Nové prvky v podobě domu

Stylový vývoj rodinného domu dnes předurčuje řada nových, dříve neznámých vlivů. Typická podoba, jak je v našich podmínkách rodinný dům pojímán už po dlouhá desetiletí, nemá do budoucna valnou šanci. Nejde ani tak o estetická hlediska a nějakou očekávanou revoluci v jejich vnímání, jako spíše skutečnost, že podobu rodinných domů budou čím dál více formovat technická řešení podléhající snaze minimalizovat provozní náklady.

Ceny energií budou dále stoupat. Stále výrazněji se tedy budou promítat také do technologie stavění. Vnější tvář rodinného domu bude logicky čím dál víc ovlivňována prvky, které spojujeme s nízkoenergetickými a pasivními stavbami. V tradičních zemích Evropské unie se tímto směrem vydal rodinný dům už dávno. Český stavebník však na tyto tlaky reaguje se zpožděním, nebo dokonce dosud vůbec. Není to ani tak důsledek nedostatečné osvěty, jako spíše produkt pochybné tradice.

Přestože tento dům nese mnohé ze znaků provázejících hospodárné pojetí konstrukce stavby, určitě plní i všechny nároky kladené na komfortní bydlení.

 Přestože tento dům nese mnohé ze znaků provázejících hospodárné pojetí konstrukce stavby, určitě plní i všechny nároky kladené na komfortní bydlení.

U nás se cítí být odborníkem na stavění skoro každý a česká armáda dobrovolných stavebníků na zásadní změny v přístupech k řešení rodinného domu z pohodlnosti nereaguje. Nové poznatky vědy a výzkumu, recyklované materiály, mnohem tvrdší normy, intenzívní využívání alternativních energetických zdrojů, daleko větší ohleduplnost k životnímu prostředí, maximální úspornost včetně přísného hospodaření s vodou (která bude také ještě mnohem dražší, což si zatím nepřipouštíme), to všechno determinuje budoucí architekturu rodinného domu. Promítne se to do vnějšího výrazu objektu, do jeho dispozičního řešení i do provozního fungování. Přispěje k tomu také vysoký podíl důmyslných zařízení, jakými jsou tepelná čerpadla, solární zařízení, rekuperační jednotky, fotovoltaika. Nepochybně najdou v nadcházejících letech mnohem větší uplatnění hotové, průmyslově vyráběné domy. Stavebnice z dílů připravených v továrně. Takové řešení se stane cenově výrazně výhodnější než tradiční stavba, technologie začne připomínat v mnoha detailech spíše technologii strojírenskou.

Zkušenosti z vyspělého světa ukazují, že v klíčové roli hlavního konstrukčního materiálu bude vystupovat čím dál víc dřevo. Má mnoho vynikajících vlastností a zejména jde o obnovitelnou surovinu. Dřevo se ještě více prosadí v podobě sendvičové konstrukce, která už nyní dosahuje vynikajících parametrů a nepochybně se bude ve své skladbě dále vyvíjet. Jinudy cesta nevede a uhnout není kam. Zdicí materiály nemůžou v síle obvodové stěny bobtnat do nekonečna. Ano, zajímavější cestou je i tady sendvič. Ale ta cena při čím dál dražší práci vzácných řemeslníků!

(kf)