OKAL určuje standard trvalé udržitelnosti

Zmínka o vzorovém domě OKAL v Mülhaimu už na těchto stránkách před časem padla. Psali jsme o něm v souvislosti s nově nastoleným trendem užívání pískovce při ztvárnění fasád dřevostaveb. Ale zajímavých originalit na tomto domě najdeme mnohem víc! Vzorový dům OKAL v Mülhaimu je mimo jiné v Německu považován za první typovou městskou vilu mající certifikát trvalé udržitelnosti budov, což vlastně v dané kategorii znamená nastolení úplně nových základních standardů.

Celý souhrn kvalit
Velmi výstižně o tom už při slavnostním otevírání této vzorové stavby rozhovořila Dr. Christine Lemaitre, generální ředitelka Německé rady pro trvale udržitelné budovy (DGNB): “Někdo si dá na střechu solární panel a hned mluví o tom, co udělal pro přírodu i lidstvo. Ale takzvaná udržitelná výstavba znamená celý souhrn kvalit, především jde o ekologická a ekonomická hlediska, i uživatelsky orientované vlastnosti stavby. Když dům ve všech těchto ohledech obstojí, tak si teprve zaslouží predikát trvalé udržitelnosti. Udržitelné budovy nabízejí lidem prostory stvořené pro zdravý životní styl, soustředění na práci a studium, ale také bezstarostný odpočinek i případné úspěšné léčení nemocí. Vliv stavebních materiálů na všechny tyto životní pochody je velmi výrazný. Nejde jen o to, zda jsou prostory vnímané jako pohodlné a příjemné, ale musejí být rovněž navrženy a realizovány v souladu se stanovenými přísnými parametry. Tento dům splňuje všechna zásadní kritéria potřebná k udělení certifikátu trvalé udržitelnosti.”

OKAL určuje standard trvalé udržitelnosti (2)Trvale udržitelný rozvoj, trvale udržitelný život, trvalá udržitelnost… Tato slovní spojení jsou v posledních letech skloňována čím dál tím častěji. I přesto široká veřejnost bohužel často nemá tušení, co přesně pojem trvale udržitelný rozvoj vlastně obsahuje. Nabídněme tedy jednu z výstižných definic: Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

Dřevostavba nabízí víc
Právě obor rodinný dům obecně platí za oblast, kde problematika čerpání nerostných surovin určených k výrobě potřebných stavebních hmot zasahuje do procesů trvale udržitelného rozvoje velmi citelně. Tradiční mokré procesy a související technologie skutečně v řadě ohledů nejsou považované za ekologicky šetrné. Nepřekvapuje tedy, že nově definovaná pravidla certifikace trvalé udržitelnosti vymezují tuto kvalitu mnohem přísněji, než tomu bylo doposud.

Základem jsou samozřejmě nízké provozní náklady. A v tomto segmentu nejde jen o obvyklé nároky na energie pro vytápění či svícení, ale počítá se v těchto úvahách například i s potřebnými budoucími modernizačními opatřeními a dokonce také s velmi vzdálenou příští demolicí. Výhodou pro klienty je potom nejen fakt, že aktuálně mají provozně finančně nenáročné bydlení, ale také znají spolehlivý základ budoucího souvisejícího finančního plánování.

OKAL určuje standard trvalé udržitelnosti (1)

Jestliže bylo výše řečeno, že obor rodinný dům je obecně oblastí, kde problematika čerpání nerostných surovin pro výrobu tradičních stavebních hmot do procesů trvale udržitelného rozvoje zasahuje velmi citelně, pak speciálně v segmentu dřevostaveb je už toto nebezpečí mnohem menší. A v případě domů OKAL se dále zmenšuje.

OKAL určuje standard trvalé udržitelnosti (3) OKAL určuje standard trvalé udržitelnosti (4) OKAL určuje standard trvalé udržitelnosti (5)

Až do posledního detailu…
Dům s typovým označením OKAL FN 116-92 B V6 má celkem 265 čtverečních metrů podlahových ploch a snoubí v sobě všechny známé přednosti těchto staveb. Máme tu čest s konstrukcí na bázi dřeva, tedy obnovitelné suroviny. Kvality objektu zvyšuje tepelné čerpadlo systému vzduch-voda, dále řízené větrání s rekuperací tepla a také klimatizační zařízení. Na přání může být tento dům OKAL vybaven rovněž fotovoltaickým systémem a generovat více energie, než kolik ji sám spotřebuje. A samozřejmě, i tady mohou obyvatelé domu počítat s velkorysou dimenzí, danou prostorným interiérem se stropy ve výšce 280 centimetrů. To pochopitelně vůbec nic nemění na skutečnosti, že dům je postaven udržitelně až do posledního detailu.

Další informace na http://magazin.okal.cz