Znaky jisté nezaměnitelnosti

Styl domů Gradient charakterizují dřevěná nosná konstrukce, sedlová či pultová střecha, pod ní obývané podkroví a velké prosklené plochy obvodových stěn. Tyto domy jsou nezaměnitelné.

Každý z domů Gradient představuje zcela originální objekt. Jde vždycky o charakter zakázkové výroby, tyto stavby nejsou k dispozici v žádném typovém řešení. Cílem firmy Gradient je vždy poskytnout konkrétnímu zákazníkovi individuálně pojatý rodinný dům. A to při dodržení všech zásad zdravého bydlení. K tomuto cíli vede nejen používání přírodních materiálů, difúzně otevřených stěn a krovů, ale například i preventivní vyhledávání vodních a geopatogenních zón v místě, kde bude dům stát.

VÝHRADNĚ PŘÍRODA
Tato měření se spolu s určením množství půdního radonu stávají základem pro návrh omezení vlivů působících nepříznivě na zdraví a život budoucích obyvatel domu. Další zásadou je snaha vyvarovat se v rámci stavby jakýmkoli železobetonovým konstrukcím, a tím i rušení a deformacím přirozeného geomagnetického pole země. S tím vším souvisí používání výhradně přírodních materiálů a materiálů ověřených atesty. Veškeré nátěry jsou na bázi vody, neprašné povrchy stěn a podlah se vedle zdravotních aspektů jejich působení navíc lehce udržují.

Dům, kterým se obklopíme, nás nesmí oddělit od přírody, ale naopak nás s ní musí propojit a co nejvíce tomuto dokonalému vzoru přiblížit, tak by se daly charakterizovat všechny tyto snahy dodavatele stavět skutečně dokonalé domy pro zdravé bydlení. „Dělám tuto svoji práci už třetí desetiletí a snažím se načerpané zkušenosti promítnout nejen do návrhu každého domu, ale také do spolupráce s každým investorem,“ tvrdí Miroslav C. Kramoliš, majitel firmy Gradient, ale i projektant všech domů touto společností postavených. A pokračuje: „Nejen dům, ale i každý pozemek a každý zákazník je jiný. Proto je nutné vždycky znovu přistupovat ke klientovi individuálně. Ve výsledku nemusí být mezi jednotlivými stavbami dramatický rozdíl, ale právě v detailech řešení se skrývá spokojenost zákazníka. Ten má právo vyžadovat splnění všech svých požadavků, i právo na ochranu před chybami, kterých by se mohl dopustit. Náš vztah se tak spíše podobá partnerství, kdy se snažím investorovi vysvětlit klady i nedostatky různých řešení. Při rozhodování mu však nechávám volnost. Tento proces je trochu náročnější, ale má dobré výsledky. Poučený investor získá ve svého dodavatele důvěru. Vidí do zákulisí. A umí si odpovědět nejen na otázku jak, ale i proč.“

S touto filozofií už společnost Gradient přistoupila ke zhruba čtyřem desítkám svých realizací. Všechny tyto domy nesou nejen originální design, ale také prozrazují ve všech detailech dokonale propracovaný stavební systém. Jde o moderně laděné dřevěné hrázděné stavby s velkými prosklenými plochami a přiznanou masivní konstrukcí. Značné prosklení umožňuje optické propojení interiéru s exteriérem, dům je plný světla, slunce a pohody. Má přitom nízkou spotřebu energie potřebné na topení a ohřev teplé vody.

PŘEKVAPIVÁ MÍRA ÚSPOR
Životnost těchto domů je při ohleduplné údržbě srovnatelná se stavbami zděnými. Díky lehkým konstrukcím lze celou stavbu realizovat velmi hospodárně a vnitřní dispozice utvářet podle požadavků zákazníka. Délka realizace hrubé stavby činí cca tři měsíce, dokončení stavby vyžaduje další zhruba čtyři měsíce až půl roku.

Velké prosklené plochy obvodových stěn dokážou v zimě díky slunci rovněž produkovat teplo a v létě chrání tepelnou pohodu interiéru proti skleníkovému efektu značné přesahy střech. Konstrukce obvodových stěn i střechy je difúzně otevřená, umožňuje tedy domu „dýchat“.

Nosná skeletová konstrukce domu je tvořena lepenými smrkovými trámy a nosníky, spojenými ocelovými svorníky do vzdušné, stabilní a samonosné kostry. Konstrukce má sendvičový charakter, obsahuje i tepelně izolační segmenty a je opatřena lazurovacími ochrannými nátěry. Plochy fasády jsou vyplněné velkoplošným tepelně izolačním zasklením, užívají se trojskla. Pokud není obvodová stěna prosklena, je sendvičová a difúzně otevřená. Finální povrchovou úpravu fasády vytváří minerální omítka, nebo dřevěný obklad. Vnitřní příčky jsou dřevěné, eventuálně sádrokartonové, se zvukovou izolací. Díky konstrukčnímu systému je řešení vnitřní dispozice utvářeno zcela podle přání a potřeb zákazníka. Ten si sám zajišťuje pozemek a spodní stavbu. Zhotovení spodní stavby objektu se však provádí podle projektové dokumentace firmy Gradient a pod jejím autorským dozorem.

Sendvičový charakter hrázděné dřevěné konstrukce obsahující i tepelně izolační segmenty, předchází případnému vzniku tepelných mostů a výrazně zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celého domu. Konstrukce stěn i krovu je dobře zateplená a tedy i energeticky vysoce úsporná. Koncepce řešení prosklených ploch s tepelně izolačními trojskly maximálně však propouštějícími sluneční energii, je zárukou nízkých nákladů na vytápění. Energetické nároky na například u stavby se 160 m² užitné plochy bývají do 5 kW. Dodavatel doporučuje použít k vytápění tepelné čerpadlo, čímž se nároky na náklady spojené s vytápěním snižují pouze na zhruba 900 až 1200 korun měsíčně.

Více na www.gradient.cz