Inteligentní dárci tepla

Jak produkty ROCKWOOL umocňují tradiční kvality bydlení v rodinném domě

Většina stavebníků se shoduje v názoru, že rodinný dům současnosti by měl nést všechny tradiční kvality tohoto způsobu bydlení. Umocněny by však rozhodně měly být přednostmi technologií zaručujícími stavbě zejména skvělé energetické parametry. Když v těchto souvislostech vzpomeneme značku ROCKWOOL, jsme spolehlivě na správné adrese.

Zateplení vnějších fasád:
Dvouvrstvá deska Frontrock MAX E

ROCKWOOL používá pro výrobu fasádních izolačních desek jako jediný výrobce patentově chráněnou technologii, kdy se na běžící lince seřízne, velmi silně stlačí a opět vrátí zpátky vrchní část izolace. Spojení původního spodního měkčího jádra se slisovanou vrchní vrstvou je dosažené slepením pomocí vytvrzeného pojiva. Zákazník má před sebou hotovou izolační desku, která má na upravené tvrdé vrchní straně navíc vypálenou značku. Jednak pro kontrolu, jednak pro označení polohy při kladení na stěnu. Tato linka společně s nápisem ROCKWOOL TOP musí ležet po nalepení na vnější straně.

Desky Frontrock MAX E jsou celkově mnohem lehčí než jednovrstvý tradiční Fasrock, mají také stejně podélně uložená vlákna, ale Frontrock MAX E má podstatně lepší tepelněizolační vlastnosti. Zásluhou tenké tvrdé vrstvy je i jeho tuhost po nalepení a nakotvení vyšší, což znamená, že lépe odolává mechanickým nárazům. Přitom deska je i při větší povrchové tvrdosti stále pružná.

Desky Frontrock MAX E jsou určené pod omítkovou povrchovou ochranu do zateplovacích systémů. Přitom platí dvě hlavní zásady. Jednak je nutné použít certifikované systémy s originálními komponenty a doplňky. Záměny materiálu a nevhodné kombinace mimo systém mohou vést k zásadní ztrátě záruk, kvality a životnosti. Druhou zásadou pak je montáž systému zaškolenou a zacvičenou realizační firmou s prověřenými referencemi.

Výhod použití desek Frontrock MAX je mnoho. Izolace se vyrábí až do tloušťky 280 mm, vyhoví i pro objekty v pasivním energetickém standardu. V kategorii desek na bázi kamenné vlny má nejlepší tepelné vlastnosti. Zlepšuje rovněž akustické vlastnosti izolovaných objektů a samozřejmě nehoří. Rovněž tato izolace nedilatuje, nesmršťuje se, při správné aplikaci má systém velmi dlouhou a životnost. A ještě něco: V porovnání s ostatními výrobky je izolace i při velkých tloušťkách lehčí než jiné výrobky z kamenné vlny.

Zateplení garáží, sklepů a vnitřních prostorů:
Fasrock L FREZ

Pro instalaci zateplení na stropech garáží, sklepních a jiných technických prostorů je možné s velkou výhodou využít speciální a pro snadnost i eleganci zpracování příjemnou novinku. Jde o frézovanou lamelu – Fasrock L frézovaný (zkratka FREZ). Tato zateplovací lamela představuje úzký výrobek o rozměru 200 x 1200 mm, který je lehký a ideální pro namáhavou práci nad hlavou. Tento prvek se vyrábí v rozmezí tlouštěk od 40 do 240 mm.

Atraktivitu této speciální lamely hledejme v jejím ofrézování všech hran po jedné straně o 16 mm pod úhlem 45°. Když se pak na připravený podklad takto frézovaná lamela ať už na střih nebo na vazbu nalepí, vzniká plocha mírně členitá, na které jsou vidět zkosené hrany. Tak se dá do určité míry vyrovnávat případná nerovnost podkladu.

Jednoduchost aplikace je tahákem i pro laiky a kutily – stačí pořídit kvalitní lepidlo pro zateplovací systém, oškrábat malbu, očistit a odmastit podklad, případně přeložit instalace a lze začít. Pokud se frézované lamely kladou na omítky nebo malby a nátěry, nestačí jen lepit, musejí se dodatečně také přikotvit pomocí fasádních hmoždinek.

Také úpravy povrchu jsou variabilní. Je možné ponechat povrch bez dalších úprav. Bude vidět typická kresba kamenné vlny a talíře hmoždinek. Kdo chce mít povrch světlý kvůli lepšímu odrazu světla, měl by provést nátěr nebo nástřik vnitřní kvalitní krycí barvou.

Shrňme si výhody použití frézovaných lamel – Fasrock L FREZ: Především jde o montáž rychlou a pohodlnou, zateplení je možné provést za pomoci odborné firmy, ale i vlastními silami. Dosáhneme estetického vzhledu izolace, nabízejí se různé možnosti ztvárnění podhledu. Samozřejmostí jsou dobré izolační vlastnosti lamel a nehořlavost tohoto druhu zateplení. A konečně v případě novostaveb nebo stropů bez omítek je možné lamely lepit přímo na stropy bez přídavného kotvení.

Energeticky úsporné nebo pasivní domy:
Systém TOPROCK

TOPROCK je systémové řešení zateplení, rozvíjené společností ROCKWOOL v České a Slovenské republice už po dobu zhruba patnácti let. Je určeno pro nadkrokevní zateplení střech šikmých, případně svislých ploch navazujících na střešní plochy. Hlavním rysem systému je přiznaná konstrukce – to znamená, že v interiéru vystupují nosné dřevěné prvky a bednění jako hotový povrch.

Systém TOPROCK sestává ze speciálních kovových držáků, které se instalují na bednění nad krokvemi. Do nich se pak vkládají pomocné krokve a na ně se instalují kontralatě a laťování nebo bednění pro krytinu. Prostor mezi držáky a pomocnými krokvemi se vyplní tepelnou izolací Airrock LD nebo ND. Pochopitelně se musí instalovat i pojistné fólie a parozábrany; parozábrana se klade na bednění na krokvích. Když byla tato střešní konstrukce proměřena v CSI Praha z hlediska ztráty tepla, pak s bedněním a izolací Airrock LD tloušťky 300 mm byl zjiště součinitel ztráty tepla U = 0,12 W/m2K. To mluví za všechny komentáře.

TOPROCK lze aplikovat i pro větší tloušťky izolace, pokud je to nutné, jen místo pomocné krokve pokračuje budování střechy se systémem dvou nebo třístupňového křížového roštu, do něhož se vkládá více vrstev izolace. Držáky TOPROCK jsou kontrolovány z hlediska statické únosnosti – nesou jak konstrukci střechy, tak krytinu a vrstvu sněhu. Statika systému se kontroluje jednoduše díky výpočetní pomůcce umístěné na webových stránkách www.rockwool.cz v sekci pro projektanty.

Také v případě systému nadkrokevního zateplení TOPROCK podtrhněme ještě jednou alespoň hlavní výhody: Nosná dřevěná konstrukce střechy zůstává přiznána. Interiér je možné v podkroví snadno ztvárnit v duchu masivní dřevěné konstrukce. Střecha dostane skvělé tepelněizolační a akustické vlastnosti. Zůstává zachována variabilita použití střešní krytiny, jediným omezením je sklon střechy.hlavně k zateplení stropů technických prostorů. Je lehká a ideální pro namáhavou práci nad hlavou.

Dům&zahrada – TOP DOMY 2012 / www.dumazahrada.cz