Lindab, s.r.o.

Potenciál alternativního stavění

Lindab staví domy nejen v PolskuSpolečnost a značku Lindab vnímá v České republice široká veřejnost
zejména v souvislosti se spolehlivými okapovými systémy a také s progresivními střešními krytinami na bázi plechu. Málo se však u nás ví o tom, že Lindab má v nabídce rovněž systémy lehkých konstrukcí, přinášející zajímavé variantní řešení ke klasickému “mokrému” stavění. Systém bezkonfliktně vyhovuje nárokům kladeným na konstrukce objektů určených různým provozním účelům, rodinné domy nevyjímaje.

Systém staveb LindabConstruline s nosnou konstrukcí z ocelového pozinkovaného plechu přináší řešení jak pro výstavbu přízemních nebo jednopodlažních rodinných domů se sedlovou střechou, tak rovněž řešení pro výstavbu atypických domů s pultovou nebo plochou střechou za pomoci stěnových modulů. Jedná se o systém samonosných konstrukcí obvodových stěn, stropů a nosných příček, optimálně kombinující řadu technologií a výrobků z tenkostěnné oceli, minerální vlny a sádrovláknitých desek. Ocelová nosná konstrukce je vyplněna minerální vlnou Rockwool a opláštěna deskami Fermacell, které celou konstrukci stabilizují a zajišťují vynikající protipožární a akustické vlastnosti. Celková tloušťka izolace od 250 mm dává stavbě vynikající tepelně-technické vlastnosti.

Stavebnicový montovaný systém výrazně urychluje proces výstavby, stavbu středně velkého rodinného domu je možné realizovat v řádu týdnů. Hmotnost montovaných staveb Lindab je za využití maximálního množství komponentů z oceli až třikrát nižší než při použití pórobetonu a až desetkrát nižší než při aplikaci klasických zdicích materiálů. To usnadňuje a zlevňuje jak zakládání staveb, tak samotný proces jejich realizace.

Technické řešení
Technologie montovaných objektů Lindab využívá lehkou ocelovou nosnou
konstrukci, navrhovanou na základě dlouholetých zkušeností společnosti
Lindab s aplikací oceli na stavbách ve Skandinávii. Montovanou konstrukci
s tenkostěnným ocelovým skeletem zatepluje izolace minerální vlnou, spolu s fasádními a interiérovými sádrovláknitými deskami.

Energetické parametry
Systémy lehkých konstrukcí Lindab umožňují postavit objekty s parametry  domů vysoce energeticky úsporných až pasivních. Vlastnosti používaných prvků tohoto uceleného systému takové záměry plně umožňují. Například použití tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů jako hlavní nosné konstrukce šířky 150 mm ve spojení s 50 mm izolace v instalační předstěně a 100 mm izolace na fasádě umožní dosáhnout téměř “pasivního” součinitele prostupu tepla 0,15 W/m2K.

Lindab s.r.o.
Na Hůrce 1081/6
161 00 Praha 6
Telefon: 233 107 200
infolindab.cz
 www.lindab.cz

 

 

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

1 nalezeno.
1 nalezeno.