Než začneme stavět

Návštěva centra vzorových domů mívá svůj zásadní význam

Známá pravda, že stavba rodinného domu je pro většinu stavebníků jejich největší životní investicí, si pochopitelně v rámci rozhodování žádá svoje. Objekt, který hodláme postavit a posléze v něm často až do konce života také bydlet, bychom měli velmi důkladně předem poznat.

Poznávací proces se v kategorii rodinný dům může odehrávat velmi různorodě. Stavebník hledá informace a dodavatelé se starají, aby se jich k němu dostalo co nejvíce. V jakési “nehmotné” rovině fungují tradičně prospekty, katalogy a časopisy, novodobě rovněž internet, ten někdy včetně možností více či méně kvalitních virtuálních prohlídek. Přesto v procesu osvěty stojí o stupeň výše účast firem nabízejících rodinné domy na veletrzích, tady už si potenciální zákazník skutečně může na leccos doslova sáhnout. Třeba na skladbu obvodové stěny nebo okno opatřené trojsklem, ale jakýkoli ucelený obraz a skutečné proporce samozřejmě chybějí. Navíc efektivita takové prezentace je ve světle vynaložených nákladů nízká, zvědavci drtivě převažují nad skutečnými zájemci a získané kontakty až nečekaně rychle stárnou.

Hmatatelný vzor
Takže v rámci marketingových strategií dodavatelů staveb tohoto druhu stojí nepochybně nejvýš vzorový dům. Vzorové domy dávají odpovědi téměř na všechny otázky, které si budoucí stavebník klade. Předvádějí názorně svoje konstrukční řešení, demonstrují architekturu, která je zdobí, ukazují příklady vnitřního zařízení i vybavení, dávají velmi konkrétní představu o velikostech a uspořádání dispozičních vazeb i jednotlivých místností. A co je zvlášť cenné – ve vzorovém domě jsou zpravidla k dispozici odborníci poskytující odpovědi na všechny další otázky k tématu.

Návštěva jakéhokoli centra vzorových domů bývá pro budoucí stavebníky velmi poučná. O vhodnosti osobního zážitku se zcela konkrétním domem, o zjištěných přednostech a názorných zkušenostech asi není v těchto souvislostech nutné nikoho z lidí uvažujících o stavbě vlastního domku dvakrát přesvědčovat. Vedoucí manažer projektu Stavební centrum Eden 3000, inženýr Rudolf Böhm, to potvrzuje, když říká: “Vzorový dům, to je samozřejmě dávno vyzkoušený marketingový nástroj. Naprosto hmatatelný. Jak známo, nejlépe působí to, co si lze osobně osahat a na vlastní kůži vyzkoušet.”   

Eden 3000 je už dvanáct roků jediným centrem vzorových domů v České republice. Skvělé zázemí mu poskytuje brněnské Výstaviště, kde sídlí. Oporou mu je rovněž sousední Národní stavební centrum. A oba jmenované subjekty centru Eden 3000 mimo jiné pomáhají zajistit stálý přísun návštěvníků. Ze své povahy mimochodem návštěvníků s jistými vyššími kvalitami, pokud jde o jejich sociální postavení, vzdělání a příjmy, což mezi zájemci o rodinný dům hraje roli zřejmě ještě větší než jinde.

Také věc citu
Představitelé renomovaných evropských firem stavějících zejména montované rodinné domy formou dodávky na klíč, došli už před mnoha lety ve spolupráci s marketingovými odborníky k pozoruhodnému závěru: Iniciátorem myšlenky postavit rodinné sídlo bývá v rámci rodiny obvykle muž. Ten také většinou rozhoduje jak bude stavba financována, o jakou půjde technologii, jak budou vyřešené základní technické otázky.

Ovšem jak bude dům vypadat, o tom ve většině případů rozhoduje žena! A to nikoli po složité úvaze, ale velmi často naopak spontánně a intuitivně, pod vlivem čerstvých osobních poznatků. Volba domu je zkrátka také věcí citu. A návštěva vzorového domu často bývá rozhodujícím konečným podnětem.

Přesvědčeni o fungování vzorového domu jsou i zástupci druhé strany, tedy dodavatelé. Prakticky každý ze zdejších silných hráčů, zejména z kategorie montovaných domů, disponuje alespoň jedním vzorovým domem, mnohé firmy jich mají i několik. Další společnosti, především ty operující jak v České republice, tak zároveň například v Rakousku a Německu, kalkulují s tím, že jejich vzorové domy stojí v dobře dostupné vzdálenosti od českých hranic, například v Mnichově, Norimberku, Vídni či Drážďanech. Osamoceně postavený vzorový dům v areálu výrobního závodu nebo v nově zastavované lokalitě, což jsou časté příklady, má samozřejmě také svoje kouzlo. Ovšem v porovnání s centrem vzorových domů chybí zejména možnost shlédnout více druhů inspirace na jednom místě a zároveň názorná konfrontace mezi více eventualitami. Což samozřejmě ani tak nevadí vystavovatelům, jako spíše návštěvníkům takové jedenotlivé vzorové stavby.

