Atelier DAVINCI, spol. s r.o.

Není nad originál

Společnost Atelier DAVINCI vytváří originální projekty rodinných domů v několika stupních provedení. Studie domu řeší zřejmý vzhled a dispozice, lze ji použít pro prvotní jednání s příslušným stavebním úřadem. Obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží domu s vyznačením ploch místností a návrhem zařízení nábytkem, pohledy a zjednodušené řezy domem. Dále pak informace, z jakých materiálů bude dům realizován a základní údaje o stavbě, včetně odborného odhadu nákladů na realizaci.

Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí se zpracovává v případě, kdy před vlastním stavebním řízením musí proběhnout územní řízení, na jehož základě bude povoleno umístění stavby. Rozsah a obsah této dokumentace se může měnit podle druhu územního rozhodnutí. V textové části této dokumentace je popsána charakteristika území, pozemku, charakteristika a orientační údaje i popis stavby. Výkresová část obsahuje mimo jiné půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy a řezy, situaci s napojením na příjezdovou komunikaci a inženýrské sítě.

Dokumentace pro ohlášení stavby a k žádosti o stavební povolení je využita pro ohlášení stavby a pro získání stavebního povolení. Obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentace stavby. V dnešní praxi se tato dokumentace v případě staveb rodinných domů často používá i jako dokumentace pro provedení stavby. Pak je doplněna o potřebné detaily, výpisy výrobků a na přání stavebníka rovněž o výkaz výměr a orientační rozpočet.

Dokumentace pro provádění stavby se zpracovává na základě územního rozhodnutí, nebo podle přání stavebníka. Dokumentace pro provedení stavby představuje nejobsáhlejší a nejpodrobnější stupeň vypracovaného projektu. Zhotovitel má přesně předepsáno, jak stavbu provádět, všechny detaily a materiály jsou specifikované.

Snahou společnosti Atelier DAVINCI není konkurovat typovým projektům rodinných domů. Její projektanti pracují podle individuálního zadání, dispozice je navrhována s ohledem na ideální oslunění jednotlivých místností a ve vztahu k příjezdové komunikaci. Pokud má klient speciální požadavky například na způsob vytápění domu, na jeho energetickou náročnost, nebo použité stavební materiály, je mu samozřejmě vyhověno.

Technické řešení
Společnost Atelier DAVINCI je dodavatelem projektové dokumentace indiviuálně řešených rodinných domů. Standardně jsou obvodové stěny, nosné i nenosné příčky a stropy domů stavěných podle projektové dokumentace dodávané společností Atelier DAVINCI zhotovované klasickými technologiemi zdění, za použití prvků kompletního cihlového systému. Podle individuálního požadavku stavebníka je možné vypracovat dokumentaci v montované technologii.

Energetické parametry
Konečné energetické parametry domů stavěných podle projektové dokumentace společnosti Atelier DAVINCI jsou závislé na použitých materiálech a technologiích. Užití stavebních konstrukcí s nadstandardními tepelně technickými vlastnostmi je u projektů společnosti Atelier DAVINCI, spol. s r.o. samozřejmostí a základním předpokladem k minimalizování spotřeby energie na vytápění.

Atelier DAVINCI, spol. s r.o.
Národní 34/40 , 110 00 Praha 1
Karlovo náměstí 31/25, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 889 999
Fax: 568 842 626
infoatdavinci.cz
www.atdavinci.cz

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

3 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
3 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně