BEST — UNIKA: První Volba 4

VN:F [1.9.20_1166]
Ohodnoťte tento dům pro anketu TOPDOMY.CZ
Bodů: 8.2/10 (počet hlasů: 10)

Tradiční výraz symetrické kompozice

Přízemní rodinný dům bez podsklepení, konstruovaný na půdorysu rovnoramenného kříže, resp. rovnostranného osmiúhelníku. Tato symetrická kompozice umožňuje univerzální situování na pozemku. Architektonický výraz domu je tradiční, neboť používá osvědčené tvarové prvky – valbovou střechu a její mírný přesah vytvářející římsu. Základní verze domu obsahuje kromě vstupních místností a nezbytného sociálního příslušenství centrální obytný prostor s kuchyňským koutem a dvě ložnice. Trojúhelníkové plochy vně obestavěného půdorysného kříže je možné využívat jako venkovní kryté terasy. Ze základní varianty domu je možné odvodit řadu dalších alternativ s ohledem na přičlenění krytých trojúhelníkových ploch buď k interiéru, nebo exteriéru domu. Případně lze půdorys rozšířit pomocí vybíhajících křídel, která mohou být buďto uzavřená a přičleněná dispozičně k vnitřnímu prostoru, nebo poslouží jako hospodářské zázemí, garáž, venkovní přístřešek a podobně.

Nosnou konstrukci tvoří zdicí systém BEST–UNIKA o tloušťce stěn 200 mm. Vnitřní příčky jsou z téhož materiálu tloušťky 100 a 150 mm. Základní půdorysné i výškové členění stěn je v modulu 500, resp. 200 mm, podle rozměru tvárnic. Obvodové zdi jsou zateplené vnitřními izolačními panely. Izolaci tvoří 150 mm stabilizovaného pěnového polystyrénu s nalepenou sádrokartonovou deskou. Při použití tohoto druhu zateplení je výsledná tloušťka obvodových stěn 365 mm. Vnější části nosné konstrukce jsou opatřené silikonovou omítkou. Rodinný domek První Volba 4 nemá nosný strop, což významně snižuje náklady na realizaci. Zastřešení bude provedeno dřevěnými sbíjenými vazníky, se zavěšeným sádrokartonovým podhledem, doplněným shora tepelnou izolací. Barevné řešení vnějšího vzhledu domu nabízí řadu možností a bude vždy předmětem konkrétního zadání v daném kontextu stavby.

Autorem architektonické studie je Ing. arch. Zdeněk Horníček.

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA: Jedná se o energeticky úsporný dům. Přesná roční potřeba tepla na vytápění kryjící tepelné ztráty objektu je k doptání u dodavatele stavebního systému.

CENA: Orientační cena stavby rodinného domu První Volba 4 činí formou dodávky na klíč ve variantě standardního provedení 2,10 mil. Kč, bez DPH. V této ceně není zahrnuto osazení domu do terénu.

 • Kategorie domů: do 100 m2 
 • Dodavatel: BEST–UNIKA 
 • Typový název: První volba 4 
 • Počet místností: 3+kk 
 • Zastavěná plocha (m2): 101,9 
 • Podlahová plocha (m2): 80,3 
 • Energetická třída: nízkoenergetický 
 • Konstrukce: zděné z jiných materiálů 
 • Obestavěný prostor (m3): 485,0 
 • Vhodný počet osob:
 • Minimální rozměr parcely (m): 18 x 18 
 • Sklon střechy: 25° 
 • Cena (od - do): 2.500.000 Kč