Domy jako auta

Hluboko v historii automobilizmu konstruktéři osobních vozů řešili každý výrobek v podstatě individuálně. Typizace se dostavila až časem. Jako by dneska před podobně klíčovým krokem dalšího rozvoje stál obor rodinný dům.

Až do chvíle, kdy legendární Henry Ford poslal produkci automobilů na montážní linky, bývalo vlastnictví osobního auta výsadou pouze jednotlivců. Vysoká cena, dlouhá doba výroby a hlavně převažující podíl ruční práce, se kdysi stávaly příčinou skutečnosti, že vlastní vůz si mohl dovolit pouze velmi zámožný člověk. Fordův počin přinesl totální změny. Auta se od té doby vyráběla rychleji, přesněji a zejména levněji. Stala se dostupnější.

ZMAPOVANÉ OBORY
Kdyby dnes kdokoli někde v garáži stavěl po součástkách své vlastní nové auto, stal by se okamžitě postavou velmi humornou. Je zajímavé, že se nikdo nesměje, když jiný borec začne na vlastní pěst plánovat, vymýšlet konstrukci, studovat funkční detaily, zadávat projekční práce a zajišťovat komponenty pro realizaci rodinného domu svépomocí, jak je to stále ještě zcela běžné.

Třebaže jde o už dávno jednoznačně zmapovaný obor, kde platí tak jako málokde, že už vlastně všechno tady bylo. Přiznejme si, dnes v oboru rodinný dům jakékoli další pokusy o rázné kroky vpřed, pokud jde o projektování, pouze recyklují dávno používaná řešení. Později, při samotné stavbě, pak už v éře ucelených stavebních systémů, obvykle znamená každý případný pokus o inovaci pouze komplikace.

Vraťme se však zatím k autům… Na evropském trhu dnes nabízejí svoje vozy desítky automobilek. Dohromady prodávají jistě až několik stovek modelů. Když se však řidič od volantu rozhlédne kolem sebe, tak vidí, že si je spousta aut podobná jako vejce vejci. V některých případech už to výrobci ani nijak nemaskují a přímo více z nich vyrábí jeden osvědčený typ. Jen každá značka tak činí pod jiným názvem.

Pochopitelně! Jde také o obor dokonale zmapovaný… Když ta auta mají v každém směru optimálně fungovat, když mají mít zachován jistý poměr mezi užitnou hodnotou a cenou, když mají být vyrobena ekonomicky a když při tom všem se mají ještě svým majitelům líbit, tak se už žádné revoluce dočkat nemůžeme.

 Má-li rodinný dům zůstat i v budoucnu relativně dostupný a snad být dokonce ještě dostupnější, sotva se vyhne procesům typizované tovární výroby a následné montáže. Jak je vidět na příkladu tohoto bungalovu OKAL FN 128-146, nemusí to vůbec znamenat oslabení funkční kvality rodinného domu, nebo dokonce tak pomíjivých hodnot, jakými jsou líbivost či takzvaná módnost.

INTELIGENTNÍ TYPIZACE

Obor rodinný dům čeká velmi podobná budoucnost. Typizace, unifikace, prefabrikace a systemizace. Slova, která získala nepříjemné zabarvení v souvislostech s výstavbou někdejších sídlišť panelových bytovek. V tomto případě však už jsou používána k vrcholně sympatickému cíli.

Nezbytná tendence stavět domy výhradně energeticky vysoce úsporné pak vývojový směr inteligentní typizace ještě mohutně podporuje. A totéž lze říci o nejnovějším trendu i na dálku řízeného automatizovaného provozu domácností. Pojem inteligentní dům zvolna domácní také na českých staveništích.

Používaným technologiím obecně dominuje efektivní nakládání s energiemi. Speciálně jde o vytápění rodinného domu a jeho řízené větrání s rekuperací. Samostatná regulace teploty ve všech místnostech stavení je samozřejmostí, stejně jako promyšlený ventilační mechanismus, měnící jen nezbytné množství čerstvého vzduchu podle instrukcí čidel reagujících na přítomnost oxidu uhelnatého. Nechť zkusí někdo takový maximálně efektivní systém spočítat, vyprojektovat, zkonstruovat, instalovat a vyladit v každém jednotlivém případě individuálně realizovaných rodinných domů. Pochopitelně to jde. Ale o kolik to bude dražší v porovnání s použitím obdobného řešení v domě typovém, vyrobeném na výrobní lince a opakovaně smontovaném až v místě, kde bude sloužit!

