Dům roku 2015

Výsledky čtenářské soutěže

Začátkem roku 2015 se uskutečnil již 20. ročník čtenářské soutěže o titul Dům roku, kterou každoročně vyhlašuje časopis Můj dům, vycházející ve vydavatelství Business Media CZ.

Soutěž probíhá formou SMS hlasování a hlasování prostřednictvím webových stránek www.mujdum.cz. Čtenáři vybírají z novostaveb, které byly uveřejněny v časopise Můj dům v uplynulém roce, a to v těchto kategoriích: Individuální domy (postavené podle individuálního návrhu architekta, v letošním roce soutěžilo 43 domů), Typové domy (realizované podle typového projektu, 16 soutěžících). Další kategorii tvoří Katalogové projekty rodinných domů, které jsou rozděleny do čtyř podkategorií na katalogové domy zděné, domy masivních konstrukcí, dřevostavby a návrhy projekčních kanceláří: celkem bylo nominováno 131 projektů. Dohromady se tedy o přízeň čtenářů ucházelo 190 staveb. Každý ze soutěžících domů byl označen soutěžním kódem. Titul Dům roku získává soutěžící dům, který obdrží absolutně nejvyšší počet čtenářských hlasů zaslaných jak přes SMS, tak přes internet.

Kromě čtenářské ankety proběhlo i hodnocení odborné poroty. Ta letos zasedala ve složení: Tomáš Tkačík, generální ředitel vydavatelství Business Media CZ, Markéta Klocová, šéfredaktorka časopisů Můj dům, Rodinný dům, Moderní byt a Bydlení, Jitka Pálková a Petr Saulich, editoři časopisu Můj dům a Rodinný dům, architekti Martin Sladký, Aleš Gadlina a Martin Habina (předseda poroty).

Z historie výsledků soutěže vyplývá, že zatímco odborná porota obvykle oceňuje stavby výjimečné, odvážné a vybočující z řady, čtenáři většinou preferují domy, jejichž pořízení by reálně zvažovali a na které by skutečně mohli dosáhnout. V letošním roce ocenili zejména jednoduché, čisté linie a geometrické tvary a ploché či pultové střechy – takové domy vyhrály v kategorii individuálních staveb jak u odborné poroty, tak u čtenářů, a podobné domy vybrali čtenáři i z celkové nabídky katalogových domů. Není bez zajímavosti, že přesně takový byl i loňský vítěz ankety z řad typových domů (dům Lime), který tentokrát opět bodoval mezi katalogovými domy. Podobnému trendu ostatně odpovídá i aktuální vítěz dům Classic II, který vzešel z řad realizovaných typových domů.

Nejvyšší počet čtenářských hlasů získal typový rodinný dům Classic II,
který dodává společnost Canaba, a. s.

Nejvyšší počet čtenářských hlasů získal typový rodinný dům Classic II (soutěžní kód T15), který dodává společnost Canaba, a. s.

Hlasování odborné poroty

V odborné porotě v letošním ročníku soutěže o titul Dům roku působili Tomáš Tkačík, generální ředitel vydavatelství Business Media CZ, Markéta Klocová, šéfredaktorka časopisů Můj dům, Rodinný dům, Moderní byt a Bydlení, Jitka Pálková a Petr Saulich, editoři časopisu Můj dům, architekti Martin Sladký, Aleš Gadlina a Martin Habina (předseda poroty).

Kategorie realizované typové domy

1. místo získal dům Okal Exklusive, který navrhla Projekční skupina společnosti OKAL rodinné domy (soutěžní kód T07). 2. cenu vyhrává srubový dům firmy Kontio LogHouses – Finutea, s. r. o. (soutěžní kód T06). 3. místo zaujal dům Perseus, soutěžní kód T04, dodavatelem je společnost Atrium, s. r. o.
1. místo získal dům Okal Exklusive, který navrhla Projekční skupina společnosti OKAL. 2. cenu vyhrává srubový dům firmy  Kontio LogHouses – Finutea 3. místo zaujal dům Perseus, dodavatelem je společnost Atrium

Kategorie individuální domy

1. místo obdržel dům se soutěžním kódem I22, autorem návrhu je Ing. Vladimír Hipper. 2. místo obsadil dům, který navrhli architekti Jiří Vokřál a Hana Janoušová Horáková. 3. cenu získává dům se sout. kódem I24. Navrhli architekti Jan Šesták, Marek Deyl a Filip Tomášek a designérka Ivana Šustrová.
1. místo obdržel dům jehož autorem návrhu je Ing. Vladimír Hipper. 2. místo obsadil dům, který navrhli architekti Jiří Vokřál a Hana Janoušová Horáková. 3. cenu získává dům jež navrhli architekti Jan Šesták, Marek Deyl
a Filip Tomášek a designérka Ivana Šustrová.

