Hypotéka místo nájmu

Společnost Ekonomické stavby každoročně postaví přes 300 zděných nízkoenergetických domů! Dochází k tomu prostřednictvím dvou desítek různých programů financování, které zaručují možnost postavit rodinný dům každému, kdo bydlí v nájemním bytě!

Ekonomické stavby v současnosti tvoří celkem pět firem, navzájem propojených do holdingové struktury. Mateřskou společností jsou Ekonomické stavby rodinná a.s., která vlastní a na strategické úrovni řídí dceřiné společnosti Ekonomické stavby s.r.o., Professional Company s.r.o. a dále slovenskou i polskou pobočku firmy. Ekonomické stavby jsou rodinnou firmou, v níž se většina vlastníků přímo podílí na řízení, přičemž největším akcionářem je ředitel společnosti David Mencl.

O CHYTRÉM ŘEŠENÍ
Společnost byla založena v roce 1998, od počátku své činnosti se zaměřuje na kvalitu a šíři služeb, které jsou svým rozsahem ojedinělé. Cílem Ekonomických staveb je zpřístupnit bydlení v rodinném domě co nejširšímu spektru zákazníků. Typickými klienty Ekonomických staveb jsou především mladé rodiny s jedním dítětem, platící v nájemním bytě činži kolem devíti tisíc korun měsíčně. Takové rodiny obvykle nemívají žádné větší naspořené prostředky. Což je – ve vztahu k myšlence na vlastní rodinný dům – zdánlivě bezvýchodná situace…

Jenomže přesně takové klienty společnost Ekonomické stavby obvykle převede z placení nájmu do splácení vlastní hypotéky. Pokud možno tak, aby její výše nepřesáhla předcházející nájemné.

Silnou stránkou programů financování výstavby rodinného domu s firmou Ekonomické stavby je jejich sepjetí s realitou. Programy vznikaly vesměs s potřebami a přáními zcela konkrétních klientů. Za každým programem, či jeho částí, je snaha pomoci některému ze zájemců o stavbu. Oněch programů je v nabídce neustále kolem dvacítky a za každým je vcelku obvyklá životní situace.

Třeba postup, kdy jsou kombinovány výhody placení nájemního a bydlení takříkajíc ve vlastním. Nikdo nemusí v tomto případě bance prokazovat své příjmy, ani jejich historii. Člověk prostě dům s Ekonomickými stavbami postaví za prostředky dodavatele, nastěhuje se a platí nájem. Ten však nemizí v nenávratnu. Zároveň je totiž dům splácen. Po třiceti letech pak svůj dům i pozemek od Ekonomických staveb vzpomínaný nájemce odkoupí za minimální zůstatkovou cenu. Chytrý nájem, tak je program nazván.

JE TO ZE ŽIVOTA
Nebo něco jiného, čistě ze života: Řidič kamionu, co má od svého zaměstnavatele jen nízký plat, ale zato ohromné diety. Každý ví, co za tím vězí, ovšem v branži je to zcela běžné, takových jedinců kolem nás chodí skutečně dost. A společnost Ekonomické stavby umí poskytnout zcela legitimní program, s jehož pomocí tito lidé mohou seriózně financovat svoji vlastní stavbu domu.

Jindy se může se stát, že se stavebník se dostane do nějakého osobního problému. Nemusí jít hned o ztrátu schopnosti splácet úvěr. Pak je tu eventualita využít ze strany společnosti Ekonomické stavby služby zpětného odkupu jí postavené nemovitosti.

Ale realizační programy Ekonomických staveb se netýkají jen finančních operací. Například program Zlaté ručičky pochopitelně počítá se schopností investora udělat některé práce svépomocí, což samozřejmě stavbu zlevní. A v rámci programu Rychlé řešení lze zase zděný dům postavit už za pouhých osm měsíců! Přičemž v této době je započten i čas nutný k vyřízení povolení stavby.

