Kouzlo osobní reference

Společnost STATING s.r.o. z Hradce Králové začínala před 14 lety v Kostelci nad Orlicí jako dodavatel menších celků v oboru pozemních staveb. Během své existence se velmi dynamicky vyvíjela a dnes staví především kolem osy Praha – Hradec Králové – Ústí nad Orlicí.

Tajemství úspěchu? Mimo jiné množství referenčních staveb, které si noví zákazníci mohou po dohodě projít a prohlédnout. Společnost si buduje důvěru klientů na základě své otevřenosti, zájemci si mohou prohlédnout i právě probíhající stavby. Každý potenciální stavebník se tak může sám přesvědčit o kvalitě výstavby firmou STATING a promluvit si s majiteli navštíveného domu. Mimo jiné se tak dozví, jak se tento dodavatel chová nejen v době stavby domu, ale také v době záručních lhůt. Pochopitelně, že zkušenosti z uskutečněných realizací jsou promítány do dalších staveb. A také v případě tohoto dodavatele funguje kouzlo dobrých referencí. Reálně existující vzor, podporovaný osobním doporučením majitelů takové vydařené stavby, je nad jakoukoli jinou reklamu.

Takový stav ale nepadá z nebe. Stává se výsledkem velmi dlouhodobého úsilí firmy, v němž pochopitelně hrají svoji roli především kvalita odváděného díla a způsob komunikace s klientem. Na každou stavbu rodinného domu v podání společnosti STATING osobně dohlíží majitel firmy. Což klienti vidí velmi rádi. A podobně oceňují užívané tradiční technologie ve spojení s energeticky úspornými a pasivními rodinnými domy. Společnost STATING na svých stavbách používá materiály vybrané s důrazem na minimalizaci energetických ztrát a usiluje v tomto smyslu o vyvážení pořizovacích a provozních nákladů. Zvlášť důležité je, že firma staví za ceny stanovené položkovým rozpočtem a smluvně garantuje pevnou konečnou cenu i termín.

Novinkám a progresívním technologiím se nebrání, což lze doložit rychlým a hladkým přechodem k nízkoenergetickým standardům. Samozřejmostí je ve všech případech postup podle předem odsouhlaseného harmonogramu a tím také možnost klienta plánovat si přesné zacházení s potřebnými financemi a zároveň kontrolovat i platit pouze skutečně provedenou práci. Dejme slovo jednateli firmy ing. Pavlu Hurychovi: „Velmi dbáme na několik zásadních věcí. Především věříme, že spokojenost našich klientů závisí na naší důvěryhodnosti. Proto se snažíme být maximálně otevření, a co si domluvíme, to dodržíme. Jde o rozumné ceny, které držíme po celou dobu výstavby jako nejvýše přípustné. Jde o dodržování stanovených termínů. Nebo také o pomoc s celým procesem kolem stavby až po kolaudaci. Každou jednotlivou stavbu má na starosti zkušený stavbyvedoucí, naše realizační party pracují u firmy vesměs už déle než pět roků a jsou složené z českých řemeslníků. Vysoká kvalita odvedené práce a používání nejlepších materiálů a technologií by podle našeho názoru neměly být výjimečností, ale samozřejmostí. Takže si můžeme dovolit na naše stavby poskytovat dlouhé záruční lhůty.“

Vedení společnosti STATING zdůrazňuje, že staví jak individuální rodinné domy, tak podle typových projektů. Jejich společným znakem je skutečnost, že mají značný potenciál variabilního řešení. Obvyklým způsobem dodávky bývá stavba formou dodávky na klíč. Mnozí klienti však zadávají pouze realizaci hrubé stavby. A to právě pro zkušenosti a standardně odváděnou kvalitu ze strany pracovníků firmy STATING. V době, kdy většina stavebníků rodinných domů hledá veškeré možné úspory, je právě cesta postavení hrubé stavby profesionály a následné dokončení svépomocí, jedním z dobrých možných řešení.

V jednom směru patří společnost STATING nepochybně k průkopníkům nových metod. V jejím podání se stavebník stává doslova součástí projektu. Prostřednictvím webových stránek firmy má on-line přístup na stavbu i k dokumentům stavby. Z pohodlí domova a ve chvílích, kdy to sám potřebuje. To činí celý proces výstavby rodinného domu mnohem transparentnější a zákazníci si tuto praxi velmi pochvalují. A oceňují také přátelský přístup i rodinný charakter firmy svého dodavatele.

(cb)