Jak vyhovět nejvyšším nárokům

Jen vzácně se lze dnes setkat s rodinným domem, který by v sobě snoubil tolik předností, jako právě tato stavba. Mimořádně rozlehlý a různorodou technikou až extrémně nabitý objekt, navíc na pětitisícové parcele, v relativní blízkosti centra velkého města!

Také rodinné domy mohou nést zřetelný rukopis svého autora. Ale jen vzácně bývá spojení konkrétního projektanta a charakteristických rysů stavby tak výrazně patrné, jako v případě domů EKORD a ing. Mariana Grocha. Sám autor charakterizuje svoje stavby jako nízkoenergetické a dnes už i pasivní přízemní domy, jejichž pokoje by měly navazovat na klid a zeleň zahrady.

 Pozemek je v relativní blízkosti centra velkého města, má velikost 5200 m² a dům je umístěn v severní části této parcely. Určitou nevýhodu pozemku je fakt, že nejhezčí výhledy a největší soukromí se pojí se severovýchodním směrem. Dostatečně to však kompenzuje výborná lokalita.

PŘIDANÁ HODNOTA – MAXIMUM!
Klíčovým prvkem konstrukce je členitá valbová střecha. Sponkované střešní vazníky dokážou překlenout vnitřní prostor bez dalších podpěr. To umožňuje libovolné členění interiéru a dosažení maximálně pohodlného dispozičního řešení. A v neposlední řadě musejí domy EKORD přesně zapadnout do situování parcely a navazovat na pojetí zahrady. Takže zpravidla všechny obytné místnosti směřují do soukromí atria, do zeleně, ke slunci a k výhledům. Nikoliv třeba k sousedům, nebo do ulice.

Všechny výše uvedená pravidla byla aplikována i při projektování a stavbě domu, který je objektem našeho zájmu. Investoři – manželská dvojice se třemi dětmi – požadovali právě obydlí s tvarovým řešením typickým pro bungalovy EKORD. Maximalistické požadavky na vše, co stavbu provázelo, se staly jakousi přidanou hodnotou a neměly vliv jen na konečnou podobu realizace tohoto náročného projektu. Staly se také ohromným motivačním prvkem pro všechny pracovníky, kteří se na stavbě podíleli.

Maximalistické požadavky na vše, co stavbu provázelo, se staly ohromným motivačním prvkem pro všechny pracovníky, kteří se na stavbě podíleli.

 Střešní krytinu i obklad zapuštěných střešních žlabů tvoří přírodní břidlice, vnější podhledy jsou z palubek dřeva meranti, na stěnách fasády jsou použité cihlové pásky v kombinaci s tmavě šedým marmolitem. Klempířské prvky jsou měděné, okna mají dřevěný rám s tmavě šedým hliníkovým obkladem. Tmavě šedé je i vnější clonění oken screenovými roletami.

Různorodost okolní zástavby záměr vyjít myšlenkově z kvalit a podoby domů EKORD dobře umožňovala a ing. Marian Groch se do projektu pustil s nebývalou chutí. K tomu dochází vždycky, když projektant a budoucí majitel domu najdou společný názor, nebo dokonce vzájemné sympatie. Tady k tomu zjevně došlo, potvrzuje to ing. Marian Groch: „Není vždycky úplně jednoduché pracovat pro investory staveb tohoto kalibru. Tento stavebník je však nejen výjimečně úspěšný ve své profesi, ale také mimořádně inteligentní, skromný, příjemný. Všichni jsme se o tom v průběhu stavby neustále přesvědčovali.“

EKORD: MYŠLENKA, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE

 Cvičení v posilovně velmi zpříjemňuje pohled do kouzelného atria s jezírkem a zelení.

Nemusí být člověk odborník, aby viděl, že tato stavba si vyžádala zcela mimořádně investiční prostředky. V tomto případě je však zřejmé, že jsou výsledkem vysoce odborné, houževnaté a precizní investorovy práce. Pořizovací a provozní náklady obecně hrají při stavbě rodinného domu klíčovou roli, na tom není nic objevného. I když v tomto případě investor zjevně nebyl vázán přísným finančním limitem, neznamená to, že by zásadní principy hospodárné práce projektanta i dodavatelské firmy nezůstaly zachovány. „Vždycky se snažím dostat k co nejlepšímu poměru mezi užitnou hodnotou domu a jeho pořizovací cenou,“ říká Marian Groch a na stejné téma pokračuje: „A přirozeně také k příznivému poměru mezi už vzpomínanou užitnou hodnotou a provozními náklady.“

 Zapuštěním poloviny požadovaných prostorů do suterénu se zmenšila v maximální možné míře nadzemní hmota domu, čemuž napomohl i sedmnáctistupňový sklon vazníků valbové střechy.