Na webových stránkách Ekonomických staveb zájemce o stavbu najde jednoduchý konfigurátor, s jehož pomocí lze vybrat nejvhodnější program financování. Stačí odpovědět na několik otázek a na základě poskytnutých informací pak klient dostává doporučení vhodného programu. S pomocí některých z nich, lze postavit rodinný dům formou splátek dokonce nepříliš přesahujících pět tisíc korun měsíčně.

Samozřejmě, nejde v takových případech o ohromné vily a firma jako věřitel pracuje s dlouhodobou splatností, obvykle 40 roků. Nízké splátky jsou však zásadním klíčem k tomu, aby mladí lidé a takzvaná střední třída, mohli vyměnit placení nájmu, za bydlení ve svém vlastním rodinném domě. Pár příkladů z praxe: Nejmenší domky od 5 300 Kč měsíčně, domy 4+1 jsou v nabídce od zhruba 6 600 korun měsíčně, nebo ještě větší 5+1 za zhruba 7 400 Kč. Každý by si měl ve škále domů Ekonomických staveb, která už dnes čítá mnoho desítek typových staveb, najít to svoje.

Společnost Ekonomické stavby více než třikrát prodlužuje dosavadní povinnou tříletou záruční lhůtu. Klient může reklamovat případné vady rodinného domu po dobu desetileté záruční doby! Navíc je tato záruka doplněna bezplatnými servisními prohlídkami po dobu až třiceti roků.

VÝHRADNĚ NÍZKOENERGETICKY!
Energetická úspornost dnes znamená zřejmě nejoceňovanější kvalitu rodinného domu. Pro většinu dodavatelů samozřejmě není problém postavit objekt splňující parametry nízkoenergetického domu, ale v porovnání se standardní nabídkou tak obvykle činí za příplatek.

Společnost Ekonomické stavby už třetí stavební sezónu vychází potřebám energetických úspor v provozu rodinného domu maximálně vstříc. Všechny své domy staví jako nízkoenergetické už ve standardním provedení, a bez jakýchkoli příplatků. Nízkoenergetické parametry pro zvolený dům platí, ať už se stavebník rozhodně pro konstrukční řešení technologií Porotherm, Ytong či Velox, což jsou v podání Ekonomických staveb nabízené varianty.

Celková spotřeba energie pro vytápění u nízkoenergetického domu nesmí za rok překročit 50 kWh na čtvereční metr podlahové plochy. Toho lze dosáhnout jen aplikací dokonalých technologií a vysoce kvalitních materiálů. Je pochopitelné, že dům vystavěný v nízkoenergetickém standardu výrazně sníží pozdější náklady na jeho provoz.

Obecně platí, že nízkoenergetický režim fungování znamená jediný způsob, jehož prostřednictvím učiníme provoz moderního rodinného domu efektivnější. Poctivý nízkoenergetický dům, ideálně v kombinaci s tepelným čerpadlem, je pak cestou ke značným finančním úsporám. Odborníci udávají, že za 40 roků užívání průměrně velkého nízkoenergetického rodinného domu lze na nákladech spojených s jeho provozem ušetřit, v porovnání s konvenční stavbou, až půldruhého milionu korun!

POVINNOSTI NA OBOU STRANÁCH
V návaznosti na vše uvedené už jako samozřejmost vyznívá fakt, že Ekonomické stavby poskytují na svoje stavby desetiletou záruku a provádějí servisní prohlídky. Jako když si člověk koupí nové auto… A ještě něco – v době mateřské dovolené snižují splátky! Firma to považuje za povinnost.

Druhá strany má v době užívání domu vlastně povinnost jen jedinou. Dodržet splátkový kalendář. Závazky a práva obou stran v době stavby jsou důsledně vyvážené a detailně popsané ve smlouvě. Klient dům financuje v závislosti na plnění úkonů dodavatele v jednotlivých fázích stavby.

Společnost Ekonomické stavby od počátku své existence garantuje nejvyšší kvalitu svých služeb. V roce 2003 firma absolvovala úspěšně certifikací podle evropských norem jakosti ISO 9001 u mezinárodně uznávané zkušebny – německé RW TÜV. Od té doby procházejí Ekonomické stavby přezkoušením certifikace každoročně u mezinárodní autority.

František Kalousek