Nebydleme, žijme!

Domy OKAL dodávané na český trh výhradně společností DFH Haus CZ s.r.o. bývají provázené sérií sympatických sdělení. Například o tom, že OKAL už ve svém oboru působí déle než osm desetiletí a postavil za tu dobu takřka 86 tisíc rodinných domů.

OKAL je v oboru montovaných domů na bázi dřeva gigantem evropských rozměrů a vedle uvedených čísel se k této značce pojí také charakteristická noblesa produktů, které nabízí. Architektura rodinných domů OKAL dnes určuje trendy v oboru a koncepce jejich celkového řešení dává vyniknout skutečnosti, že vydařený rodinný dům současnosti je spojením jedinečného s univerzálním. Že je místem, kde se setkávají soukromé tužby se snahou naplnit obecné představy o bydlení. Už proto, že v případě domů OKAL vytvářejí cestu od myšlenky až k realizaci také nanejvýš současné konstrukční možnosti.

 Konstatování obsažené v tomto článku, že totiž pojmy bydlet a žít nemusejí znamenat totéž, ilustrujme na příkladu domu OKAL s typovým označením Exklusive FN 167-134 BV5. Lze ho stále ještě považovat za novinku a slouží jako ukázková stavba ve Wuppertalu. Potvrzuje, že zejména v segmentu městská vila, formují domy OKAL aktuální architekturu v celoevropském měřítku. Vysoká míra elegance bývá pevně spjata s vrcholně praktickou funkčností!

Málokdo ví, že proslulé domy OKAL stavěné dnes hlavně v Německu a v dalších zemích EU se vyrábějí v Žákavě nedaleko Plzně. Tam je OKAL přítomen od počátku devadesátých let minulého století, ovšem pro českou klientelu stavěl až donedávna jen sporadicky. Dnes však zdejší trh také pro OKAL znamená žádanou lokalitu. A pro zdejší stavebníky je zcela zásadní, že domy OKAL samozřejmě mají totožné provedení i stejnou kvalitu jak pro český, tak třeba pro právě německý trh.

OKAL JE JINÝ
Domy OKAL svým velkorysým pojetím zřetelně kontrastují s aktuální tendencívětšiny jiných dodavatelů působících na českém trhu montovaných dřevostaveb. Ti se snaží nabízet především malé rodinné domky, které jsou konkurenceschopné bytům v nových obytných komplexech, a to jak velikostí, tak samozřejmě cenou. Trh to žádá, dodavatelé přáním klientů tedy velmi ochotně vyhoví. Druhou věcí pak je, jak se majitelům v takovém minidomku žije.

Majitelé těchto objektů musejí rezignovat na jakýkoli plošný nadstandard i na většinu z obvyklých kvalit poskytovaných rodinným domem. Vzpomeňme, že v éře socialismu měl zdejší ukázněný občan možnost dlouhodobě od státu pronajmout pár desítek čtverečních metrů půdy někde v rekreační oblasti a zbudovat si tam jako „chatu“ objekt limitovaný padesáti čtverečními metry zastavěné plochy. Tedy na půdorysu například 7 x 7 metrů, přičemž zobytnit rovněž podkroví se nezakazovalo. Nikdo tehdy nepopíral, že jde svým způsobem o těžké provizórium, vhodné výhradně k rekreačním účelům.

Jenomže dnes jsou stejné nebo jen nepatrně větší objekty smrtelně vážně nazývané rodinnými domy! Domeček totálně okleštěný o jakýkoli komfort bývá k mání za cenu i hluboko pod dvěma miliony korun, a vyskytují se také firmy nabízející ryzí nesmysly pod označením “dům za milion“. Podnětem se stává nízká reálná kupní síla většiny českých stavebníků. A trend minimalizovat je pochopitelně podporován rovněž vývojem cen energií.

Jistě, bydlet se v tom dá. A může to být v některých směrech bydlení třeba oproti sídlištnímu panelákovému modelu snad i o něco lepší. Ovšem předem je rezignováno na skutečnost, že rodinný dům by měl mnohem lépe než pouhý byt v bytovém domě poskytovat takové kvality, jako jsou prostory k rozvíjení zálib, ke vzdělávání, k relaxaci a hlavně k mnohem vyšší míře osobního soukromí každého, kdo v takovém domku se svojí rodinou žije.

 V podobě domů OKAL se promítají respektované tradiční kvality i nápaditá aplikace poměrně tvrdých požadavků kladených na dnešní rodinný dům současnými společenskými a ekonomickými podmínkami. Přičemž skutečnost, že architekturu moderního rodinného domu do vysoké míry diktují nízkoenergetické parametry, architektům společnosti OKAL ruce nijak nesvazuje.

A nejde jenom o prostor určený samotným obyvatelům domu. Pohled na dispoziční řešení takového minidomku prozradí, že jeho obyvatelé si sice mají kam sednout i kam složit tělo k spánku. Ale kam si proboha dávají svoje osobní věci? Už uložení sezónního oblečení je zjevně problém, co však třeba knížky, pokud jich má někdo víc? A nenajde se také v celém objektu vhodné místo například pro bicykly, lyže, sáňky, nedej bože kočárek, pokud snad bydlící v tom domečku také budou chtít jednou mít děti.

