Z projektantovy šance těží klient

Rostoucí dům s typovým označením RD 231-232 znamená mimo jiné výsledek spolupráce společnosti Ekonomické stavby s čerstvými absolventy fakult architektury českých vysokých škol.

„Mladí architekti většinou dostávají příležitost uplatnit svoje nadání a znalosti jen velmi sporadicky,“ říká David Mencl, ředitel společnosti Ekonomické stavby. A dodává: „Spolupracujeme s mnoha architekty, kteří teprve svůj vlastní charakteristický rukopis hledají. Snažíme se těmto lidem stanovit zadání, která by jim pomáhala nejen rozvíjet tvůrčí um, ale zároveň přinášela možnost netvořit jenom takzvaně do šuplíku. Je tedy podstatné, že tyto projekty rodinných domů nacházejí rychlé uplatnění na staveništích. Rostoucí dům je obecně určitě takovým příkladem velmi zajímavé práce a tento konkrétní typ pak nepochybně znamená jeden z nejvydařenějších tvůrčích činů z naší mladé autorské líhně, pokud to takhle mohu říci.“

Z projektantovy šance těží stavebník… Ten od rostoucího domu obecně očekává, že bude moci jeho realizaci rozdělit do několika etap, v závislosti na vlastních finančních možnostech a rodinných potřebách. Ve své výchozí podobě jako RD 231 má tento dům na zastavěné ploše 67,4 m² bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím, celkem 54,6 m² celkové užitné plochy. Tyto parametry se mohou formou pozdější přístavby rozrůst na zastavěnou plochu 127,4 m², byt 4+1 a užitnou plochu 105,7 m². To už ovšem před sebou máme typ RD 232.

Společnost Ekonomické stavby svým klientům nejen realizuje všechny etapy výstavby rostoucího domu, ale také dokáže v závislosti na faktickém stavu domu upravovat hypotéku. Výše měsíčních splátek roste s velikostí a komfortem. A tedy i s časem. Což v praxi obvykle znamená, že postupně narůstající finanční zatížení majitelé domu zvládají lépe, než když platí okamžitě za něco, co vlastně zatím ani neužívají. Ve své základní podobě tento dům přijde na 2,250 mil. Kč. Výše měsíční splátky například v rámci programu Mladá rodina činí 6 034 korun. Cena finálního stavu RD 232 je 3,550 mil. Kč, tentýž dům splácený měsíčně opět v programu Mladá rodina si vyžádá 9 805 Kč. Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH a ceny základové desky.