Jak číst v projektu rodinného domu

V budoucím provozu hraje roli každá zakreslená maličkost

Třebaže by podle názvu tohoto websitu měly být jejím obsahem jen domy nejlepší, skutečnost je pochopitelně taková, že i ona je pouze odrazem situace na trhu obecně… A současný český trh v oboru rodinný dům, to jsou samozřejmě domy skvělé, domy trochu horší a posléze i domy víceméně špatné. Problém je v tom, jak tyto kategorie od sebe rozlišit. Pomoci by v tom měl i tento článek.

Konečná podoba rodinného domu bývá výsledkem úvah velmi dlouhodobých. Přičemž nejde jen o míru invence zúčastněných, ale často zejména o respektování různých limitů, těch finančních prvořadě. To bývá také důvod, proč většina stavebníků volí projekt typový, nebo rovnou hledá dodavatele, který dokáže nabídnout zcela konkrétní typové řešení rodinného domu.

Je v domě všechno, co potřebujeme?

Listovat v publikaci prezentující dodavatele rodinných domů a projektů rodinných domů se většinou vyplatí zejména ve chvíli, kdy nemáme úplně jednoznačně definované vlastní potřeby a představy. Jakási inspirativní procházka nabízenými možnostmi může přinést mnohem jasnější stanovisko k žádanému finálnímu stavu. Po jistém čase se v rámci této činnosti může budoucí stavebník vpravit až do stadia, kdy takřka fyzicky vnímá, jak by se v tom kterém domě mohl jednou cítit. Předtím však je třeba vstřebat některá základní poučení, o nichž se příliš diskutovat nedá a případné kompromisy v tomto směru vedou pouze ke snižování užitné hodnoty budoucího produktu.

Výtvarně vydařená pojetí vnější podoby rodinných domů řazených v libovolném katalogu a také faktická podoba nejhezčích z nich už zcela zakomponovaná do prostředí upravené zahrady, jsou důvodem skutečnosti, že často bývá rodinný dům vybírán jen podle svých vnějších znaků. Do černobílé, ryze technické a na první pohled pro mnohého člověka také ne zcela jasné půdorysné dokumentace se nahlíží s mnohem menším zájmem. Je to chyba, která se vymstí až při užívání vlastního domu.

Poddimenzované příslušenství

Typové projekty rodinných domů většinou vznikají jako reakce na obecně platné a obecně předpokládané potřeby budoucích obyvatel, přičemž jako mnohdy rozhodující limitní faktor působí určitá cena, za kterou bude moci být takový dům reálně postaven. Přičemž v jakémsi prvním rozhodovacím kole jsou upřednostněny velikost obytných prostorů a počet ložnic, protože podle těchto ukazatelů je pak stanoven i počet možných obyvatel domu. Teprve pak se posuzuje takzvané příslušenství, které v důsledku tohoto mechanizmu zůstane nejednou poddimenzované.

Zejména v případě malých a cenově dostupných domků – a ty patří k nejžádanějším – pak leccos absentuje. Auta už jsou dneska tak dokonalá, že mohou bez problémů stát v zimě v létě zcela volně, případně parkují pod jednoduchým krytým stáním. Ale kam si ti lidé dávají sezónní oblečení, sportovní potřeby i předměty jejich dalších osobních zájmů, musí člověka napadnout při studování projektu nejednoho malého domku. Jak se nám tak formuje podoba prvních satelitů z devadesátých let, jak už v nich mnohde krásně kvetou zahrádky, formují se trávníky a deset let staré stromy dávno přerostly ploty, všimněme si jednoho markantního jevu. Po éře zahradních bazénků tady máme éru zahradních chatek. Na malinkaté parcele se vedle samotného domu krčí shluky chat, bud a kůlen, především jako reakce na nedostatek ukládacích prostorů v samotném domě.

