POROtherm a POROmetr

Při užití více variant řešení a skladby obvodových stěn i stropů umožňuje konstrukční systém POROTHERM podle potřeb stavebníka dosažení různých konečných parametrů stavby. Energeticky standardní dům je optimalizovaný na nízké pořizovací náklady, přičemž pochopitelně splňuje požadavky norem a vyhlášek. Energeticky efektivní dům dostává vlastnosti zaručující vyváženost pořizovacích a pozdějších provozních nákladů. Nízkoenergetický dům je pak samozřejmě navržen s ohledem na minimalizaci energetických ztrát a používání řízeného větrání. A konečně dům pasivní, splňuje známé parametry této kategorie a obejde se tedy bez konvenční topné soustavy.

Zvlášť vítanou kvalitou současných cihlářských výrobků je skutečnost, že nejde o jednotlivé prvky určené k různému upotřebení, ale o nabídku kompletního a uceleného zdicího systému určeného k vytváření hladce navazujících vertikálních i horizontálních konstrukcí. Navíc není problém zvolit řešení s cílem dosáhnout zcela konkrétních parametrů energetické náročnosti budovy.[/caption]Ať již si stavebník vybere jakkoli, prvky uceleného konstrukčního systému POROTHERM dokážou jeho záměrům vyhovět. A to jednovrstvým zdivem. V případě jakéhokoli domu stavěného za pomoci kompletního cihlového systému POROTHERM existuje možnost výběru konkrétního druhu zdiva podle stavebníkem zvolených tepelných ztrát. Tento takzvaný POROmetr (dostupný na www.porometr.cz) určí rovněž finanční náklady na zvolenou podobu zdění, přibližnou cenu za realizaci hrubé stavby, či kolik tepla a v jaké finanční výši, bude nutné dodat k pokrytí tepelných ztrát povrchovou konstrukcí objektu. V závislosti na konkrétním zvoleném materiálu POROTHERM vykazují obvodové stěny domu hodnoty součinitele prostupu tepla ve škále U=0,30 až 0,19 W/m2K.

* Zvlášť vítanou kvalitou současných cihlářských výrobků je skutečnost, že nejde o jednotlivé prvky určené k různému upotřebení, ale o nabídku kompletního a uceleného zdicího systému určeného k vytváření hladce navazujících vertikálních i horizontálních konstrukcí. Navíc není problém zvolit řešení s cílem dosáhnout zcela konkrétních parametrů energetické náročnosti budovy.

Další informace na www.POROmetr.cz

(cb)