Rodinné domy s lehkým ocelovým skeletem

Montované konstrukce s tenkostěnným ocelovým skeletem jsou zateplovány minerální vlnou a jejich kompaktnost dotvářejí fasádní a interiérové sádrovláknité desky. Taková sendvičová stěna pak dostává vynikající tepelně izolační parametry, dobré difúzní vlastnosti a vysokou statickou odolnost. Ani dlouhým časem nedochází k pohybům vedoucím k případnému praskání stěn. Systém rovněž překračuje požadavky kladené na požární odolnost. Přitom hmotnost montovaných domů tohoto druhu je až třikrát nižší než při použití pórobetonu a až desetkrát nižší, než při aplikaci klasických keramických zdicích prvků, což se odráží i ve snadnějším zakládání stavby.

Přehled dodavatelů domů s lehkým ocelovým skeletem:
BAHAL ČR
Lindab