Marian Groch není jen autorem architektonického řešení domů EKORD, ale také stejnojmenného konstrukčního systému. Právě ten významně ovlivňuje velmi specifická tvarová řešení těchto staveb. Architektonické pojetí rodinných domů EKORD a konstrukční systém EKORD sice mohou existovat nezávisle na sobě, ale pouze jejich spojením lze dosáhnout nejkvalitnějšího a ekonomicky nejzajímavějšího výsledku. To je případ i tohoto objektu.

Obvodové stěny domu jsou tvořené sendvičovou skladbou konstrukcí EKORD. Vnější nosnou vrstvu tvoří betonové tvárnice, tepelnou izolací je minerální vlna. Dále směrem do interiéru následuje parozábrana a interiérové sádrové tvárnice tloušťky 8 cm. Ty u nás příliš rozšířené nejsou, ale v západní Evropě patří k velmi oblíbeným materiálům. Zejména pro jejich vynikající hygienické, vzhledové, akustické, protipožární i technologické vlastnosti. Každá vrstva sendvičové stěny má svoji funkci.

 Přízemní dům s valbovou střechou a suterénem pod celým půdorysem nadzemního podlaží má zastavěnou plochu 550 m². V úrovni suterénu je navíc vedle domu do svahu zapuštěný další objekt pro příležitostné užívání se zastavěnou plochou 73 m².

DVĚ PODLAŽÍ PRO ŽIVOT
Přízemí domu obsahuje byt dispozičně řešený jako 6+1. Ložnice mají svoje šatny a koupelny, jedna z ložnic s vlastní koupelnou je určena pro hosty. Centrální část přízemí tvoří hala se schodištěm a zdvíhací plošinou ze suterénu, šatna, WC, místnost pro domácí práce a velký obytný prostor s jídelnou, kuchyní a pracovnou. Vpravo od vstupu je křídlo pro rodiče a malé děti. Na opačném křídle je pokoj pro hosty, dospělé dítě a babičku. Na terase před obývacím pokojem je situován bazén atypického tvaru, s vnější přelivovou hranou. Navazuje na organicky dynamické tvary zahradní architektury.

I když investor zjevně nebyl vázán přísným finančním limitem, neznamená to, že by zásadní principy hospodárné práce projektatnta i dodavatelské firmy nezůstaly zachovány.

Řešení suterénu vychází ze skutečnosti, že většina příchozích zajíždí do garáže pro čtyři auta. Za garáží je zádveří a šatna, potom následuje hala se skleněným schodištěm a zdvižnou plošinou pro bezbariérový přístup do přízemí. Další bezbariérový přístup k hlavnímu vchodu do přízemí je i vnějškem domu.

 Kuchyně, která je rovněž nabitá špičkovými výrobky je propojená s obytným v maximální možné míře s obytným prostorem.

Vlevo od haly je velká technická místnost se zařízením pro podlahové vytápění a přípravu teplé vody za pomoci tepelných čerpadel, rekuperační jednotky pro řízené větrání se zpětným získáváním tepla a další technologie. Objekt svým vybavením spadá do kategorie inteligentních domů, takže ho lze ovládat a kontrolovat přes několik terminálů, mobilem i internetem. Vpravo od vstupní haly je velká (a využívaná) posilovna s bazénem s protiproudem, vířivkou, saunou, soláriem, WC a dalším zázemím. Přes posuvné prosklené dveře je z posilovny přístup do malého atria s jezírkem. Lze odtud projít také do zahrady i do samostatného objektu určeného pro společenská setkání, v němž je mimo jiné krb, kuchyňka s barem a WC.

 Třešničkou na dortu u tohoto domu je relaxační zázemí v suterénu, které obsahuje kromě strojů na mučení těla také saunu, vířivku a bazén s protiproudem v prostoru se zcela nevšední atmosférou umocněnou rafinovaným osvětlením a podhledem se speciálními efekty vesmírné mlhoviny.

 Firma Cubitt, s.r.o., která na stavbě vystupovala v roli generálního dodavatele, má s domy EKORD bohaté zkušenosti a na precizním provedení této extrémně náročné stavby se podílela zásadním způsobem.

Jozef Rašek
Styl&Tip: Rodinné domy 2014