Pohled z domu znamená víc
než pohled na dům

Naprostá většina stavebníků posuzuje rodinné domy podle jejich vnějšího vzhledu a mnohem menší důraz kladou na jeho funkčnost. Je to často životní chyba, kterou zúčastnění odhalují až postupně.

V lepším případě je omyl vzat na vědomí před zahájením stavby. To lze projekt ještě přepracovat. V horším případě však k rozpoznání chyby dojde teprve při stavbě, nebo dokonce až při užívání domu. To je pak už větší problém, který můžeme řešit jenom bouráním. Nebo ho neřešíme a bydlíme mizerně.

Obecně se velmi podceňuje architektonické řešení objektu, od něhož se pak odvíjejí všechny ostatní části projektové dokumentace. Jde o stejnou chybu, jako na špatné základy stavět drahý dům. Je mnohem rozumnější věnovat více času i peněz správnému architektonickému řešení, než třeba výběru obkladaček.

Teprve po nastěhování začnou obyvatelé domu mnohem intenzivněji vnímat výhled z domu, než pohled na něj. Až hloupě by vyzněla otázka, jestli je příjemnější mít okno pokoje od plotu pět metrů, nebo 25 metrů. Rozdíl v kvalitě takto situovaných místností je však nesrovnatelný. Za plotem může být hlučná a prašná ulice, zvědavý soused, králíkárna, nepořádek a většinou i méně slunce. Ovlivnit to příliš nedokážeme. Podobu vlastní zahrady však zformovat lze.

Pokud se na různá řešení rodinných domů podíváme tímto úhlem pohledu, zjistíme, že naprostá většina řešení rodinných domů má okna pokojů umístěna na dvou, třech i čtyřech stranách. Přičemž většina parcel má před okny pokojů prostor větší než několik metrů pouze jediným směrem, občas i dvěma směry, ale jen málokdy na více stran. Při procházce běžným českým satelitem však zjistíme, že onu výše uvedenou zdánlivě hloupou otázku, mnoho lidí totálně podcenilo.

ŠETŘENÍ NA NEPRAVÉM MÍSTĚ
Zvláštním případem pak jsou pasivní rodinné domy. Jejich velkým přínosem nebývá jen zdravý vzduch, šetření energie, ale i umístění oken pokojů z důvodů solárních zisků na osluněnou stranu. A ta je u dobrých parcel směrem do zahrady. Někdy se však kvůli několika ušetřeným stokorunám ročně okna v projektu natáčejí k jihu, byť mnohem větší prostor zahrady leží třeba k západu. Jindy se zase třeba z důvodu roční úspory jednoho až dvou tisíc korun vydaných za topení, vzdávají obyvatelé domu života v bungalovu bez schodů a s atriem. Nebylo by rozumnější ušetřit třeba 300 zbytečných kilometrů jízdy autem?

Výhled z podkroví nebo z patra bývá velkolepější než z přízemí. Ne však vždy jednoznačně lepší. Záleží na okolí, ve vzpomínaných satelitních sídlištích zvlášť. Důležitá je také míra soukromí, a ta bývá v oněch satelitech ve vztahu k sousedům obvykle větší právě při využití přízemních atriových domků.

S jistou nadsázkou lze říci, že pokud bychom staticky navrhovali domy
tak, jak přehlížíme limitní životní situace v architektonickém návrhu,
většina takových objektů by dříve nebo později spadla!

Pro jakou typologickou formu se tedy rozhodnout? Pokud chceme dům začlenit do kvalitní a sourodé stávající zástavby, pak je třeba nastolený řád respektovat hmotou, tvarem i materiály. U nových lokalit však bohužel hledáme takovou určující zástavbu velmi obtížně. Pak je správné používat takové typologické formy, které co nejvíc odpovídají dnešnímu životu. Právě z toho důvodu, že hlavní funkcí rodinného domu je kvalita bydlení!