Opakovatelnost výrobních procesů maximálně zkracuje dobu realizace, ale hlavně zachovává vysokou kvalitu. Detaily jsou systémově vyřešené. Montáž hotových dílů až v místě realizace, pak eliminuje selhání lidského faktoru.

Už je slyšet námitka, že postupující typizace ovšem majitelům ochudí jejich domy o jakési kouzlo individuality. Ano, na tom něco bude, třebaže zmiňované kouzlo je v tomto případě zcela neuchopitelné. Zatímco na druhé straně existuje naprosto konkrétní fakt. Totiž, že trh žádá jediné – skvělé rodinné domy s až ohromujícími parametry, to vše nutně za co nejméně peněz.

 Značky různé, provedení totožné… Renault a Opel se sešly ve shodě provedení u modelu Trafic a Vivaro. Když auta mají v každém směru optimálně fungovat, když je žádán dobrý poměr mezi užitnou hodnotou a cenou, když mají být tyto vozy vyrobeny ekonomicky, a když se při tom všem mají ještě svým majitelům dokonce líbit, tak proč by nemohl být jeden stejný úspěšný model vyráběn hned dvěma různými automobilkami? Čím dál častější opakovatelnost úspěšných typů rodinných domů se rovněž začíná prosazovat.

KONCEPCE A VIZE

Ubývá tvrdošíjného setrvávání na tradičních technologiích, které jen s drobnými dílčími obměnami charakterizují klasické procesy stavění vlastně už od éry obdivovaných prvorepublikových vil. Rovněž na českých staveništích rodinných domů se už prosazují dodavatelé s koncepcemi a vizemi důstojnými jednadvacátého století. Samozřejmě už i u nás stojí spousta domů, které světlo světa spatřily na výrobních linkách a na staveništi byly jen smontované.

Veškeré prvky takového domu jsou k budoucí montáži precizně připravené ve výrobním závodě na několika pracovištích. Opakovatelnost výrobních procesů maximálně zkracuje dobu realizace, ale hlavně zachovává vysokou kvalitu. Detaily jsou systémově vyřešené. Hlavní konstrukční prvky – obvodové stěny, příčky, stropy i celá střecha – jsou vybavené nejen základními komponenty, jakými mohou být okna nebo zárubně dveří, ale i vedením instalací. Procházejí důkladnou nepřetržitou technickou kontrolou, jaká by na staveništi nikdy nebyla možná. Montáž hotových dílů až v místě realizace, pak eliminuje selhání lidského faktoru. Zároveň se tím významně zkracuje doba výstavby a zjednodušuje se tak vztah objednavatele s dodavatelem.

Vysoký stupeň montáže rodinných domů se pojí hlavně s dřevostavbami, dále s domy na bázi prefabrikace ušlechtilých betonů a výhradně v této kategorii se setkáváme s domy, jejichž statiku jistí ocelová, žárově pozinkovaná konstrukce. Všechny technologie tohoto druhu jsou opakovaně kontrolované v extrémních podmínkách zatížení. Výrobci pak na konstrukci takových staveb dávají až stoletou záruku.

PROSTOR PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ
Co se v éře vysoce typizované průmyslové výroby montovaných rodinných domů stane s individuálně pojímaným stavebnictvím? Samozřejmě, že existují i nadále vývojové proudy, které by z každého rodinného domu nejraději učinily unikát. Ovšem související ekonomika tyto úlety rychle srovnává. Přesto tady i nadále určitě zůstanou také rodinné domy pojímané přísně individuálně. Ale budou za úplně jiné peníze, než domy naplňující touhy po bydlení v souladu s vývojovým trendem typizované montáže.

Samozřejmě, že vždycky budou existovat pozemky a jejich majitelé s výjimečnými nároky (a také výjimečnou finanční připraveností) na stavbu vysněného nového domu. V takových případech prostor pro ryze individuální řešení nepochybně existuje! Zastavují se poslední proluky v centrech obcí, dosluhují některé původní stavby vilových čtvrtí měst; tam všude by aplikace typového montovaného rodinného domu nemusela dopadnout úplně dobře.

Ale pětadevadesát procent stavebníků vládne zcela tuctovou parcelou a má také zcela běžné nároky na podobu a užitnou hodnotu svého budoucího domova. Prostě chce dobré prostorné bydlení pro svoji rodinu, spolehlivé technické zázemí, příjemné místo k odpočinku, vzdělávání a rozvoji zálib. To všechno spolehlivě fungující s minimálními nároky na provozní energie a také minimální údržbu. Zkrátka typový montovaný dům.

Jozef Rašek, STYL&TIP: Rodinné domy 2014