Tři důvody, proč investovat
do venkovní stínící techniky

Jednou z oblastí, kde si možnost úspor často neuvědomujeme, je zastínění budov.

Venkovní stínící technika je pro většinu z nás synonymem pro ochranu před sluncem a horkem. Venkovní rolety či žaluzie toho však umějí daleko víc. Chrání a vytváří příjemné klima v interiéru nejen v létě, ale i v zimě. Zároveň zvyšují zabezpečení domu. A v neposlední řadě vám dobře zvolená stínící technika a její ovládání uspoří náklady na vytápění. To jsou tři důvody, proč stojí za to do exteriérové stínící techniky investovat.

AUTOMATICKÁ ÚSPORA
Díky venkovnímu zastínění můžete dosáhnout značné úspory energie. Jak? V létě funguje spuštěná venkovní roleta jako bariéra, která brání prostupu slunečních paprsků a tím nepříjemného horka. V chladných měsících může naopak fungovat jako bariéra prostupu chladného vzduchu přes okenní tabuli, a tím nežádoucím tepelným ztrátám. Klíčové je správné ovládání, které vám může ušetřit až 10 % nákladů na vytápění. Manuální ovládání žaluzií či rolet “funguje“ jen když jste doma a nejste líní si je nastavovat aktuálního počasí a denní doby. Automatické ovládání stínící techniky funguje díky čidlům reagujícím na povětrnostní podmínky a venkovní i vnitřní teplotu vždy a vy můžete být třeba na dovolené.

Kromě toho vám automatika ušetří námahu, čas a výrazně zvýší váš komfort bydlení. Výhodou je i to, že vám motorové pohony s automatickým řízením umožní pohodlně ovládat také další systémy v domě. Jedním chytrým ovladačem tak můžete ovládat nejen venkovní rolety, ale také interiérovou stínící techniku, markýzy, případně garážová vrata.

BEZPEČÍ A SOUKROMÍ
Předokenní rolety mohou zároveň sloužit jako elegantní pancíř chránící váš domov a významně znesnadňující násilné vniknutí do domu. Jejich spuštěním můžete kdykoliv vytvořit optickou a částečně také zvukovou bariéru mezi vámi a venkovním prostředím. Exteriérové rolety vám také pomohou dokonale zatemnit ložnici či dětský pokoj před rušivým světlem pouličních lamp. A nakonec automatizovaná stínící technika přispívá k zabezpečení i tím, že se v době vaší nepřítomnosti může chovat jako byste doma byli, stačí správné nastavení.

OCHRANA PŘED SLUNCEM
Efekt ochrany před horkem ještě násobí tepelná a sluneční čidla, díky kterým můžete mít v interiéru stále příjemné klima. Dosáhne-li teplota v interiéru nastaveného maxima, venkovní rolety se zatáhnou a zabrání slunci dál ohřívat vzduch v místnosti. Sluneční čidla na fasádě domu pak snímají intenzitu slunečních paprsků. Když teplota přesáhne určenou mez, čidlo vyšle signál ke stažení rolety. Automaticky ovládaná stínící technika vám díky tomu dokáže snížit teplotu v domě až o 9°C!

A pokud už venkovní stínící techniku vlastníte a rádi byste její manuální ovládání změnili na automatické, ani to není problém. Manuálně ovládané žaluzie mohou být kdykoli dodatečně vybaveny motorovým pohonem, a to bez zásadní změny v konstrukci.

Hana Pobořilová, SOMFY