Není metr jako metr

Podkroví – další častý kámen úrazu. České normy na rozdíl třeba od německých nijak nerozlišují hodnotu podlahové plochy v podkroví v závislosti na jejím pomyslném promítnutí do tvaru prostoru nad ní. Jinými slovy: Místnost o 15 čtverečních metrech je často zcela bezostyšně skutečně v rámci výpisu výměr prezentována jako patnáctimetrová, přestože zpříma se průměrně narostlý člověk v ní dokáže postavit na ploše sotva třetinové. Na další třetině plochy se musí hrbit a konečně zbývající třetí třetinu lze využívat výhradně za pomoci pohybu po čtyřech, případně plazením. Samozřejmě, odborník takovou zapeklitost vidí při prvním nahlédnutí do projektu, každého jen trochu technicky myslícího jedince to do očí praští při pohledu druhém či třetím, ale jsou lidé, kteří skutečně budou zaskočeni teprve ve chvíli, kdy do své budoucí ložnice ve stadiu hrubé stavby poprvé vkročí (a hned se praští do hlavy).

Fenomén až nemístné minimalizace se v rámci hledání vhodného rodinného domu jeví jako mobecná potíž. Dnes dorůstají do stadia připravenosti ke stavbě vlastního rodinného domu generace někdejších dětí, pamatující ještě desetimetrové dětské pokoje v paneláku, obývané za pomoci paland ještě s dalšími dvěma sourozenci. Takže jejich v ranném věku formované nároky na prostor jsou v těchto případech často lehce zkreslené. Přičemž prostorová minimalizace je navíc jedinou prokazatelnou možností, jak spolehlivě v rámci stavby rodinného domu ušetřit a finančně dostupný rodinný dům chce přece každý. Takže projektanti nejednou bez rozpaků aplikují dávno překonané normy socialistické hromadné bytové výstavby na individuální výstavbu rodinných domků éry volného trhu a zakořeněné zvyklosti jim pomáhají v úspěchu.

Nadstandard už v základu

Znovu si včas uvědomme, že existují i jiné formy řešení bytového problému a že bydlení ve vlastním rodinném domě by mělo být už ve své elementární podobě bydlením nadstandardním. Často se vzpomíná fakt, že malý dostupný rodinný dům by mohl být vlastně jakýsi byt 3+1 na zahrádce a že už tato pouhá definice zajišťuje zásluhou zobytnění přilehlé terasy, zahrádky a nedaleké volné přírody, jistý vyšší životní komfort, než jaký je dosažitelný v domě bytovém. Ano, je to pravda. Tři plus jedna mnohdy stačí. Zvlášť když tam žijí dva lidé. Ale pokud má v panelovém domě rozměr nějakých 60 m2, na vzpomínané zahrádce v rodinném domě by to mělo být alespoň o třetinu více, byť při stejné skladbě. Protože menší než dvanáctimetrová ložnice znamená pouhé provizorium, menší než třímetrová šatna je jen ztrátou místa, menší než čtyřmetrová předsíň znamená pouze problém a tak dále a tak dále.

Že musí mít početnější rodina dům větší  než rodina početná méně, to pochopí každý. Ale jinak musí vyhlížet i domy rodiny, kterou ve volném čase sdružují společné zájmy, a zase jinak rodiny, v níž každý člen volný čas tráví individuálně. V prvním případě je nezbytné položit důraz na rozlehlost společných prostor a ložnice budou určeny nejspíš skutečně jen ke spaní. Ve druhé situaci naopak budou pokoje jednotlivých členů rodiny sloužit i k jiným činnostem než je odpočinek, bude se tady nejspíš rovněž  pracovat a musí zůstat také prostor pro osobní záliby. Kdyby si dvě vzpomínané pomyslné rodiny svoje dobře fungující domovy vyměnily, necítili by se členové ani jedné z nich v příbytku té druhé rodiny příliš dobře.

Pár problematických míst

Projděme se dispozičním řešením jakéhokoli na vnější pohled jistě hezkého rodinného domu a zastavme se u opakovaně problematických míst jeho budoucího fungování.

Začněmě hned za vstupními dveřmi. Existují tendence prostor zádveří, nebo také předsíň, jak se někdy říká, v případech silného půdorysného omezení ignorovat. Ale taková snaha musí nutně konečné řešení domku negativně poznamenat. Připomeňme si, že prioritní funkce tohoto prostoru je tepelně izolační, má fungovat jako ochranný filtr mezi vstupem do domu a  obytnými prostory. Historickým vývojem je však zároveň formován do místa určeného k přezouvání a odkládání svrchního šatstva, takže se v ní v rámci společných příchodů i odchodů běžně kumuluje počet až čtyř osob. Z toho vyplývá, že předsíň menší než alespoň čtyři čtvereční metry je takřka k ničemu.

