Každou stavbu zlevňuje rychlost

V úsilí stavět hospodárně se zastavme u samotné konstrukce rodinného domu, kde prostor k jistým úsporám pochopitelně také existuje. Začněme hned od základů.

Chceme-li stavět hospodárně, těžko budeme hledat opodstatnění pro vybudování sklepa. Ten v případě rodinného domu ztrácí svoje původní poslání, brambory, ovoce, ani uhlí dnes nikdo neskladuje a moderní čistý zdroj tepla pro celý dům lze umístit případně i do koupelny. Další představitelné funkce sklepa efektivněji splní komora či technická místnost v přízemí. Mějme na paměti, že vybudování jakéhokoli prostoru pod terénem je minimálně dvakrát dražší, než stejně objemný prostor vystavěný nad úrovní terénu.

Někteří stavebníci v úvahách jak stavbu zlevnit, přikládají značný význam konstrukčnímu materiálu obvodových stěn. Tady však velký prostor k úsporám neexistuje, zejména materiály značkových výrobců se drží v jakési vybalancované hladině konkurence schopných cen, o nichž zasvěcení dokonce tvrdí, že jsou momentálně pro výrobce na hranici únosnosti. Cesta k úsporám však i v této oblasti existuje. Někomu se ovšem může jevit jako trochu komplikovaná, ale je jistá.

K hospodárnějším parametrům se totiž můžeme dostat případně zvýšením rozměru podlahové plochy při zachování obestavěného prostoru domu, což umožní subtilnější obvodová stěna. Samozřejmě při zachování patřičných tepelně izolačních vlastností. Když takto srovnáme například kontaktně zateplenou obvodovou zeď z cihelných kvádrů se stěnou montované dřevostavby, dostáváme na ploše středně velkého rodinného domu v každém podlaží celou jednu místnost navíc!

O střeše rodinného domu platí, že čím je konstrukčně jednodušší, tím nižší obnos bude třeba k jejímu zhotovení. Nejekonomičtější je střecha pultová a pak sedlová. Střechu samozřejmě významně prodražují všechna zalomení ploch, úžlabí a vikýře. Osvětlení podkroví nejefektivněji zajistí okna ve štítech a případně okna střešní.

Když už jsme se dostali k oknům – velká okna a velkorysé skleněné výplně se vyznačují rovněž vysokými pořizovacími náklady. Prosklené plochy sice přinášejí do interiéru světlo, ale uniká jimi i teplo. V našich podmínkách je ztráta tepla okny větší než případný tepelný zisk z působení slunce, ale přesto je třeba dbát na orientaci obytných místností co nejvíce k jihu. Při stoupajících cenách energií určitě ušetříme, pokud pořídíme dobrá izolační skla. A pamatujme také na to, že okna klenutá či dekorativně dělená mají vysoké pořizovací náklady, aniž by kromě diskutabilní zdobnosti nesla nějaké klady.

Každou stavbu výrazně zlevňuje především rychlost, s níž dochází k její realizaci. Takže co nejjednodušší konstrukce, co nejnižší spotřeba materiálu, s tím související nízká pracnost a z toho všeho samozřejmě vyplývající krátká doba výstavby.