Zvláštní cena odborné poroty

Za atmosféru stavby a jejího sepětí s krásnou přírodou porota ocenila dům se soutěžním kódem I42, který navrhl Ing. arch. Pavel Horák. Za atmosféru stavby a jejího sepětí s krásnou přírodou porota ocenila dům se soutěžním kódem I42, který navrhl Ing. arch. Pavel Horák. Za atmosféru stavby a jejího sepětí s krásnou přírodou porota ocenila dům se soutěžním kódem I42, který navrhl Ing. arch. Pavel Horák.
Za atmosféru stavby a jejího sepětí s krásnou přírodou porota ocenila dům se soutěžním kódem I42, který navrhl Ing. arch. Pavel Horák.

Hlasování čtenářů

Kategorie realizované typové domy

Nejvyšší počet čtenářských hlasů získal typový rodinný dům Classic II (soutěžní kód T15), který dodává společnost Canaba, a. s. 2. místo získal dům Doubravka (soutěžní kód T05), dodavatelem je společnost Thermo Plus – projektový ateliér. 3. místo náleží domu Akát, který nabízí společnost G SERVIS CZ, s. r. o. (soutěžní kód T03).
1. místo získává dům Classic II, který nabízí společnost CANABA 2. místo získal dům Doubravka, dodavatelem je společnost Thermo Plus – projektový ateliér. 3. místo náleží domu Akát, který nabízí společnost G SERVIS CZ

Kategorie individuální domy

1. místo získal rodinný dům se soutěžním kódem I05, autor návrhu Ing. arch. Jaroslav Kačer, dodavatel DSK Praha, s. r. o. Na 2. místě se umístil dům se soutěžním kódem I04, který navrhl Ing. Jiří Padevět. 3. místo získal dům z programu Porotherm Dům Wienerberger, autor Ing. arch. Pavel Míček, kód I18.
1. místo získal rodinný dům autora návrhu Ing. arch. Jaroslav Kačer, dodavatel DSK Praha Na 2. místě se umístil dům, který navrhl Ing. Jiří Padevět. 3. místo získal dům z programu Porotherm Dům Wienerberger, autor Ing. arch. Pavel Míček

Kategorie katalogové domy

Na 1. místě se umístil typový dům Lime od společnosti Hoffmann, Chrudim (soutěžní kód K059). 2. místo získal dům Inspirace 03, soutěžní kód K076, dodavatel Haas Fertigbau Chanovice 3. místo zaujal dům Lukáš 14, který nabízí společnost Ekonomické stavby, a. s. (soutěžní kód K015).
Na 1. místě se umístil typový dům Lime od společnosti Hoffmann, Chrudim 2. místo získal dům Inspirace 03, dodavatel Haas Fertigbau Chanovice 3. místo zaujal dům Lukáš 14, který nabízí společnost Ekonomické stavby

Hlasování na www.mujdum.cz

Kategorie katalogové domy – zděné

1. místo získal dům Triumf, dodavatel Heluz cihlářský průmysl, v. o. s. (kód K029). 2. místo získal dům Katka 33, kód K009, dodavatel Ekonomické stavby, a. s. 3. místo obdržel Porotherm dům Harmony, Wienerberger, a. s., soutěžní kód K025.
1. místo získal dům Triumf, dodavatel Heluz cihlářský průmysl 2. místo získal dům Katka 33, dodavatel Ekonomické stavby 3. místo obdržel Porotherm dům Harmony, Wienerberger

Kategorie katalogové domy – masivní konstrukce

Na 1. místě se umístil typový dům Lime od společnosti Hoffmann, spol. s r. o., Chrudim (soutěžní kód K059). 2. místo patří projektu domu Classic II společnosti Canaba, a. s., kód K036. 3. místo v této kategorii zaujal projekt domu Precis Pavelka, kód K067.
1. místo získal dům Lime, dodavatel Hoffmann, Chrudim 2. místo patří projektu domu Classic II společnosti Canaba 3. místo v této kategorii zaujal projekt domu Precis Pavelka

Kategorie katalogové domy – dřevostavby

Nejvíce hlasů získal dům Okal Exklusive FM 104-158 B, dodavatel DFH Haus CZ, s. r. o., soutěžní kód K090. 2. cena náleží domu Jubileum Profi 82 od společnosti Atrium, s. r. o. (kód K068). Dům Inspirace 03.
Nejvíce hlasů získal dům Okal Exklusive FM 104-158, dodavatel DFH Haus CZ 2. cena náleží domu Jubileum Profi 82 od společnosti Atrium 3. místo získal dům Inspirace 03, dodavatel Haas Fertigbau Chanovice

Kategorie katalogové domy – projekční kanceláře

1. cenu získal Thermo Plus – projektový ateliér, s. r. o., za dům Vojta, kód K102. Na 2. místě projekt domu Villa B75, navrhuje VILLA- projektový ateliér, s. r. o. (K131). 3. místo zaujal projekt domu Pozitiv, nabízí G SERVIS CZ, s. r. o. (soutěžní kód K097).
1. cenu získal Thermo Plus – projektový ateliér, za dům Vojta Na 2. místě projekt domu Villa B75, navrhuje VILLA – projektový ateliér 3. místo zaujal projekt domu Pozitiv, nabízí G SERVIS CZ

Další informace na www.mujdum.cz