledních stavebních sezón spíše sledují současný styl. Vyznačují se moderními a elegantními tvary. I to vedlo k rozhodnutí dokončit rebranding značky zahájený už před třemi lety změnou loga. Od počátku roku 2015 měníme název značky ze slova Mediterran na Terran. Vynecháním přívlastku medi, odkazujeme na skutečnost, že výrobky naší společnosti jsou modernější a reprezentují nezávislý dnešní styl. Změna názvu značky na TERRAN ukončila etapu rebrandingu a následuje změny ve struktuře škály našich výrobků.“

Zdůrazněme, že se jedná výhradně o změnu značky výrobků, nikoli změnu názvu společnosti, ta nese nadále název Mediterran CZ s.r.o. Nemění se ani žádné vlastnické vztahy ve struktuře firmy. A zbývá dodat, že změna značky z Mediterran na TERRAN probíhá momentálně také na Slovensku a už před rokem k tomu došlo i v Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku.

(kf)