WRANDERS, s.r.o.

Neustále obohacovaná nabídka

Firma Wranders vznikla v roce 2003 se záměrem rozšířit nabídku katalogových projektů rodinných domů na slovenském trhu. V průběhu roku 2004 byla založena v České republice společnost Wranders, s.r.o., která rovněž pravidelně vydává svůj katalog. Všechny prezentované studie jsou návrhy kolektivu firmy. Zájemcům jsou dodávané ve stupni projektů pro stavební povolení a v pěti paré. Dodací lhůta projektu činí čtyři týdny ode dne podpisu smlouvy a zaplacení zálohy. Svoji nabídku firma Wranders neustále obohacuje o nové typy domů různých velikostních kategorií.

Projekty obsahují průvodní zprávu, technickou zprávu, výkresy v měřítku 1:50, výkresy základů, půdorysy, řezy, výkres krovu, podhledy, detaily, výpisy podlah, oken a dveří. Dále projekt požární ochrany objektu, statické výpočty, výkresy a technickou zprávu, zdravotní techniku, topení, elektroinstalace. Drobné změny, jako jsou změny rozměrů okenních nebo dveřních otvorů, drobné dispoziční úpravy nenosných dělících stěn a podobně, společnost Wranders jako autor projektu řeší dodáním souhlasu k těmto změnám. V případě větších zásahů do nosných konstrukcí, případně realizování podsklepení, přístavby, nebo vestavby, je možné získat souhlas ke zpracování těchto změn oprávněnou osobou. Případně tyto změny může realizovat společnost Wranders.

Z hlediska konstrukce a techniky budov lze nabízené projekty společnosti Wranders rozdělit do tří kategorií. Do první patří standardní rodinné domy, do druhé rekreační chaty a chalupy a konečně třetí tvoří domy nízkoenergetické. Společnost Wranders rovněž nabízí poradenství při výběru projektu, poradenství při osazení domu do terénu konkrétní stavební parcely, vypracování projektu osazení, projekt napojení inženýrských sítí a další služby.

Technické řešení
Standardně jsou obvodové stěny, nosné i nenosné příčky a stropy domů stavěných podle projektové dokumentace dodávané společností Wranders zhotovované klasickými technologiemi zdění, za použití keramických pálených prvků. Součástí návrhu je kontaktní zateplení obvodových zdí v tloušťce 80 mm. V případě projektů nízkoenergetických domů jsou obvodové stěny navrhované z bednících tvarovek z tepelně izolačního materiálu neopor.

Energetické parametry
Konečné energetické parametry domů stavěných podle projektové dokumentace společnosti Wranders řeší smlouva s dodavatelem stavby. Dosažení příznivých výsledků napomáhá projekt užitím stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi a vyspělým technickým vybavením s předpokladem minimalizování spotřeby energií.

WRANDERS, s.r.o.
Na Dlážděnce 7, 182 00 Praha 8
Telefon: 736 266 800
Fax: 241 442 047
wranderswranders.cz
www.domnamieru.sk

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

10 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
10 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně