Eden neznamená jen ráj

V Česku už 17 roků nabízí zájemcům o stavbu montovaného rodinného domu možnost seznámit se s určitým segmentem zdejší nabídky Centrum vzorových domů Eden 3000 na brněnském Výstavišti.

EDEN 3000 je sice desetkrát menší než Modrá Laguna, ale přesto zůstává svým způsobem unikátním projektem v České republice. Ten, kdo uvažuje o výstavbě rodinného bydlení jiným než klasickým zděným způsobem, kdo se zamýšlí nad úsporami energií a hlavně rychlostí výstavby, může zde získat mnoho informací jak od vystavovatelů, tak od provozovatelů tohoto centra. Kromě toho si také může in natura prohlédnout nejen interiér a exteriér vzorových domů různých výrobců, ale také třeba zažít v provozu tepelná čerpadla, fotovoltaické články a rekuperační jednotky. Původní záměry Centra byly sice daleko ambicióznější, ale postupem času se ukázalo, že kupní síla v ČR, ale i silně konzervativní přístup ke stavbě rodinných domů ze strany zdejších stavebníků, měly na vývoj tohoto projektu velký vliv.

Což trápí jednatele společnosti Národní stavební centrum s.r.o., provozovatele tohoto Centra, ing. Petra Obsta. Jemu patří následující otázky.

Jaká je vlastně historie Národního stavebního centra jako partnera projektu EDEN 3000?
Centrum vzorových domů Eden 3000 vzniklo ze společné iniciativy Brněnských veletrhů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví na konci 90. let minulého století. Vzorem byla podobná centra v Německu a v Rakousku, zejména Modrá Laguna u Vídně. Zúčastněným šlo především o popularizaci montovaných rodinných domů v České republice. K tomuto účelu byla zřízena stálá výstava stavebních výrobků a materiálů zasahující rovněž do oblasti rodinného bydlení. Jenomže počáteční nadšení vystavovatelů i návštěvníků přešlo k postupné stagnaci. A po roce 2008 došlo dokonce vlivem krize, která české stavebnictví krutě zasáhla, až k poklesu zájmu u obou jmenovaných skupin. To už se však od roku 2005 o Eden 3000 staralo Národní stavební centrum jako nově vzniklý správce projektu.

Cílem ve vašem případě sotva může být něco jiného, než vrátit Edenu návštěvníky i vystavovatele.
Pochopitelně. Velmi to spolu souvisí a navzájem se podmiňuje. Tak jako se podmiňují zvýšená poptávka po montovaných rodinných domech a vlastní existence tohoto centra.

Říká statistika něco zásadního o oblibě montovaných rodinných domů mezi českými investory?
Aktuálně zhruba každý desátý nově postavený rodinný dům v České republice vzniká montáží dílů připravených ve výrobním závodě a na staveništi je pak pouze kompletován. Jde o prefabrikáty na bázi dřeva, nebo panely betonové. V Německu se takto rodí zhruba každý pátý nový dům, v Rakousku je dnes dokonce montován každý třetí rodinný dům, ve skandinávských zemích je takových více než 50 procent!

Ve prospěch montovaného rodinného domu lze obecně snést množství argumentů. Proč se český stavebník k němu stále chová tak konzervativně?
Ukázalo se, že k tomu, aby se zvedla poptávka po rodinných domech tohoto typu, zejména pokud jde o montované dřevostavby, bude zapotřebí další osvěty a publicity.

Co všechno pro splnění tohoto cíle děláte?
V posledních pěti letech se zaměřila činnost Národního stavebního centra více na vzdělávací procesy. Akcentujeme oblast udržitelné výstavby, v oblasti vzdělávání široké veřejnosti spolupracujeme s brněnskými vysokými školami, dále s řadou významných domácích architektů a projektantů. Jde nám v první řadě o popularizaci šetrnějšího přístupu k procesům stavění a bydlení. V rámci doprovodných programů stavebního veletrhu IBF uspořádáme 22. dubna už podruhé konferenci Trvale udržitelná výstavba. A s těmito procesy souvisí i skutečnost, že v areálu našeho stavebního centra nyní sídlí také Asociace dodavatelů montovaných dřevostaveb a Asociace prodejců tepelných čerpadel. S přítomností těchto institucí naše snaha poskytovat kvalifikované poradenství v oblasti udržitelné výstavby dále posiluje.

A praxe?
V loňském roce byl po delší době postaven v Edenu nový vzorový dům! Jedná se o modulový objekt v pasivním energetickém standardu. Máme radost, že budí zájem zejména mladých párů. Přibyly i nové bazény. Výstava stavebních materiálů a výrobků se více zaměřila na obnovitelné zdroje energií a s tím související výrobky a materiály pomáhající snižovat spotřebu energií v rodinných domech.

 Centrum vzorových domů Eden 3000 věhlasu a velikosti Modré Laguny zatím nedosahuje, ale jeho nespornou výhodou je těsná vazba na areál brněnského Výstaviště.

Na co ještě se mohou návštěvníci centra vzorových domů Eden 3000 těšit?
Chtěl bych zdůraznit, že i přes menší počet exponátů v porovnání s jinými podobnými centry v Evropě, je dobré se přijít poradit právě k nám. Důvod je jasný. Dotazy je možné pokládat v rodném jazyce a přitom se dostane druhé straně stejně kvalifikované odpovědi, jako v zahraničí. Své dotazy mohou návštěvníci pokládat i prostřednictvím internetu, ale přesto doporučuji při tak důležitém rozhodování, jakým je výstavba rodinného domu, si věci prodiskutovat a některé i na místě „osahat“.

Chystáme se na další významný projekt. Hodláme v Edenu postavit energeticky aktivní vzorový rodinný dům. Navázali jsme proto spolupráci s významnými německými institucemi, které mají s podobnými projekty velké zkušenosti. Zjednodušeně řečeno se jedná o dům, který vyrábí víc energie, než kolik jí spotřebuje na svůj vlastní provoz. Byli bychom rádi, aby tento objekt v našem centru sloužil nejenom k prohlídkám, ale také k určitému provozu. Ten by doprovázelo objektivní posuzování životního komfortu na základě zvolených a průběžně měřených parametrů.