International VELUX Award 2014

Mezinárodní soutěž IVA (International VELUX Award) 2014, která letos slaví deset let své existence, nabízí studentům architektury z celého světa možnost poznávat a zkoumat denní světlo v architektuře v tom nejširším slova smyslu a zároveň konfrontovat práci v celosvětovém kontextu. O tom, že se jedná o aktuální téma v mezinárodním měřítku, svědčí více než 3 000 projektů přihlášených do soutěže v minulých ročnících. Jen v roce 2012 vybírala porota vítěze z 983 soutěžních návrhů z 59 zemí.

„Chceme dát studentům možnost experimentovat a svobodně pracovat s neustále zajímavým tématem denního světla v architektuře. Podíváme-li se na tisíce návrhů, které jsme obdrželi během předchozích pěti ročníků soutěže, je naprosto zřejmé, že téma Světlo pro budoucnost inspirovalo studenty k uvažování o budoucnosti – k tomu, aby si kladli otázky, experimentovali a zkoumali. Pro nás jako společnost, která nabízí řešení, jak přivádět denní světlo do interiérů, je důležité, abychom podporovali veškeré toto inspirující myšlení a vedli těsný dialog s budoucími generacemi architektů,“ říká Per Arnold Andersen, architekt a vedoucí Centra znalostí skupiny VELUX pro denní světlo, energii a vnitřní klima.

Registrace pouze do začátku března, celková výhra je 30 tisíc Eur
Pro účast v soutěži se studenti musí zaregistrovat, přičemž registrace probíhá na stránkách http://iva.velux.com až do 3. března 2014. Projekty musí být odevzdány do 2. května 2014. Soutěž oslavuje a propaguje vynikající dokončené studijní projekty v jakémkoli měřítku od malých komponentů až po větší urbanistické kontexty či abstraktní koncepty a experimenty. Soutěžící si rozdělí peněžitou odměnu v celkové výši 30 000 eur.

Členové poroty soutěže International VELUX Award zastupují celosvětový sektor v praxi působících i vyučujících architektů. Při jejich výběru je klíčová různorodost, dosažení rovnováhy mezi různými obory činnosti, věkovými kategoriemi, pohlavím a zeměpisnou polohou.

„Široká paleta témat na mě udělala skutečně silný dojem. Otázky týkající se světla v tolika různých podobách, role světla ve vodě, v písku, v paměti i světlo v nejnovějších technologiích, s tím vším se v projektech setkáváme. Počet přihlášených projektů je sám o sobě obrovským úspěchem této soutěže představující mezinárodní fórum pro zjišťování a zkoumání inovačních způsobů a významných otázek. Světlo je životně důležité pro každého a mnoha způsoby nadčasové,“ uvedla předsedkyně poroty Brigitte Shim, když porota v roce 2012 vybrala čínské studenty Bo Li a Ge Men z univerzity ETHZ ve Švýcarsku a udělila jim první cenu za jejich projekt (Resonance, memory).

Další informace na http://iva.velux.com