Kvality dřeva a přednosti betonu

Konstrukční systém založený na principu ztraceného bednění ze štěpkocementových desek má svůj původ v Rakousku, ale značnou oblibu získal i na českých staveništích. Jeho sláva neutuchá, je totiž zvlášť vhodný pro stavbu energeticky vysoce úsporných domů. 

Přestože s napodobeninami operují na stavebním trhu i jiní dodavatelé, přednosti tohoto konstrukčního systému jsou spojované jednoznačně se značkou VELOX a firmou Hoffmann spol. s r.o. Chrudim. VELOX má stabilní obsah a fungování: Obvodové zdivo, ale i horizontální prvky hrubé stavby se sestavují z desek vyráběných vysokotlakým lisováním dřevěných štěpek, cementu a vodního skla. Cement slouží jako pojivo, vodní sklo čelí vlhkosti, plísním a jiným okolním vlivům. Vnější desky jsou opatřené tepelnou izolací. Dvě desky se vždy spojují proti sobě pomocí ocelových distančních spon a po vylití betonovou směsí se toto „bednění“ stává součástí stěny objektu. Obdobně jsou vytvářené příčky a za pomoci na míru dodávaných prvků a výztuže rovněž stropy.

VARIABILITA

 Rodinný dům moderní architektonické formy s typovým označením Alder je typickým představitelem předností systému VELOX a nese všechny znaky domů z aktuální nabídky firmy Hoffmannn.

Popsanou konstrukcí je zajištěna vysoká pevnost a zároveň nízká nasákavost všech stavebních částí. A také odolnost vůči vodě, mrazu i ohni. Výplně prostorů mezi deskami tvoří beton a tepelná izolace. Konstrukční systém VELOX je variabilní a vyžaduje minimum ruční práce, potřebné pouze k sestavení desek. To lze po předcházejícím zaškolení zvládnout i svépomocně. Systém rovněž umožňuje naprostou volnost v projektování.

 Štěpkocementové desky VELOX přebírají vlastnosti dřeva, takže jsou velmi dobře opracovatelné. Lze je řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek. Poréznost jejich povrchu zajišťuje jednak vynikající spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku. Desky jsou zkracované a přiřezávané pilou přímo na stavbě na požadované rozměry. Je možné vytvářet půdorysná zakřivení bez jakýchkoli dodatečných opatření. Rovněž tloušťku betonové zálivky je možné uzpůsobit statickým požadavkům kladeným na objekt.

EKOLOGIE
Stojí za pozornost procentuální zastoupení výše vzpomínaných surovin v rámci výroby štěpkocementových desek VELOX. Vodního skla jsou pouhá dvě procenta, cementu osm a plných devadesát procent představuje dřevo, přesněji dřevité štěpky. Bez nadsázky lze tedy tvrdit, že systém nejen kombinuje přírodní původ dřeva s kvalitami betonu, ale také je ve své podstatě ekologický a v drtivé většině čerpá z plně obnovitelných zdrojů.

Technologie výroby štěpkocementových desek je energeticky nenáročná, nevznikají při ní žádné exhalace nebo nebezpečné odpady, které by zatěžovaly životní prostředí. Samotný stavební systém VELOX pak vyniká vysokou tepelnou izolací bez nebezpečí vzniku tepelných mostů. Tak dochází k významným úsporám energie určené k vytápění.

Protože individuální požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci staveb se mohou velmi různit, vyrábějí se desky VELOX v širokém sortimentu. Liší se hlavně tloušťkou a kvalitou izolace. Firma HOFFMANN používá takzvaný šedý polystyrén. Jde o pěnový polystyren se stopovou přísadou grafitu s výrazně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Tyto desky dále zlepšily parametry domů stavěných pomocí tohoto systému, konstrukce běžně splňují požadavky kladené na nízkoenergetické a pasivní domy.

ATEST I ÚČET
Zásluhou systému VELOX nabízí firma Hoffmann mimořádně energeticky ›› úsporné domy, což jednoznačně dokládá nejen příslušnými atesty, ale často i zcela prakticky účty za vytápění konkrétních domovů svých zákazníků. Kvality systému VELOX těží z nejnovějších poznatků v oboru tepelné techniky a znamenají integrovanou tepelnou ochranu stěn i stropů bez tepelných mostů.

Firma Hoffmann staví systémem VELOX dnes téměř výhradně domy nízkoenergetické a pasivní. V této kategorii patří k nejzkušenějším dodavatelům u nás. Svého času přišla s prvním typovým domem v pasivním energetickém standardu a dnes nabízí zájemcům dokonce celou samostatnou typovou řadu pasivních domů. Objekty jsou navržené se zřetelem na dosažení celkové roční spotřeby tepla do 20 kWh/m², s úplnou nezávislostí na zdroji plynu a s minimalizací spotřeby elektrické energie.

(zr)