Největší domácí dodavatel

Zatímco v posledních letech většina firem specializovaných na výstavbu rodinných domů byla nucena své dlouhodobé záměry radikálně přehodnocovat, společnosti RD Rýmařov se i za tohoto stavu dlouhodobě dařilo objemy výroby meziročně navyšovat!

Vposledních třech letech postavila společnost RD Rýmařov přes tisíc rodinných domů! Žádný další český dodavatel tak vysoký počet staveb tohoto druhu ve stejném období nerealizoval. A v samotném segmentu montovaných dřevostaveb aktuálně patří společnosti RD Rýmařov podle dostupných pramenů dokonce polovina českého trhu.

Prameny těchto úspěchů hledejme před sedmi lety, kdy do společnosti RD Rýmařov vstoupil nový vlastník – akciová společnost KATR. Díky strategii nových jednatelů, založené na minimálním zisku na jednotku a kompenzaci jeho celkové výše větším objemem prodeje, se od té doby produkce firmy stále zvyšuje. A to navzdory všem nepříznivým faktorůmovlivňujícím současný vývoj českého stavebnictví.

 
Téměř půlstoletí už pomáhají rýmařovské stavby formovat názor české veřejnosti na technické provedení i architekturu rodinného domu vystavěného v technologii montované dřevostavby. A spojují technický termín montovaná dřevostavba s představou pohodlného bydlení prostřednictvím už takřka 23 tisíc realizací. Na snímku dům Dragon 130 EVO.

Speciálně v oboru rodinný dům, se obecně stalo období zhruba prvního desetiletí 21. století ve zdejších podmínkách naprostou výjimečností a spíše neopakovatelným boomem, než zákonitým vývojem. Masová výstavba rezidencí povyšující většinou už tak skvělé bydlení jejich majitelů do ještě vyšších kategorií však dávno jaksi ustala a také pořizování rodinných domů jako ryze investičních záležitostí k pronájmům, dospělo až k naplnění trhu. Vzpomínaná éra vedla mimo jiné k tomu, že průměrná podlahová plocha novostavby rodinného domu postaveného tehdy v Česku, byla výrazně větší, než v zemích, kde jsou jinak hodnoty vyjadřující vyspělost místní životní úrovně mnohem dál, než u nás. Teprve v několika posledních letech se stavbou rodinného domu i u nás prioritně zase řeší základní otázka, v čem má bydlet běžná rodina.

JSOU TO DOMY PRO LIDI
„Smiřme se s tím, že trh bude úplně jiný, týká se to technologií i materiálů. Novým způsobem se uplatňují kvality ekonomické, energetické a ekologické, dočkáme se nových pohledů na měřítka estetická a designová. To všechno se výrazně promítne také do způsobů stavby rodinných domů, jejich podoby a hlavně jejich fungování,“ říkal už před pěti lety v rozhovoru pro časopis Dům&Zahrada Jiří Pohloudek, spolumajitel a obchodní ředitel společnosti RD Rýmařov. Jeho podnik se už v té době na potenciální zákazníky obracel s poněkud odlišným programem než konkurence. Což vedlo k tomu, že realizoval stovky zakázek ročně i v nejtěžších dobách, kdy jiní sotva přežívali a někteří i nepřežili. Už legendární je také Pohloudkův výrok z té doby, že totiž rýmařovské domy jsou projektovány možnostmi lidí, kteří v oněch stavbách budou žít.

 Rodinný dům Locus 119 C zdobí současná tvář a účelné dispoziční řešení. Cílem bylo nabídnout s velmi přijatelnými náklady komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu.

Ano, jsou to domy pro lidi. Což zní jako samozřejmost, ale zároveň takové konstatování znamená vystižení podstaty, která formuje dobrý rodinný dům současnosti včetně jeho detailů. Současným trendem jsou domy spíše menší, ovšem domy vysoce energeticky úsporné a vybavené zařízeními, která dovolují mluvit až o domech inteligentních. Mimo jiných kvalit právě kategorii energeticky úsporných inteligentních domů dokázala společnost RD Rýmařov zpřístupnit rovněž zákazníkům, kteří chtějí domy prvořadě cenově přístupné.