Fiktivní šatna

Na zádveří navazuje hala. Bývá zde schodiště do patra, případně do suterénu, je odtud přístup do společenské části domu s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem a měl by tu být také přístup do technické místnosti. Na halu také navazuje alespoň skromné sociální zázemí. Už z toho všeho vidíme, že malé rodinné domy, v nichž se na zadaném půdorysu bojuje o každý čtvereční decimetr, se musejí bez haly většinou obejít. Takové řešení je samozřejmě slučitelné s životem v rodinném domě, ale celkovou kvalitu a pohodu bydlení pochopitelně poznamená.

Šatna by neměla mít menší plochu než nějakých 2,5 m2. Pokud se v projektu objevuje šatna mající například pouze 1,5 m2, což lze vídat poměrně často, jde o čistou fikci! V takovém případě totiž zabere samotný prostor k ukládání šatstva řekněme 0,6 m2 a 0,9 m2 statní připadá na “obslužnou komunikaci“. Škoda místa, škoda peněz.

Komory, šatny, spíže, technické místnosti, je jedno jak tyto prostory nazveme, ale hlavně je musíme vzít vážně. Jejich nedostatek ohrožuje fungování každého rodinného domu v samotných základech a to ani jeho obyvatelé nemusejí mít zálibu ve sbírání čehokoli.

Srdce domu

Bývá tak nazýván obytný prostor, často otevřený v sestavě kuchyně – jídelna – obývací pokoj. Vhodné je, když mezi vlastním obývacím pokojem a kuchyní s jídelnou dojde k optickém oddělení například pomocí snížení podlahy o jeden až dva schody. Tím se zároveň žádoucím způsobem zvyšuje světlá výška zpravidla největší místnosti v domě. K otevřenosti prostoru obytné části domu lze přistoupit i z opačného hlediska větší míry intimity a někdo přivítá, když například od krbu v obývacím pokoji nebude vidět do jídelny a kuchyně.

Při bezproblémovém velkorysém pojetí dispozičního řešení rodinného domu na obývací pokoj přímo navazuje místnost s krbem, jindy například čítárna, či pracovna. Častější jsou však stavy, kdy místa je mnohem méně. Absolutní metráž se zdá být dostatečná, lákavé je velkorysé prosklení obvodových stěn, mohutné krbové těleso má také svoje pevné místo, ale teprve při zařizování se přijde na to, že není kam vhodně umístit sedací nábytek. Obýváček je pěkný, teplý a světlý, ale odpočinout, a mnohdy ani sednout, si v něm není kam.

Čím dál více oceňovaným plnohodnotným obytným prostorem, zejména za hezkého počasí v klidném prostředí, je terasa. Měla by být částečně krytá a místo pro ni by se mělo vždy najít už jenom proto, že terasa není konstrukční součástí tělesa domu. Z obývacího pokoje, případně také z jídelny či některé z ložnic sem bývá přístup francouzským oknem.

Ložnice nejen pro spaní

Přiznejme si, že pokud není v domě samostatná pracovna, nebo alespoň důstojné pracovní místo v rámci jeho obytné části, dostávají ložnice i jiné než tradiční užití. Zejména ložnice dětí jsou také místem her a učení, později studia. Pokud má být tohle splněno, je spodní hranicí přijatelnosti nějakých 12 čtverečních metrů v případě, že takový pokojík slouží jednomu členu domácnosti. Ložnice rodičů by měla být nepochybně větší a příjemné je, pokud má vlastní šatnu a koupelnu. Je stále v rámci dispozičních řešení rodinných domů zcela běžné, že i v případě rozlehlého domu se čtyřmi samostatnými ložnicemi, navazuje jediná koupelna. To je překonaný stav.

A ještě na jednu věc je třeba při hledění do půdorysného zobrazení budoucího rodinného domu dávat pozor. Přesvědčme se, zda úhledně rozmístěný nábytek odpovídá měřítku onoho půdorysu. Nejednou se budeme divit. Zejména u malých rodinných domů, kde o hladkém chodu jejich užívání rozhoduje každá maličkost, může přinést nepřiměřeně zakreslený stůl či lůžko později v praxi značný problém!

Pokračovat můžete výběrem:

KATALOG RODINNÝCH DOMŮ

KATALOG PROJEKTŮ RODINNÝCH DOMŮ