V duchu zásad pohodlného bydlení

Aktuální obliba bungalovů není ničím jiným, než výsledkem škály předností, které tyto domy obecně mají. Zvlášť snadno lze tyto nesporné klady řadit v souvislosti se stavbami EKORD.

Jak malé, tak i plošně vysoce nadstandardní bungalovy EKORD jsou navrhované nejen na maximální statická, tepelně technická, požární a jiná zatížení, ale také podle zásad pohodlného bydlení, často až určitě relaxace… Tedy bez schodů, s rozlehlými okny vstříc oslunění a s širokými výhledy do okolí. Obvykle v tomto procesu hraje svoji roli také atrium.

Tento konkrétní dům s typovým označením EKORD 190h314 je jako všechny domy z této tvůrčí dílny navržen vysloveně individuálně, podle potřeb investora stavby. Dům vyhovuje vysokým požadavkům kladeným na energetickou úspornost, je z tohoto hlediska řazen do kategorie energetické třídy A. Pod valbovou střechou je účelně pojaté dispoziční řešení. Centrem objektu je otevřený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. Jako všechny bungalovy EKORD, je i tento bezbariérový, včetně venkovního přístupu ke vchodovým dveřím.

Domy EKORD splňují všechny zásady kladené na aktuálně mezi stavebníky oblíbené bungalovy a vyhovují také vysokým
požadavkům kladeným na energetickou úspornost.

Architektonická řešení EKORD jsou provázána s konstrukčním systémem EKORD, jehož parametry jsou většinou výrazně nad hodnotami doporučovanými pro pasivní stavby. Sendvičové obvodové stěny s variantním vnějším povrchem z cihlových pásků, omítky či kamene, tvoří nosné betonové tvárnice, minerální vlna, parozábrana a sádrové interiérové tvárnice. Ze stejných tvárnic jsou i příčky domů EKORD. Patentovaná konstrukce střechy, většinou ze sponkovaných příhradových vazníků, umožňuje jednoduše a relativně levně vytvořit jak volný půdorys bez vnitřních nosných prvků, tak i velké přesahy nad vstupem do domu i před obytnými místnostmi. Což všechno zvyšuje kvalitu nejen domu samotného, ale také obytného atria. Střešní krytina je u domů EKORD nejčastěji z betonových či keramických tašek, ale v některých případech třeba také z břidlice.

Realizace staveb na klíč zajišťují autorizované stavební firmy, které standardně zvládají i nejtěžší podmínku pro udělení dotace z programu Nová Zelená úsporám – Blower door test. Cena realizace je obdobná jako u jiných domů podobné velikosti a podobných parametrů.

Více na www.ekord.cz