JAKÝ TEDY DŮM?
Dobrý tvar může mít jakákoliv typologická forma domu, ale ne každá odpovídá dnešnímu životnímu stylu. Dobré mohou být jednoduché tvary (vzpomeňme Loose či Van der Roheho) i složitější koncepce (Wright, Utzon). V každém případě však musí být typologická forma funkční, což o mnoha dnes stavěných rodinných domech říci nelze. Výtvory podnikatelského baroka již naštěstí mizí, ale ani minimalizmus, pokud má jím pojatý objekt výhled třeba na sběrnu surovin místo na les, není úplně dobrý.

Typologii a urbanistickou ekonomii rodinného domu postavil u nás na nohy Otakar Nečas, autor základních norem, učebnic, studií a publikací. Ačkoliv již tři desetiletí nežije, lepší práce tohoto zaměření sotva najdeme. Tento odborník považoval za vůbec nejkvalitnější formu bydlení v běžném rodinném domě přízemní atriové stavby půdorysného tvaru písmene L.

Proč? K hlavním důvodům patří změna někdejší hospodářské funkce zahrady na funkci obytnou. Do poloviny minulého století bylo bydlení mimo města téměř výlučně přízemní s půdou pod sedlovou střechou. Na dům navazovala hospodářská část pozemku. Až od druhé poloviny 20. století se bydlení rozšířilo i do podkroví nebo patra. Hospodářské funkce se z velké části přesunuly do zemědělské velkovýroby a zahrada začala mít také obytnou funkci. V současnosti už v případě nové výstavby rodinného domu větší užitkovou zahradu prakticky nenajdeme.

Další důležitou příčinou preference přízemních atriových domků je bezbariérové bydlení. U úzkých parcel bývá nedostatečná šířka zahradní fasády, čehož důsledkem je přesunutí některých pokojů do podkroví nebo patra. Schodiště spojující hlavní místnosti bytu však zásadně zhoršuje kvalitu bydlení zejména ve stáří, v těhotenství nebo při tělesném postižení. Každou stavbu je třeba navrhovat s ohledem na limitní situace nejen konstrukčně, ale i architektonicky. S jistou nadsázkou lze říci, že pokud bychom staticky navrhovali domy tak, jak přehlížíme limitní životní situace v architektonickém návrhu, většina takových objektů by dříve nebo později spadla!

ATRIUM JE NEJCENNĚJŠÍ
U menších rodinných domů s podkrovím nebo patrem často nenajdeme v přízemí ani jediný pokoj, který by mohl eventuálně sloužit jako ložnice pro osoby s omezenou pohyblivostí. U větších domů to bývá nejčastěji jeden pokoj v přízemí, což může stačit starším osobám. Ale ne rodině se dvěma malými dětmi. No, a pokud situujeme kvůli dětem do přízemí dvě ložnice, tak se nám podkroví nebo patro s jedinou či dvěma ložnicemi už vůbec nevyplatí. Takže zase argument pro přízemní rodinný dům.

 Pokud v souvisejícím článku stojí, že pohled z oken domu je nad pohled na onen dům, tak v tomto případě není důvod k pochybám. A navíc tento dům vyhlíží sám o sobě skvěle.
Blíže představen je v článku ZDE.

 Nejcennější prostor parcely je před okny obytných místností. Pokud využijeme větší plochu přízemí na vytvoření atria, získáme v této části zahrady hodnotný obytný prostor. Ten pak zvyšuje cenu celé nemovitosti a snad nikdo, kdo atriové bydlení osobně zažil, by se ho již nevzdal. Plocha zahrady bývá u atriových rodinných domů využita mnohem efektivněji. A tyto přízemní domy mají z hlediska pořizovacích nákladů svoje výhody i nevýhody. Ale při dobrém profilu pozemku a za použití odpovídajících konstrukcí, jsou pořizovací cenou běžně levnější než rodinné domy dvoupodlažní.

Ing. Marian Groch
Autor článku pracuje jako projektant