OKAL JE ORIGINÁLNÍ
OKAL výše popsané domy nestaví. Hlavně proto, že bezobsažné koncepce řízené výhradně limitovanou konečnou cenou, OKAL nemůže respektovat z jediného důvodu. V rodinných domech OKAL musí totiž být jejich obyvatelům umožněno žít. Nikoli jen bydlet.

S respektovanou snahou dodávat domy energeticky co nejméně náročné se OKAL nevyrovnává poměrně primitivním zmenšováním obytných prostorů. Přesně naopak, ve chvíli, kdy konkurence minimalizuje, OKAL přichází mimo jiné se světlou výškou místností 280 cm. Ta vhodně ladí s obecně platnou rozlehlostí obytných prostorů všech domů OKAL. Co tato skutečnost učiní s interiérem domu, to by každý zájemce o budoucí stavbu měl osobně spatřit třeba v ukázkovém domě OKAL v Plzni-Černicích.

A další souvislost: Žádanou nutnost stavět objekty vysoce energeticky úsporné OKAL samozřejmě respektuje. Činí tak hlavně prostřednictvím kvality tepelné izolace vnějšího pláště domu. Obvodovou stěnu OKAL charakterizuje hodnota součinitele prostupu tepla konstrukcí U=0,125 W/m²K. Vztahuje se ke standardnímu provedení stěn tloušťky pouhých 345 mm a dostává dům do úplně jiné kategorie, než v jaké se nacházejí produkty jiných dodavatelů napříč nejrůznějšími technologiemi. Samozřejmě, že každý dům OKAL je nízkoenergetický.

S ohledem na neustále rostoucí ceny energií a stoupající životní náklady, hraje dnes při koupi domu významnou roli právě otázka jeho energetické náročnosti. OKAL na zdokonalování svých produktů spolupracuje s váženými německými univerzitami a výsledkem tohoto dlouhodobého výzkumu jsou právě domy, které oproti běžným zděným stavbám stejné velikosti šetří až 60 procent energie potřebné k vytápění. Ke stejné dokonalosti byly dovedeny rovněž střešní a stropní konstrukce i okna s trojitým zasklením. Splňují nejvyšší požadavky nejen na tepelnou izolaci, ale také na izolaci zvukovou. Navíc mají atraktivní podobu.

OKAL JE VELKORYSÝ
Obvodové stěny jakékoli stavby jsou obecně místem, kde dochází k nežádoucím tepelným ztrátám. Při tvorbě projektu libovolného rodinného domu s vyššími ambicemi energetických úspor pak tedy bývá obvyklou zásadou plochu obvodových stěn pokud možno minimalizovat. Půdorysně je z tohoto hlediska ideálem čtverec, případně obdélník, v prostoru pak jde o pověstné nezajímavé krychle a kvádry. Jakákoli vyšší snaha po kreativním řešení je potlačena už v zárodku a výsledkem bývá i z různých tvůrčích dílen víceméně univerzální pojetí, lišící se často pouze v detailech.

Ovšem obyvatelé rodinných domů současnosti žádají mnohem víc. Návaznost obytných místností na přilehlé terasy a další prostory zahrady s nabízejícími se zajímavými zákoutími i nezvyklými pohledy a průhledy. Reálný život v jakémkoli venkovském rodinném domě i v každé městské vile přímo v tomto směru vybízí k mohutnému rozletu a bourání zažitých klišé.

 OKAL obecně nabízí značnou míru variability i v případě domů považovaných za typové. Přizpůsobí stavbu konkrétnímu pozemku i specifickým požadavkům investora, případně zvětší nebo zmenší základní rozměry objektu.

Tématu rodinný dům současnosti se projektanti domů OKAL chopili se značnou bravurou. Fakt, že architekturu takového domu do vysoké míry diktuje požadavek dosáhnout parametrů objektu mimořádně energeticky úsporného, jim ruce nijak nesvázal. Aktuálním podobám staveb OKAL dávají výraz především jednoduché jasné linie a rozlehlé plochy oken obrácených ke slunci. Pocity zřejmého pohodlí, svobody a vzdušnosti, i zřejmý nádech luxusu, které se návštěvníka takového domu zmocní hned po vstupu do interiéru, přinutí člověka chvíli přemýšlet, co je jejich původem. Nikdo nemusí dlouho tápat.

Na vzpomínaných kvalitách se jasně podepisuje fakt, že OKAL uplatňuje klasické znaky určité velkorysosti. Projevují se příjemně naddimenzovanými rozměry nejen v ploše, ale také zvýšenou světlou výškou místností. Skvělé vlastnosti obvodového pláště domů OKAL takový přístup k dispozičnímu řešení a architektuře domů to umožňují. Současný OKAL stojí na vrcholu kvality staveb tohoto druhu v evropském měřítku, patří mu veškeré prestižní mezinárodní certifikáty.

Ano, skutečně moderní rodinný dům charakterizuje patrně nejvýrazněji nízká energetická náročnost. OKAL však přidává výjimečnou architekturu a velkorysé dispoziční řešení, aniž by vzpomínaná energetická nenáročnost jakkoli utrpěla.

Martin Vrba