Řešení pro každý pozemek

Dávno uznávaná autorita v oboru projektování rodinných domů postoupila do další kategorie. Společnost G SERVIS CZ dokáže stavebníkům rodinných domů pomoci s řešením podoby nového domova komplexním způsobem. Tedy včetně projektu pojetí a řešení celého pozemku, na němž dům stojí.

Ideálních stavebních parcel ubývá. Ty nejvhodnější už dávno zastavěly předcházející generace a od drastického přetváření úrodných polí v budoucí satelity velkých měst se v posledních letech naštěstí také upouští. Ale i když se najde parcela z mnoha pohledů perfektní – v profilu rovná a půdorysně pravidelná – nemusí být stále ještě vyhráno. Tak jako má svoje pravidla dispoziční řešení samotného domu, musí se zase jinými pravidly řídit i členění okolního pozemku. Pokud má fungovat jako zázemí dokonalého bydlení.

Koordinované situování domu i všech dalších uvažovaných prvků podle jejich předpokládaného fungování a lokálních podmínek místa, ušetří spoustu času, energie a hlavně peněz. Navíc stavebník získává naprosto věrné představy o budoucí podobě okolí svého domu zásluhou dokonalé vizualizace, která je samozřejmou součástí dodávky. Lze se tak seznámit s reálnou podobou širšího okolí rodinného domu už dávno předtím, než objekt bude stát. Výstupem je optimální rozvržení pozemku se zakreslením všech uvažovaných objektů a následná modelace až do fáze fotorealistických vizualizací.

Při návrhu řešení úpravy okolí domu obecně vždy nejvíce záleží na prioritách definovaných samotnými uživateli, na jejich zálibách, sklonech a způsobech trávení volného času. Klíčovou roli hraje situování samotného tělesa domu v závislosti na oslunění pozemku a na příjezdových komunikacích. Přestože se někdy může zdát, že tyto okolnosti příliš velkou variabilitu řešení nepřipustí, profesionálové dokážou investora za pomoci drobných zahradních staveb, zeleně a často i vodního živlu zpravidla velmi příjemně překvapit.

(cb) STYL&TIP: Rodinné domy 2013

Ať už jde o pozemek pravidelný, nebo jakkoli limitovaný, předloží zahradní architekti společnosti G SERVIS CZ zákazníkům zpravidla více možných variant jak parcele vtisknout účel i duši.