Osvědčený koncept
Specializovaná centra vzorových domů představují v evropském měřítku osvědčený koncept, který dávno přesvědčil vystavovatele i návštěvníky. Německo má momentálně 15 velkých stálých center tohoto druhu. A přestože už tamní stavební boom odstartovaný před dvěma desítkami let znovusjednocením Německa dávno odezněl, otevírají se stále centra nová. Jsou svými koncepcemi zase o kus dál, například u Norimberka byl v loňském roce odstartován projekt stálé výstavy domů už výhradně nízkoenergetických.

“Pro nás je jistě nejbližším příkladem Modrá Laguna u Vídně,” říká ing. Rudolf Böhm. “Za deset roků zaznamenala stoprocentní přírůstek v počtu vzorových domů, dnes jich tam je už 85. Přitom v Rakousku existují obdobná centra také v Klagenfurtu, Villachu, Salzburgu a Linci. Při 8,2 milionu obyvatel a v porovnání s námi docela inspirativní skutečnost.” 

Když v roce 2009 společnost Haas Fertigbau slavnostně otevřela v centru vzorových domů Eden 3000 svůj už druhý zdejší vzorový dům, dala tím vlastně zapravdu názoru, že skutečně silný dodavatel takovou možnost prezentace mimořádně oceňuje. V centrech, kde je zájemci přeplněno, by zřejmě došlo k bourání domu starého a ten nový by se zaskvěl na uvolněném místě. V Edenu však pár volných míst ještě je, takže lidé od Haase s radostí sáhli po možnosti představit svoji produkci hned dvakrát. Potvrzují to slova ing. Petra Zuka, vedoucího obchodního oddělení společnosti Haas Fertigbau: “Je dobře, že Eden existuje a že centrum vzorových domů i v podmínkách České republiky prokazuje svoje opodstatnění. Asi tady stále ještě všechno není jako v obdobných centrech třeba v Německu, ale ta doba přijde. Současný stav oboru není ideální, už se stavělo víc. Nedokážeme úplně přesně určit, jaký podíl na které zakázce má existence zcela konkrétního vzorového domu, ale jsme přesvědčeni, že hned dva naše domy v Edenu mají svůj význam.”

Malá procházka rájem
Haas Fertigbau není jedinou společností, která je v Edenu zastoupena dvojnásobně. Své dva domy tu má už delší čas rovněž evropská jednička v oboru montovaných dřevostaveb na bázi dřeva – společnost Elk. I jednotlivé další zde stojící domy svým způsobem dokumentující sílu už tradičních stálic českého trhu. Zastoupené jsou společnosti Atrium, Canaba a RD Rýmařov. Do uvedeného seskupení silných a nanejvýš seriózních patří také společnost G SERVIS CZ, která sice domy přímo nenabízí, ale je tuzemským leaderem v počtu prodávaných typových projektů. A pak je tu dům společnosti Termo Komfort, naznačující cestu, jak příkladně naložit s tím, co se v Edenu přežilo. Termo Komfort, nabízející špičková tepelná čerpadla a další energetická zařízení, sídlí v někdejším domě dodavatele, který vlastně svoji činnost v České republice ani pořádně nezačal.

Samozřejmě, že dlouhodobým cílem je v centru Eden stav, kdy – obrazně řečeno – kdo tady z branže zejména dodavatelů montovaných domů nebude, jako kdyby neexistoval… Jsou všechny předpoklady podobného budoucího postavení Edenu dosáhnout, ale nějaký ten krok k naplnění takového stavu zatím stále chybí. Volná místa se zaplňují pomalu a při pohledu zpět nelze přehlédnout několik případů dodavatelů, kteří svou přítomností v Edenu pouze dali najevo, že sem vlastně nepatří. Účast v takovém projektu má samozřejmě význam jen pro toho, kdo toho dokáže postavit mnohem víc, než svůj vlastní vzorový dům.

Evropsky úspěšný koncept
“Určitě už dnes mohu zodpovědně prohlásit, že evropsky úspěšný koncept centra vzorových domů nepochybně funguje také u nás. Třebaže v minulém desetiletí jsme se museli poučit i z chyb a zvlášností našeho stále ještě nekonsolidovaného trhu. Návštěvníkům i firmám máme co nabídnout. Ale bylo by toho ještě mnohem více, kdyby výrobci a dovozci překonali svůj ostych z investice, jejíž návratnost je v praxi ověřená,” komentuje situaci ing. Rudolf Böhm.

Na straně aktiv Centra vzorových domů Eden 3000 jsou pádné argumenty. Především vysoká návštěvnost, běžně tak 150 zájemců denně, při veletržních akcích však až 35 tisíc lidí denně. Dále dostupnost, o této kvalitě areálu BVV se diskuse nevedou. Provozní doba centra je vlastně nepřetržitá, s výjimkou vánočních a novoročních svátků je otevřeno denně. Reklama v rámci nejrůznějších možností veletržního giganta také funguje. A to nejdůležitější – stávající vystavovatelé jsou spokojeni. Jejich hodnocení jsou veskrze kladná, byť jsou měřena tvrdým hlediskem počtu právě zde získaných zájemců a jimi realizovaných zakázek.

Dům&zahrada – TOP DOMY 2010 / www.dumazahrada.cz