Katalog jako událost

Společnost G SERVIS CZ už v několika posledních letech dávala katalogu svých projektů takovou formální i obsahovou úroveň, že každé nové vydání této publikace se v Česku vlastně stávalo v oboru rodinný dům významnou událostí!

Už dávno v tomto případě nejde jen o pouhou přehlídku nabízených projektových dokumentací typových rodinných domů. Zájemce o stavbu totiž dostává nejen skutečně vyčerpávající nabídku zcela konkrétních možných řešení, ale také obsáhlý a hlavně důvěryhodný podrobný návod, jak by si měl v celém poměrně složitém procesu laik počínat, jakými kritérii vést výběr, jak se rozhodovat, i co brát v úvahu ve všech klíčových okamžicích takové volby.

Kvality podložené zárukou
Druhá zásadní přednost – kvalita samotných projektů. Kdo v souvislosti s nabídkou společnosti G SERVIS mluví o obecné druhořadosti typového projektu v porovnání s řešením individuálním, ocitá se nejméně deset roků v minulosti. Pro společnost G SERVIS CZ dnes pracují přední architekti, jejich dílo v ničem nezaostává za projekty kolegů z jiných tvůrčích dílen a naopak oproti konkurenci má typový projekt se značkou G SERVIS jednu ohromnou přednost: Opakovatelnost realizací vylučuje jakoukoli možnost funkčního selhání v kterémkoli detailu. Což je krutá bolest právě takzvaných originálů!

A pak jsou zde záruky, vztahující se výhradně k projektům G SERVIS. Záruky prověřeného řešení i vysoce odborného všestranného posouzení všech žádaných parametrů inspektorem nemovitostí Nemopas.

Čtyři svazky informací
Katalog společnosti G SERVIS CZ nazvaný už tradičně Rodinné domy, tentokrát s letopočtem 2014, má podobu objemného čtyřsvazkového díla, doplněného navíc ukázkou nabízené projektové dokumentace. Část nazvaná Jak na to? je detailní instrukcí, jak si počínat v procesu volby a následné stavební realizace nového domu, se zvláštním důrazem na postupy související se získáním stavebního povolení.

Díl Rodinné domy 2014 se stává páteří celého katalogu, nabízí možnost selekce z více než tisícovky typových projektů rodinných domů, včetně mnoha letošních novinek. Jsou mezi nimi už zcela samozřejmě i typové projekty domů v pasívním energetickém standardu.

Část nazvaná Rodinné domy Plus 2014 je do souboru produktů a služeb nabízených společností G SERVIS CZ zařazena poprvé a může sloužit jako svého druhu bonus. Celé pojetí tohoto segmentu typových domů posunuje už tak mimořádně kultivovaný rukopis projekčních děl spjatých se značkou G SERVIS zase o krok dál. Projekty, pod nimiž je podepsána bratrská dvojice architektů Roberta a Viktora Černých, se vyznačují jednoduchou a nadčasovou architekturou, důraz je kladen na energeticky úsporná řešení a využívány jsou hlavně moderní technologie a materiály.

Kdo si v široké škále 1170 typových možností nevybral, může sáhnout po posledním svazku ze série publikací katalogu společnosti G SERVIS CZ – Individuální projekty. Tady stačí říci jediné – jednička v oboru zbořila ve prospěch zákazníků všechny dosud platné normy a individuální projekt rodinného domu, včetně průkazu energetické náročnosti budovy, osazení domu do terénu a všech dalších nezbytností, nyní nabízí za 58 900 Kč.  

Elegantní počínání
Téma zda stavět podle typového či individuálně řešené projektové dokumentace je evergreenem české stavební scény. Společnost G SERVIS CZ do mnohdy bouřlivých diskuzí nezasahuje. Zdá se, že tak činí dokonce zcela programově. O to pádnější však dává ve prospěch typového projektu důkazy. Kdo uchopí do rukou čerstvé vydání katalogu G SERVIS, jasně vidí přednost danou úžasnou cenovou dostupností typového projektu (ovšem v podání společnosti G SERVIS CZ i projektu individuálního). Ještě cennější Především podstatně jednodušší výběr a méně starostí spojených s přípravou stavby a vlastní realizací domu.

(cb)

Katalog GSERVIS 2014