H+H: Villa 178

VN:F [1.9.20_1166]
Ohodnoťte tento dům pro anketu TOPDOMY.CZ
Bodů: 8.9/10 (počet hlasů: 12)

Vše pro pasivní parametry
Společnost H+H Česká republika momentálně svůj vlastní originální ucelený program v kategorii rodinný dům nenabízí, ale jako inspiraci i ukázku možnosti použití prvků uceleného stavebního systému H+H předkládá stavebníkům studii domů realizovaných sesterskou společností H+H Sverige AB. Přímočaré tvary a zřejmé snaha obestavět co největší prostor za pomoci co nejmenších ploch obvodových stěn, jsou podřízeny snaze realizovat dům v pasivním energetickém standardu. Přestože je tomuto cíli plně obětována vnější podoba objektu, ještě větší podíl na konečném úspěchu však mají použitý materiál a technologie. Zdicími elementy jsou zde prvky H+H Thermoblock s integrovanou tepelnou izolací přímo jako součástí samotné tvárnice. Obvodové stěny mají tloušťku 425 mm.

Měrná potřeba tepla: Dům je standardně dodáván v pasivním energetickém standardu s měrnou potřebou tepla do 15 kWh na čtvereční metr podlahové plochy za rok.

Cena: Dům není v nabídce společnosti H+H Česká republika, ale za pomoci stavebního systému H+H lze takovou stavbu pochopitelně realizovat, nebo se nechat jejími přednostmi inspirovat. Odvozeno z velikosti obestavěného prostoru a z vyšších nároků na zajištění pasivního standardu, je nutné počítat s náklady kolem 6,0 milionů korun.

 • Kategorie domů: do 180 m2 
 • Dodavatel: H+H 
 • Typový název: Villa 178 
 • Počet místností: 5+1 
 • Zastavěná plocha (m2): 104,0 
 • Podlahová plocha (m2): 178,0 
 • Energetická třída: pasivní 
 • Konstrukce: zděné z pórobetonu 
 • Obestavěný prostor (m3): 739,0 
 • Vhodný počet osob:
 • Minimální rozměr parcely (m): 18 x 17 
 • Sklon střechy: 0° 
 • Cena (od - do): 6.000.000 Kč