PODSTATA OBLIBY
Hledat podstatu obliby domů RD Rýmařov však znamená také nutnost zastavit se u profilu typického zákazníka firmy. Především to jsou velmi zaměstnaní lidé. Klasická střední třída. Konkrétně často lékaři, právníci, manažeři či majitelé malých a středních firem. Vesměs všichni vědí, že úspěch jejich počínání stojí a padá prvořadě s jejich osobou. Nemohou si dovolit marnit čas dohledem nad rok či dva trvající stavbou rodinného domu pojatou klasicky. Také tito lidé pozorně počítají peníze. Oceňují, že za rozumné prostředky získají kvalitní bydlení ve velmi krátkém čase a za pevnou cenu. Tak výjimečnému procesu, jaký stavba nového domova rodiny většinou pro celý zbytek života nepochybně znamená, samozřejmě také rádi věnují nějaký svůj čas. Ale nemůže to být doba extrémně dlouhá. To by se také mohlo stát, že jednoho dne budou sice plni dojmů, ale nebude čím platit hypotéku… Jeden měsíc v roce, snad hodinu denně. Více času si drtivá většina stavebníků dovolit prodlévat na staveništi zkrátka dovolit nemůže. A pouze několik málo týdnů, to je právě doba, za kterou RD Rýmařov dokáže realizovat svoje stavby rodinných domů.

 Značka RD Rýmařov je v povědomí širší veřejnosti zafixována především v souvislosti s domy typovými. Ale v její produkci nejsou výjimkou domy pojaté silně individuálně. Tato stavba stojí 12 roků a nízkoenergetické parametry ji zdobily už v dobách, kdy tento termín nebyl zdaleka tak frekventovaný, jako dnes.

Někdejší firemní motto o domech projektovaných možnostmi lidí, kteří v nich budou žít, dostává při zachování obsahu základní myšlenky časem v rýmařovské produkci nový rozměr. Formálně jsou rýmařovské domy zcela podřízené jasně definovanému účelu – úspornému, zdravému a přitom komfortnímu bydlení. Přičemž bývá bez nadsázky účelně využitý snad každý čtvereční decimetr užitné plochy domu. Co je zvlášť důležité – typový dům v rýmařovském pojetí neznamená neměnné dogma, v praxi nese každá realizace více či méně markantní znaky individuálních nároků investora. A stavebníci vesměs oceňují jednoduché architektonické linie, osobitý styl a minimální energetickou náročnost těchto staveb.

O ŘÁD VÝŠ!
Základní strategií firmy RD Rýmařov je produkovat systém, který svými parametry předčí současnou standardní nabídku. To však je pochopitelně cílem také mnoha jiných dodavatelů s obdobným výrobním programem. Ale když se zeptáme, proč se kýžený konečný produkt jedněm daří realizovat maximálně v počtu několika málo desítek kusů za rok, zatímco RD Rýmařov je objemově o řád výš a staví rodinných domů každoročně stovky, musíme se zamyslet nad takovými pojmy, jako jsou výjimečná kvalita, nezvyklá rychlost, tradiční spolehlivost, propracovaná logistika i dlouhodobé záruky. A ovšem, jako v těchto případech vždy prvořadě, jde také o dobrou cenu.

 V souvislosti s drěvostavbou se každému vybaví prvořadě domy rodinné. Pro dřevo jako hlavní konstrukční materiál rovněž domů bytových, však mluví řada argumentů. Tyto bytové domy realizuje RD Rýmařov ve Vídni.

Zní to všechno možná až jako fráze, ale výsledek je jasný. Všichni ostatníaktéři domácí scény oboru montované dřevostavby aktuálně nestavějí v Českudohromady tolik domů, jako samotnáspolečnost RD Rýmařov. Dnes už to je celkem takřka 23 tisíc rýmařovskýchdomů za historii firmy. Převedenona počet obyvatel tedy vlastně jedno skoro stotisícové město!

Vedle objemových ukazatelů však společnost RD Rýmařov staví v konkurenčním prostředí do popředí také schopnost rychle reagovat na nejrůznější požadavky trhu. Především kategorii energeticky úsporných a přitom inteligentních domů, dokázala firma RD Rýmařov zpřístupnit rovněž zákazníkům, kteří chtějí prvořadě domy cenově přístupné. A konečně – rýmařovské stavby se výrazně prosazují rovněž v tvrdé konkurenci panující na obzvláště exponovaném rakouském trhu. Ještě v letošním roce bude dokončen zajímavý projekt 31 rodinných domů a tří bytových domů ve vídeňské ulici Seefeldergasse.

(cb)