Konfekce, která padne a sluší

Rozhovor

Zatímco projekty společnosti G SERVIS CZ slaví na českých staveništích rodinných domů úspěchy nějakých dvacet roků, tak její obchodní ředitel Jan Hloušek ve prospěch jmenované firmy pracuje teprve několik měsíců.
 

Přišel jste do společnosti G SERVIS CZ z jiného oboru. Čím vás prostředí projektování a stavění zaujalo?

Jan Hloušek

 obchodní ředitel společnosti G SERVIS CZ – Jan Hloušek

Je pravda, že dvacet roků jsem se zabýval cestovním ruchem, ale v roli obchodního ředitele nejsou zásadní mechanizmy mé práce závislé na specializaci, jíž se zaměstnavatel věnuje. Ale snad se může stát důkazem mého hlubšího zájmu o obor rodinný dům skutečnost, že jsem sám jeden postavil. Samozřejmě typový.

Troufnete si úroveň typových projektů obecně zhodnotit?

V období rozhodování, co sám budu stavět, jsem typové projekty doslova studoval, teď už v tom jsem obrazně zase ponořený až po krk… Jsem si jistý, že základním důvodem obliby typových projektů se stala jejich obecně stále lepší kvalita. Je dokonce po ruce množství typových projektů, které lze označit za skvělé.

Proč tedy přetrvávají názory, které jakýkoli typový projekt striktně odsuzují?

Ano, kritici typových projektů mluví o tom, že ušetřit se dá při stavbě různě, ale rozhodně ne na projektu. Ale to pravda prostě není, troufnu si říci – minimálně v našem případě. Takže těchto hlasů jednoznačně ubývá.

Jak z pozice zkušeného uživatele budete hodnotit typový
projekt rodinného domu vy sám?

Stavebník, který v dlouhodobém procesu plánování nového domova sáhne po projektu typovém, rozhodně dělá dobře. V tržním prostředí prostě volí řešení, které se mu proti tomu druhému možnému jeví hospodárnější, efektivnější a mnohem rychlejší. Že si koupí místo originálního modelu jen dobře padnoucí konfekci, to je mu většinou opravdu upřímně jedno! Zvlášť, když ona konfekce sluší. Nebezpečí opakovatelnosti nepovažuje za podstatné, pokud mu zjevně bude jeho nový dům dobře sloužit. Vždyť každý dům, i ten typový, vypadá finálně poněkud jinak. Jiná fasáda, okna či střecha dělají z každého typového domu ve své podstatě tolik žádaný originál.

Úmysly spojované s novým životem v rodinném domě bývají i pro jinak velmi různorodé rodiny velice podobné. Jde prostě o touhu po větším a komfortnějším bydlení. Všechny s tím spojené požadavky samozřejmě typové projekty splňují…

Pochopitelně, takže nakonec obvykle stejně rozhodne formální stránka věci. Spíš, než by stavebník přesně definoval nějakou základní koncepci, dokáže častěji formulovat jasná zadání pro nejrůznější detaily. Když později takový výrazně konkrétní žádoucí příklad nalezne na předloženém projektu typového domu, může to být dokonce rozhodující impuls.

Nepodceňujeme psychologickou stránku věci?

Při standardních očekáváních stavebník dům svých snů v rámci typizované nabídky stoprocentně najde. Například jen počet typových projektů nabízených dnes naší společností podstatně přesahuje tisícovku! Pokud se někdo definitivně rozhodne, může pak mít dokumentaci pro stavební povolení i pro samotnou realizaci stavby v řádu dnů. A za zlomek nákladů a času, které by vyžadovala individuální spolupráce s architektem. Navíc budoucí stavebník, pokud má zájem, může dostat s projektem také orientační ceny jednotlivých fází výstavby, pochopitelně také kvalifikovaný odhad ceny konečné a množství dalších souvisejících informací.

Existuje nějaká výhoda, kterou mají projektanti typových domů proti kolegům produkujícím výhradně originály?

Napadá mě, že tvůrci typových projektů pracují s opakovanými jevy. Už proto musejí mít nutně náskok před projektantem řešícím jedinečnou situaci. Zájemci o stavbu domu lze prostřednictvím typových projektů předestřít mnohem víc podnětů, než kolik jich nutně potřebuje a očekává. Pokud by si podobně chtěl počínat tvůrce projektu individuálního, jen by dále prohloubil finanční propast mezi cenou toho, co sám dělá, a cenou projektu typového. Další obrovskou přidanou hodnotou našich projektantů jsou pravidelná a častá školení u světových výrobců stavebních materiálů a technologií. Díky těmto školením kreslí do projektů vždy ty nejaktuálnější trendové materiály a technologie, které může stavebník na trhu sehnat a které ve většině případů ušetří jeho finance při výstavbě rodinného domu.

Asi se shodneme, že projektovat rodinný dům znamená respektovat prvořadě přání, potřeby a vkus toho, kdo v budoucím stavení bude jednou bydlet. Co je při uznání této skutečnosti výhodou právě typového projektu?

Nezapomínejme, že každý typový projekt byl ve stadiu svého zrodu naprostým originálem. O tom, že se stal typem, pak rozhodl až zájem stavebníků o něj. Už z tohoto prostého důvodu musí mít každý typ nad jakýmkoli originálem jistou převahu.

(dss)