Ing. Marian Groch-EKORD

Zcela mimo hlavní proud

Nekonvenční půdorys, nezvykle tvarovaná střecha s širokými přesahy, zcela původní stavební konstrukce a na osluněné stěně tělesa domu bohatě prosklené plochy… Také tak lze popsat formální podobu domů z dílny projektanta ing. Mariana Grocha. Jejich tvář i fungování se v řadě detailů vymykají obvyklostem, ke kvalitnímu, úspornému a dostupnému bydlení je v tomto případě směřováno zcela originálními cestami.

Způsob zpracování projektové dokumentace těchto staveb vychází z praxe obvyklé v tradičních zemích Evropské unie. Tam ji s ohledem na širokou nabídku specifických technologií a výrobků zpracovávají v detailech specializovaní projektanti vybraných dodavatelů, protože žádný autor architektonického řešení není schopen zvládnout u složitějších konstrukcí všechny dnes dostupné technologické varianty. Dokumentace ke stavebnímu povolení, která ve většině případů postačuje u přízemních domků Ekord i k vlastnímu stavění, sestává ze dvou částí. První z nich formou stavební části dokumentace ke stavebnímu povolení zajišťuje ing. Marian Groch. Druhou část, zejména spodní stavbu se zohledněním místních specifik a také provedení instalací, řeší projektanti konkrétních dodavatelů. Ti také obě části koordinují a v případě potřeby upravují a doplňují, aby dokumentace odpovídala příslušným předpisům i požadavkům.

Inženýr Marian Groch je autorem architektonického řešení domů EKORD a také stejnojmenného konstrukčního systému, včetně patentu č. 278 451 na valbové střechy ze sedlových vazníků, který významně ovlivňuje velmi specifické konstrukční i tvarové řešení těchto rodinných domů. Architektonická řešení rodinných domů EKORD a konstrukční systém EKORD mohou existovat i nezávisle na sobě, ale pouze jejich spojením lze dosáhnout nejkvalitnější i ekonomicky nejvýhodnější výsledek. Rodinných domů EKORD už bylo postaveno přes 500, z toho asi devadesát procent v konstrukcích EKORD. V poslední době jsou domy EKORD navrhované výhradně z konstrukcí vhodných pro pasivní domy, přičemž zatím u deseti z nich bylo docíleno hodnot vzduchotěsnosti 0,6 až 0,13. Jedná se o nejtěžší test kvality domu, který nejlépe ilustruje kvalitu provedení konstrukce.

Prioritou domů EKORD nejsou tvary, nýbrž kvalitní, úsporné a cenově dostupné bydlení. K tomu je nezbytný soulad architektury a konstrukcí. Domy a konstrukce EKORD směřují k tzv. zeleným domům, jejichž povrch tvoří vegetace, protože nejlepší architekturu, ale i ochranu před větrem, horkem a mrazem, vytváří příroda, nikoliv “beton”. Samozřejmostí je taé kvalitní fungování vnitřního provozu, přičemž naprostá většina čtyř a vícepokojových variant má noční část rozdělenou na konce obou křídel domu, což má oproti tradičnímu umístění ložnic do jedné noční části domu významnou výhodu nejen při většinovém dvougeneračním a třígeneračním bydlení, ale dochází ocenění i v případě využití obytné místnosti s vlastním vstupem a koupelnou jako pokoj pro hosta, pro kancelář a podobně.

Obytná funkce atria posouvá bydlení v domě na úroveň odpovídající dnešnímu způsobu života. Současné bydlení vyžaduje více relaxace v soukromí a zeleni, což okna obytných místností u blízkého plotu souseda či ulice sotva umožní.

Technické řešení
Sendvičové obvodové stěny, s variantním vnějším povrchem z cihlových pásků, omítky, či kamene, tvoří nosné betonové tvárnice, minerální vlna, parozábrana a vynikající sádrové interiérové tvárnice. Ze sádrových tvárnic jsou i příčky domů EKORD. Patentovaná konstrukce střechy ze sponkovaných příhradových vazníků umožňuje jednoduše a relativně levně vytvořit jak volný půdorys bez vnitřních nosných prvků (s mnohem větší ekonomickou životností), tak i velké přesahy nad vstupem do domu i před obytnými místnostmi, což zvyšuje kvalitu nejen domu samotného, ale i atria. Střešní krytina je u domů EKORD nejčastěji z betonových a keramických tašek, ale třeba i z břidlice.

Energetické parametry
Nízkoenergetické varianty domů EKORD mají hodnotu součinitele prostupu tepla U pro stěny 0,19, stropu 0,13 a podlahy 0,34 W/m2K, současně projektované varianty však mají tuto hodnotu již pro stěny 0,14, strop 0,07 a podlahy 0,19 W/m2K, což umožňuje dosažení pasivního energetického standardu. K významnému posunu dochází i u vytápěcích systémů domů EKORD. Místo elektrických stropních fólií a podlahových rohoží se již jednoznačně vyplatí použití některých inverterových tepelných čerpadel, a to zejména kvůli přípravě teplé vody, která při vynikajících tepelně izolačních vlastnostech obálky domu má na celkové spotřebě energie dvaapůlkrát vyšší podíl než vytápění! Samozřejmostí se stává použití rekuperace, a to hlavně kvůli hygienickému komfortu.

Ing. Marian Groch – EKORD
Třemblat 93, 251 65 Ondřejov
Telefon 777 647 624
ekordekord.cz
 www.ekord.cz

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

6 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
6 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně