Legenda si říká o novou podobu

Letos je tomu už padesát roků, co z výrobní linky rýmařovského závodu lehké prefabrikace dřeva vyjely první licenční domy „OKAL“ 117. Tento typ pak po dvě desetiletí v někdejším Československu formoval názor veřejnosti na moderní  rodinný dům a v inovované podobě je pod názvem SOLO 117 v nabídce společnosti RD Rýmařov dodnes.

Ovšem typem SOLO 117 inovace proslaveného “okálu“, jak si zvykla říkat česká veřejnost, nekončí. „OKAL“ 117 byl svého času fenoménem zdejšího stavebního trhu, dnes v oboru platí za legendu. Byl rýmařovským podnikem postaven ve více než 18 tisících exemplářů! A to je určitě výzva i pro budoucnost!
Společnost RD Rýmařov v rámci letošního jubilea hodlá dát tomuto domu novou podobu a zachovat ho nadále ve své nabídce. Vyhlašuje soutěž pro odbornou veřejnost, architekty, projektanty a studenty fakulty architektury a stavebních fakult. Cílem je tento jednopodlažní dům s obytným podkrovím inovovat v duchu současných předpisů, zvyklostí a trendů.

Návrh zaslaný do soutěže musí být vyexportován do souboru *pdf, musí obsahovat kótovaný půdorys přízemí a podkroví, i řez domem. Vnější rozměry jsou dány původní dispozicí, která je k dispozici na webu RD Rýmařov. Dalším podkladem pro hodnocení jsou pohledy ze čtyř světových stran ve 2D formátu. Součástí soutěžní dokumentace musí být rovněž výpočet energetických parametrů s návrhem primárního a doplňkového zdroje energie na vytápění a ohřev teplé vody, v parametrech nulového domu podle současné legislativy. Používané konstrukce jsou rovněž k dispozici na webu RD Rýmařov.

Vítězný návrh bude zveřejněn a ohodnocen částkou 80 000 Kč.

Více informací o soutěži na www.rdrymarov.cz