Příběh o úsporách

Vytápění rodinného domu by mělo zajistit příjemnou teplotu a optimální vlhkost vzduchu. Pokud možno bezobslužným provozem, při zachování čistoty a za minimálních provozních nákladů.

 
Přinášíme ověřený příklad, jak popsaného stavu poměrně snadno a za příznivých cenových relací dosáhnout!

I když to momentálně pro Českou republiku tak úplně neplatí, celosvětově ceny energií všeho druhu rostou a dále budou růst. Stále přísnější nárokyna snižování energetické náročnostistaveb jsou zase dokladem skutečnosti,že se klade značný důraz na snižování emisí skleníkových plynů vznikajících při spalovacích procesech fosilních paliv. Trend do budoucna je tedy jednoznačný – maximální snaha o energetickou nezávislost.

V praxi je tato tendence naplňována až extrémním zateplováním staveb, ale k velmi nízkým provozním nákladům se lze dostat i jinak. Alternativní koncepce splňující požadavky na energetické a tím i ekonomické úspory, je vyřešena! A rovněž ověřena v praxi.

 NA NÁVŠTĚVĚ
Pojďme se podívat na jeden konkrétní příklad. Do úsporného domu Gama 100 společnosti TERMO KOMFORT, v němž je elegantně zvládnuto vše, co rodinný dům po stránce energetické vyžaduje. A to i z hlediska perspektiv příštích desetiletí.

Tento objekt o podlahové ploše 270 m² stojící v centru vzorových domů EDEN 3000 na brněnském Výstavišti, není nijak mimořádně izolován. Ani není hermeticky uzavřen, jak je pro pasivní domy vyžadováno. Samozřejmě však nese veškeré standardní parametry hladce vyhovující platným normám. Od běžných domů se odlišuje svým technickým vybavením. To z něho dělá téměř nulový dům, což je kategorie vyšší, než aktuálně opěvované domy pasivní.

Místo extrémního zateplovacího pláště s mohutnou vrstvou polystyrénu a okenních výplní nejvyšších parametrů,  je základního snížení energetické náročnosti tohoto domu dosaženo provozem tepelného čerpadla Dimplex systému vzduch-voda. To “posbírá“ potřebnou tepelnou energii pro vytápění jen s minimálním příspěvkem elektrické energie nutné k tomu, aby čerpadlo pracovalo. Objekt měl bez tepelného čerpadla roční spotřebu energie pro vytápění 16 025 kWh a měrnou potřebu tepelné energie 59 kWh/m² podlahové plochy. Z této hodnoty vyplývá, že z hlediska energetické úspornosti dům ve své základní podobě patřil do kategorie A tak, jak je chápána v energetickém průkazu budovy.

Instalací tepelného čerpadla došlo v energetické bilanci domu k výrazné změně. Spotřeba energie pro vytápění poklesla na 6 414 kWh za rok. Což představuje snížení o zhruba 60 procent proti původnímu stavu! A měrná potřeba energie pro vytápění poklesla na 24 kWh na čtvereční metr podlahové plochy. Tím už se s bohatou rezervou dostal tento objekt do kategorie nízkoenergetické.

NÁKLADY NA PĚTINĚ
Ale to není všechno, tady ještě cesta k úsporám nekončí. Na střechu vzpomínaného domu byla totiž instalována malá domácí fotovoltaická elektrárna o výkonu 3,35 kWp. Jde o zařízení čistě pro vlastní spotřebu, které ročně vyrobí 3 181 kWh. Tím se snížila spotřeba energie na vytápění z nevlastních zdrojů, tedy z veřejné sítě, na pouhých 3 131 kWh. Tomu odpovídá měrná potřeba nakupované elektrické energie pro vytápění pouhých 12 kWh/m² podlahové plochy domu ročně. To už je výsledek mnohem lepší, než vykazuje většina pasivních domů!

Každého investora stavby rodinného domu pochopitelně velmi zajímá ekonomika budoucího provozu. Dnes můžeme vycházet z cen momentálně platných, přičemž nikdo nepochybuje o tom, že tyto ceny v budoucnu dále porostou. A proto také budou úsporné technologie ekonomicky ještě výhodnější. Zkracuje se totiž doba jejich ekonomické návratnosti.

Podívejme se blíže na uvedený praktický příklad: Pokud by se tento objekt vytápěl elektrickou energií, pak při její původní spotřebě 16 025 kWh, a při dnešní ceně 2,45 Kč/kWh, náklady na vytápění ročně činily 39 261 Kč. S tepelným čerpadlem, při poklesu množství nakupované elektrické energie na 6 414 kWh, jsou již náklady na vytápění pouze 15 714 Kč za rok. Po ušetření dalších 3 181 kWh zásluhou fotovoltaické elektrárny se dostáváme dokonce na částku 7 921 korun ročně! Tedy na zhruba pětinu původního obnosu! Navíc fotovoltaická elektrárna v době, kdy tepelné čerpadlo nepracuje, zásobuje energií jiné domácí spotřebiče.

(dss)