Odhalení nového potenciálu staveb

Rekonstrukce budov mohou přispět ke zlepšení globálního klimatu

Lidé tráví během svého života v budovách až 90 % času. Tyto budovy jsou v Evropě zodpovědné za 40 % emisí CO2. Snížením spotřeby energie o polovinu do roku 2020 se celkové emise CO2 sníží tímto jediným opatřením o 20 %. Tento cíl přitom není nereálný. Již dnes existují technologie a materiály, které rekonstrukce budov do udržitelného standardu umožňují.

V roce 2050 budeme obývat více než 90 % v současnosti stojících budov. Nicméně až 30 % všech budov neposkytuje svým obyvatelům zdravé vnitřní prostředí. Ve snaze o úspory energie se často zapomíná na pohodlí a zdraví těch, kteří tyto budovy obývají. Kvalitní vnitřní prostředí má však velký dopad na jejich výkonnost a fyzickou a psychickou pohodu. Řešením na obzoru je projektování budov, které budou chránit globální klima a zároveň budou mít kvalitní vnitřní prostředí. S takovým řešením přichází skupina VELUX se svým experimentálním projektem 2020 šesti aktivních domů umístěných v různých částech EU.

Sektor rekonstrukcí může zajistit milión pracovních míst
Rekonstrukce stávajících budov podporuje světovou ekonomiku, vytváří nové pracovní příležitosti a zvyšuje daňové příjmy. Podle nedávné studie Buildings Performance Institute Europe by mohlo být vytvořeno až 1 000 000 nových pracovních míst v letech 2011 až 2050 při zvýšení objemu rekonstrukcí budov ze 1,2 % na 3 % v porovnání s 200 000 pracovními místy v případě, že se situace nezmění. Pro dosažení úplného potenciálu obnovy klimatu je třeba, aby zodpovědní politici vytyčili ambiciózní cíle a vhodný plán dosažení inovativních a obnovitelných řešení pro nové i stávající budovy. Roční objem rekonstrukcí v EU by se měl zvýšit ze současného tempa 1,2 % na 3 %.

Udržitelný rozvoj bydlení
S rostoucí urbanizací je nutné budovy rekonstruovat tak, aby poskytovaly zdravé vnitřní prostředí a zároveň aby byl jejich dopad na životní prostředí co možná nejmenší. Projekt VELUX Model Home 2020 chce ukázat, že lze dosáhnout zlepšení životních podmínek prostřednictvím zvýšení množství denního světla, čerstvého vzduchu a snížení energetické spotřeby budov s využitím střechy. Budovy musí zároveň naplno využívat zdrojů obnovitelné energie a inovativních stavebních technologií a materiálů, které využívají a zapadají do okolního prostředí.

Budoucnost tady a teď
Skrze několik experimentů založených na principu aktivního domu skupina VELUX dokázala, že může vyvinout energeticky úsporné budovy s příjemným vnitřním prostředím, které poskytují dostatek denního světla a čerstvého vzduchu. Experimentální projekt VELUX Model Home 2020 dokazuje, že udržitelné budovy jsou konkurenceschopné, jestliže se bere v úvahu celý životní cyklus budovy, od návrhu, přes stavbu až po náklady na bydlení.

Aktivní dům LichtAktiv Haus v Německu jde příkladem
Jedním z příkladů udržitelné rekonstrukce je LichtAktiv Haus. Typický německý dům z 50. let, kterých je jen v Německu kolem 13 milionů, byl přebudován do aktivního standardu. Stavba byla přeměněna na bezemisní, pohodlně obyvatelný dům, který přispívá k dosažení cílů Evropské Unie o snížení emisí CO2 do roku 2020. Projekt vznikl ve spolupráci s technickou univerzitou v Braunschweigu a Darmstadtu a Humboldtovou univerzitou v Berlíně. Dům využívá solární energie pasivních solárních zisků skrze množství střešních a fasádních oken a přirozeného větrání, které společně zajišťují příjemné vnitřní prostředí se spoustou čerstvého vzduchu a denního světla ve všech místnostech.

Jak vnímají udržitelné budovy jejich obyvatelé?
V roce 2012 se do LichtAktiv Hausu v Hamburku na dva roky nastěhovala rodina Oldendorfových, která se jej rozhodla otestovat za běžného provozu. Po roce obývání výsledky výzkumu ukazují, že dům nabízí rodině vysokou úroveň pohodlí a rodina je kromě několika drobných obtíží se svým životem v domě velmi spokojená. Jako jeden z hlavních benefitů vnímá rodina velké množství denního světla. Automatické řízení vnitřního prostředí není vždy vnímáno bezpodmínečně pozitivně: např. systém otevírající okna v noci mohou působit rušivě. Technické řešení domu nicméně přispívá k vyššímu pohodlí bydlení, protože optimalizuje vnitřní prostředí a automatizuje pro obyvatele domu některé procesy.

Udržitelné domy mohou být postaveny s použitím dnes již existujících materiálů a technologií. Ambiciózní plány a správně nastavené podmínky pro ekologické bydlení by měly povzbudit stavební průmysl k tomu, aby hledal nová řešení v oblasti udržitelného bydlení.

Další informace na www.velux.cz