E.ON Energy Globe Award ČR

Tři tisíce kilowatthodin plus

V závislosti na počasí a intenzitě slunečního svitu, umí dům s visačkou vítěze jedné z kategorií soutěže E.ON Energy Globe Award ČR vyrobit až o padesát procent více energie, než kolik jí sám v rámci svého komfortního fungování spotřebuje.

Kolem domů s extrémně nízkými energetickými provozními nároky se u nás stále ještě našlapuje po špičkách. Lidé mají strach z neznámého, bojí se investovat do něčeho, co považují za zvláštní a neodzkoušené. Svoji roli hrají i předsudky a neznalost. A v neposlední řadě neoperuje na českém stavebním trhu příliš dodavatelů, kteří by se s nutně precizní prací na pasivním domě dokázali vyrovnat bez větších problémů. Takže staveb, které by snesly označení pasivní dům, je určitě méně, než by sám o sobě měl ukazovat fakt, že nejsme zase až tak moc vzdáleni době, kdy dnes pasivní energetický standard bude znamenat měřítko pouhé přijatelnosti jakéhokoli nově stavěného rodinného domu!

Povědomí široké české veřejnosti o nutnosti energetických úspor se už dlouhodobě snaží společnost E.ON ovlivňovat i každoročním udělováním ekologických Oskarů. Chce motivovat instituce i jednotlivce k tomu, aby přispěli svým dílem k řešení této celosvětové výzvy. Už od roku 2008 se energetická společnost E.ON rozhodla zatraktivnit téma ekologie a hospodárného využívání energií tím, že i laiky seznamuje se zajímavými řešeními palčivých problémů souvisejících s ochranou životního prostředí a úbytkem klasických zdrojů energií. Činí tak prostřednictvím soutěže E.ON Energy Globe Award ČR, v jejímž rámci byl za rok 2013 oceněn právě rodinný dům, o němž je v tomto článku řeč.

Dům stojí v Plzni a jeho investor i stavebník v jedné osobě ing. Jan Řežab se stal v rámci soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2013 vítězem kategorie Kutil. Ale nedejme se mýlit! Nic klasicky kutilského na této stavbě nenajdeme. Naopak se jedná o vysoce profesionálně zvládnutý projekt. Třebaže stavebník v tomto případě extrémně provozně úspornou stavbou řešil bydlení jednoho z členů vlastní rodiny, pohyboval se při tom v teritoriu odbornosti, kde je více než doma. Vlastní totiž developerskou firmu, která staví a prodává domy sice bytové, ovšem samozřejmě také v pasivním energetickém standardu.

Koncepce oceněného rodinného domu vychází ze systému energeticky pasivních domů společnosti Atrea. Ta se v oboru energeticky úsporných staveb pohybuje déle než dvacet roků a patří u nás k průkopníkům konceptu pasivního domu. I tento oceněný exemplář bohatě splňuje požadavky pro energeticky pasivní objekty podle příslušné normy. K jeho výstavbě byly použity výhradně přírodní, obnovitelné nebo recyklované materiály. Základem konstrukce se stal dřevěný skelet, obvodové stěny jsou dokonale zateplené, oplášťují je dřevovláknité desky a provětrávanou fasádu budovy tvoří modřínové palubky. Jako tepelná izolace byla použita foukaná celulóza.

Objekt je vytápěn teplovzdušně. Za pomoci vzduchotechnické jednotky, která zároveň zajišťuje větrání s rekuperací tepla z odváděného vzduchu. Hlavním zdrojem nergie pro ohřev vody je tepelné čerpadlo o výkonu pouze 2,9 kW, které získává teplo ze zemního kolektoru umístěného ve dvoumetrové hloubce pod terasou domu. Jako zdroj doplňkového tepla slouží v domě ještě krb s výměníkem.

Dům spotřebuje za rok zhruba 6000 kWh, zatímco průměrná roční produkce na něm umístěných fotovoltaických článků činí celkem 9000 kWh. Znamená to, že je vyrobeno o polovinu více elektrické energie, než kolik jí dům sám spotřebuje. Elektrická energie je dodávána do sítě a tak se dále minimalizují náklady na provoz.

Průměrné měsíční náklady spojené s provozem tohoto stavení nepřevyšují podle slov investora 2000 korun. Finanční náklady spojené se stavbou však investor neuvádí. Pokud však vyjdeme z ceny jiného typového domu Atrea zhruba odpovídajícího tomuto vzoru a zároveň zvážíme investorem udávanou volbu technologického vybavení, můžeme odhadovat orientační cenu tohoto domu formou dodávky na klíč ve výši zhruba 3,1 mil. Kč. Přičemž respektujeme i skutečnost, že stavebník hovoří o přibližně třísettisícovém finančním navýšení oproti stavbě klasického zděného domku stejné velikosti a podobného typu. Jinými slovy – návratnost investice do pasivního energetického standardu jakékoli novostavby je určitě už dnes nepochybně velmi zajímavá.

Takže k tématu pouze poslední poznámka: Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR nepochybně pro potenciální stavebníky inspirativní je a záměr inteligentně podněcovat k úspornému hospodaření s energiemi určitě plní.

(cb)