Přehlídka pasivních staveb

Ke stavbě nízkoenergetických domů je systém využívající štěpkocementových desek přímo předurčen, ale Společnost Hoffmann nabízí také celou typovou řadu domů v pasivním energetickém standardu.

Jsou to vesměs objekty velmi výrazné současné architektury, což ve spojení s žádanými vlastnostmi domu v pasivním energetickém standardu vede ke značnému zájmu odborníků i široké stavební veřejnosti. Zcela konkrétně jde v případě těchto staveb o obvodové stěny následující skladby: vnitřní deska VELOX tloušťky 35 mm, 150 mm betonu, 200 mm šedého pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu (WS EPS-plus), deska VELOX tloušťky 35 mm a dále přídavná tepelná izolace v tloušťce 80 mm, opět v daném systému. Dosažená hodnota U=0,132 W/m²K (R=7,6 m²/KW), navíc betonové jádro vrací v noci teplo, které se v něm přes den při slunečním svitu, téměř po celý naakumulovalo. Opačně v létě je při nočním větrání betonové jádro ochlazeno a přes den vytváří příznivé klima v domě bez klimatizace. Firma Hoffmann postavila mnoho staveb v Řecku bez nutnosti používání zde jinak běžné klimatizace. Přesto jsou tyto domy skvěle funkční.

Systém má tepelnou akumulaci zhruba sedmkrát vyšší než klasické materiály a asi 22x vyšší než plynosilikáty. Tyto akumulační schopnosti vystupují do popředí zejména v případě pasivních domů. Při jejich projektování se počítá s výrazným prosklením na jižní straně objektu. Tedy s přijímáním tepelných zisků ze slunečního záření a jejich akumulací do těžkého betonového jádra domu. Tato skutečnost znamená další úspory nákladů na vytápění. Tepelné vlastnosti stěn zaručují, že v domě je příjemné klima v zimních mrazech i v letních vedrech.

Dodavatelé domů stavěných na principu ztraceného bednění za pomoci štěpkocementových desek, dokonalého zateplení a betonového jádra, nabízejí širokou paletu různých staveb. Jen společnost Hoffmann však výhody tohoto stavebního systému promítla do speciální typové řady domů v pasivním energetickém standardu. Ty se setkávají se značnou pozorností stavební veřejnosti i odborníků. Dům s typovým označením Maple 20 Passive patří k nejžádanějším.