Dům – zeď

Individuálně řešený rodinný dům ve Slaném, postavený za pomoci kompletního konstrukčního systému POROTHERM, se v posledních měsících stal mediálně velmi sledovanou stavbou.

Nejprve mu byla udělena zvláštní cena
Brick Award za kvalitní provedení v rámci
programu POROTHERM DŮM Wienerberger 2013/14. Následně pak byl vyhodnocen
Top domem 2014 jako nejúspěšnější objekt v kategorii domů s podlahovou plochou do 180 čtverečních metrů v hlasování veřejnosti.

 Převažující horizontální tvar spodního podlaží a druhé podlaží mírně utopené v ploše střechy, vytvářejí celkovou formu stavby. Křivka střechy přecházející z výšky jednoho podlaží do hladiny podlaží druhého, dodává domu dynamičtější charakter.

 OBRAZ PÉČE O STAVEBNÍKA
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl o příznivce cihly velmi pečuje. V rámci svého programu POROTHERM DŮM Wienerberger poskytuje stavebníkům, kteří se rozhodli pro systém POROTHERM, rozsáhlou podporu. Jde například o možnost využít služeb kompetentní stavební firmy.

K dispozici je i unikátní průvodce stavebními postupy, který shrnuje doporučené rady a tipy pro provádění jednotlivých částí stavby.

Stavebníkům využívajícím stavební systém POROTHERM je rovněž předložena možnost volby ze čtyř energetických standardů, v nichž lze vybraný dům postavit.

 Spojení tradičního materiálnu jakým je pálené keramické zdivo se zcela současnými technologiemi přináší hodnotné výsledky. V tomto případě jde nejen o skutečnost, že dům je nanejvýš pohledný, ale hlavně nese skvělé technické parametry. Při použití bloků Porotherm 36,5T Profi k vyzdění obvodových stěn je dosaženo kvalit energeticky úsporné budovy.

 Nejcennější na této spolupráci dodavatele stavebního systému s investorem je zcela konkrétní navržený technologický postup, jehož prostřednictvím se stavebník ke kýženým parametrům a vlastnostem svého nového domu dostává. Pro každou cílovou hodnotu je k dispozici několik variant podoby skladby obvodové stěny, ale i skladeb podlah, střechy, oken a způsobu větrání.

Soutěžní přehlídka Brick Award – Cihla ve 21. století už ve svých osmi ročnících představila celou řadu kvalitních rodinných
domů.

 Parcela je po celém obvodě obkroužena jedinou místní komunikací, lokalita čítá deset domů. Tvar stavby tedy vychází z poměrně striktně limitovaných možností pozemku, který má navíc výrazné oblé rohy. Dům je tedy ze severu a východu směrem ke komunikaci uzavřený, naopak plně otevřený je do zahradní části na západě a jihu.

 Čerstvě oceněný dům stojí v nově budované lokalitě nedaleko starší městské zástavby ve Slaném a je vedle zajímavé architektury také příkladem inteligentního řešení situování stavby v rámci jakéhosi minisatelitu.

Navíc je parcela po celém svém obvodě obkroužena hlavní a jedinou místní komunikací. Architekti Martin Beránek a Jan Švestka se s nelehkým zdáním projektu vypořádali skvěle a dílo korunovala precizní realizací dodavatelská firma Montis Plus.

Máme před sebou jakýsi dům – zeď. Objekt uzavřený vůči okolí a naopak otevřený do zahrady.

 Mezi pravou a levou částí domu se nachází prostor s velkoryse prosklenou plochou směrem do zahrady. Vzniká zde možnost separátního odpočinkového místa v rámci prodlouženého obývacího pokoje.

 Z negativa, tedy z umístění parcely ve středu ještě nerealizované zástavby obkroužené navíc silnicí, byla učiněna přednost. Navíc vydařená stavba v centrální pozici celého území, dodává lokalitě specifickou podobu a zhodnocuje ji. Na východní straně pozemku je místo pro parkování a vjíždění do garáže, k jihu jsou orientované obytné místnosti.

DYNAMIKA I VÝHLED
Dům má svoji dynamiku směřující až k sochařskému charakteru objektu, přičemž vychází i z bohaté historie architektury na území České republiky.

Dynamickým a zároveň sjednocujícím prvkem celé konstrukce je tvar hlavní střechy nad prvním podlažím. Má tvar zborcené plochy a sceluje hmoty obou podlaží pod sebou. Odlehčenosti a optického snížení je dosaženo tenkým stínícím límcem.

 Dodavatelem stavby byla společnost Montis Plus, kompetentní stavební firmy programu POROTHERM DŮM Wienerberger. Za stavěné domy získává ocenění opakovaně, kromě titulu Dům roku 2013 už má stejný titul z roku 2011. Svědčí to o vysoké kvalitě a zároveň spokojenosti majitelů.

 Trvalou předností domu je také skvělý výhled západním směrem do otevřené krajiny se vzdáleným zvlněným horizontem.

Více informací na www.porothermDUM.cz

(jr) STYL&TIP: Rodinné domy 2014