Mapa vzorových domů

Připojená mapka sleduje síť vzorových domů v České republice. Jsou na ní zastoupeni silní a seriózní dodavatelé, opakovaně projevující své schopnosti. Následující výčet vzorových domů v ČR určitě není úplný, čerpáme z informací, které v redakci máme a víme o tom, že na jaře hodlá své nové vzorové domy zpřístupnit veřejnosti hned několik dalších dodavatelů. Na druhé straně však v tomto přehledu neuvádíme na základě redakčních zkušeností, i zkušeností našich čtenářů, některé další vzorové domy dodavatelů, o nichž víme, že v jejich případě existuje propast mezi tím, co ve svém vzorovém domě deklarují, a s čím se pak klient setkává jako s realitou.

Kouzlo vzorového domu
Vzorový dům je vždycky výjimečný. Nejenom tím, že firma, která jím dokazuje svoje schopnosti právě tento kousek vyvede s ještě větší péčí než je obvyklé, ale hlavně svým posláním. Vzorový dům by měl dát odpovědi na všechny otázky, které si budoucí stavební klade.

Domy fungující jako vzorové odhalují svoje konstrukční řešení, demonstrují architekturu, která je zdobí, ukazují příklady vnitřního zařízení i vybavení, dávají velmi názornou představu o velikostech a uspořádání dispozičních vazeb i rešení jednotlivých místností. A co je zvlášť cenné, ve vzorových domech jsou zpravidla k dispozici odborníci poskytující odpovědi na všechny otázky k tématu. Návštěva jakéhokoli vzorového domu bývá pro budoucí stavebníky velmi poučná a inspirující. Stavebník toho hodně vidí a osobní zážitek se zcela konkrétním domem je nad všechny další informace.

Marketingoví odborníci už dávno došli k závěru, že v mnoha rodinách plánujících a rozhodujících se o stavbě rodinného domu bývá iniciátorem myšlenky postavit vlastní rodinné sídlo muž. Ten také zpravidla rozhoduje o tom, jaké bude zvolené technické
rešení, zda půjde o klasickou zděnou technologii, nebo třeba o dům montovaný. Když už se však tyto základní názory ujasní, stále ještě zbývá prostor pro volbu z mnoha možností. O samotném faktu, jak bude dům přesně vypadat, pak rozhodne v drtivé vetšině případů žena. A to nikoli podle zralé úvahy nad půdorysy, rozměry, kubaturami, řezy a pohledy, ale velmi často spíš intuitivně pod vlivem osobního seznámení se s nabízeným domem. Velmi často to bývá doslova láska na první pohled, i při tak významném rozhodování jde často čiste o věc citu. O vhodnosti osobního zážitku se zcela konkrétním vzorovým domem a o přednostech názorné zkušenosti, asi není v těchto souvislostech nikoho třeba přesvědčovat.